Logo ontwerp + Identity design voor Egen

(+ Bedrijfsnaam bedenken)

Over EGEN

EGEN is een consultancybedrijf dat zich richt op strategische advisering bij investerings- en innovatieprojecten op het gebied van energie, milieu, transport & duurzame mobiliteit in Nederland en Europa. 
Het bedrijf is een initiatief van PNO Consultants ↗ en is ontstaan door het samenvoegen van de teams Energie & Milieu en Transport. Vanaf 1 januari 2020 is EGEN een autonoom bedrijf met 30 enthousiaste en intrinsiek-gedreven werknemers die hun werk niet zien als werk, maar als een missie. EGEN zal meedenken aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, energietransitie, grondstoffen-schaarste en het realiseren van toekomstbestendige duurzame mobiliteits- en infrastructuuroplossingen.
 EGEN werkt hierbij voor bedrijven, overheden, kennisinstellingen en brancheorganisaties in heel Europa en heeft als doel: impactvolle duurzame projecten realiseren. Daarnaast is het de ambitie van EGEN om in Nederland uit te groeien van relevante speler naar marktleider. De kerneigenschappen van EGEN zijn:

  • De intrinsieke motivatie van het personeel;
  • Het bijdragen aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen rondom klimaat & milieu;
  • Het realiseren van tastbare/zichtbare resultaten.

Over het project

Voor dit project werd ik benaderd door Bernard van Leeuwen, een Marketing Communication Manager bij PNO Consultants. Bernard had als taak om dit nieuwe consultancy-initiatief van PNO op poten te zetten en hij was op zoek naar een ontwerper die hem daarbij kon helpen. Het was van groot belang dat dit nieuwe bedrijf (dat aanvankelijk nog ‘Mission Green’ heette) een krachtig en treffend logo zou krijgen en dat er een visuele identiteit zou komen waaraan het bedrijf duidelijk te herkennen zou zijn. Naast het onderscheidend maken van EGEN was het van belang dat de visuele identiteit er professioneel uitzag. EGEN was weliswaar een nieuw bedrijf maar het zou vanaf de ingangsdatum direct al 30+ werknemers hebben. EGEN was in die zin geen standaard startup en het design heb ik benaderd alsof het een MKB-onderneming betrof met een staat van dienst van 15+ jaar.

15 bedrijfsnaam-opties waarvan er 14 zijn doorgestreept en EGEN als enige zichtbaar is.

Het bedenken van de bedrijfsnaam

Omdat de oorspronkelijke bedrijfsnaam lastig vast te leggen bleek te zijn, legde Bernard mij de uitdaging voor om een nieuwe bedrijfsnaam te bedenken voor de onderneming. Het bedenken van bedrijfsnamen vind ik een geweldige bezigheid en ik heb mij hier twee dagen in vastgebeten. Dit leidde tot tig interessante naam-opties, waarvan ik Bernard de beste en meest treffende 14 heb voorgelegd. Net als bij logo ontwerp verliep ook dit projectonderdeel als een soort trechter en waar we breed begonnen met veel ruwe aftastingen leidde alles uiteindelijk naar één logisch en zeer weloverwogen eindpunt. De bedrijfsnaam EGEN.

Het bedenken van de bedrijfsnaam

Omdat de oorspronkelijke bedrijfsnaam lastig vast te leggen bleek te zijn, legde Bernard mij de uitdaging voor om een nieuwe bedrijfsnaam te bedenken voor de onderneming. Het bedenken van bedrijfsnamen vind ik een geweldige bezigheid en ik heb mij hier twee dagen in vastgebeten. Dit leidde tot tig interessante naam-opties, waarvan ik Bernard de beste en meest treffende 14 heb voorgelegd. Net als bij logo ontwerp verliep ook dit projectonderdeel als een soort trechter en waar we breed begonnen met veel ruwe aftastingen leidde alles uiteindelijk naar één logisch en zeer weloverwogen eindpunt. De bedrijfsnaam EGEN.

15 bedrijfsnaam-opties waarvan er 14 zijn doorgestreept en EGEN als enige zichtbaar is.
De bedrijfsnaam EGEN in een standaard lettertype, zwart op wit, met een hoofdletter E.

Tijdens de zoektocht naar een treffende bedrijfsnaam heb ik breed gekeken naar omschrijvende sleutelwoorden, termen uit de mythologie, namen uit religies, buitenlandse woorden en anagrammen. 
Na een aantal selectierondes kwam de naam EGEN als winnaar uit de bus en EGEN (dat erg dichtbij het Nederlandse ‘eigen’ ligt) betekent ‘intrinsiek’ in het Zweeds. Intrinsiek is hét sleutelwoord dat keer op keer terugkwam in het businessplan en de gesprekken met het personeel, en het wijst één van de kerneigenschappen van het team aan. Zij zijn (ook buiten werktijden) ‘van binnenuit’ gedreven om een verschil te maken op het gebied van duurzaamheid en milieu. EGEN laat zich van het Zweeds vertalen naar Nederlandse termen als: intrinsiek, eigen, eigen merk, eigenaardig, bijzonder en eigen label. En uitgelicht laat het woord ‘intrinsiek’ zich vertalen naar termen als: wezenlijk, echt, eigenlijk, elementair, fundamenteel, in wezen, innerlijk*, werkelijk* en principieel. Een zeer unieke naam die daarnaast kort is, en daarom goed te onthouden is. “Eigen zonder i”.

(De woorden met een asterisk (*) voerden vervolgens de boventoon bij het ontwerpen van het logo.)

De bedrijfsnaam EGEN in een standaard lettertype, zwart op wit, met een hoofdletter E.

Tijdens de zoektocht naar een treffende bedrijfsnaam heb ik breed gekeken naar omschrijvende sleutelwoorden, termen uit de mythologie, namen uit religies, buitenlandse woorden en anagrammen. 
Na een aantal selectierondes kwam de naam EGEN als winnaar uit de bus en EGEN (dat erg dichtbij het Nederlandse ‘eigen’ ligt) betekent ‘intrinsiek’ in het Zweeds. Intrinsiek is hét sleutelwoord dat keer op keer terugkwam in het businessplan en de gesprekken met het personeel, en het wijst één van de kerneigenschappen van het team aan. Zij zijn (ook buiten werktijden) ‘van binnenuit’ gedreven om een verschil te maken op het gebied van duurzaamheid en milieu. EGEN laat zich van het Zweeds vertalen naar Nederlandse termen als: intrinsiek, eigen, eigen merk, eigenaardig, bijzonder en eigen label. En uitgelicht laat het woord ‘intrinsiek’ zich vertalen naar termen als: wezenlijk, echt, eigenlijk, elementair, fundamenteel, in wezen, innerlijk*, werkelijk* en principieel. Een zeer unieke naam die daarnaast kort is, en daarom goed te onthouden is. “Eigen zonder i”.

(De woorden met een asterisk (*) voerden vervolgens de boventoon bij het ontwerpen van het logo.)

Verschillende logo concepten voor EGEN. Ruwe schetsen en digitale schetsen in vector.

Het logo van EGEN

Voor EGEN zijn vele logo-concepten afgetast waarbij uiteenlopende ideeën centraal stonden. Zoals: impact hebben, het domino-effect, ‘a change of state’ (van een oude situatie naar een nieuwe), een nieuwe bladzijde, lichtval door een deuropening die een verandering (verlichting) aankondigt en het idee van iets dat van binnenuit (intrinsiek) naar buiten treedt (extrinsiek) en dat daar leidt tot tastbare resultaten. Na vele conceptrondes en afwegingen zijn we uitgekomen bij een logo-concept dat in één simpel beeld op abstracte wijze uitbeeldt wat EGEN is en wat het doet. Het idee ontstond door de vraag te stellen hoe de intrinsieke motivatie van EGEN’s medewerkers en de tastbare resultaten die zij graag willen behalen visueel gemaakt zouden kunnen worden. ‘Iets dat van binnenuit komt, dat naar buiten treedt, en daar impact heeft op de werkelijkheid’. De eerste schetsen omtrent dit idee tonen een vierkante kubus waar het woord EGEN half uit komt. De letters EG zitten nog in de kubus, maar de letters EN staan erbuiten en het idee wordt gewekt dat het hele woord EGEN onderweg is om naar buiten te treden.

Het logo van EGEN

Voor EGEN zijn vele logo-concepten afgetast waarbij uiteenlopende ideeën centraal stonden. Zoals: impact hebben, het domino-effect, ‘a change of state’ (van een oude situatie naar een nieuwe), een nieuwe bladzijde, lichtval door een deuropening die een verandering (verlichting) aankondigt en het idee van iets dat van binnenuit (intrinsiek) naar buiten treedt (extrinsiek) en dat daar leidt tot tastbare resultaten. Na vele conceptrondes en afwegingen zijn we uitgekomen bij een logo-concept dat in één simpel beeld op abstracte wijze uitbeeldt wat EGEN is en wat het doet. Het idee ontstond door de vraag te stellen hoe de intrinsieke motivatie van EGEN’s medewerkers en de tastbare resultaten die zij graag willen behalen visueel gemaakt zouden kunnen worden. ‘Iets dat van binnenuit komt, dat naar buiten treedt, en daar impact heeft op de werkelijkheid’. De eerste schetsen omtrent dit idee tonen een vierkante kubus waar het woord EGEN half uit komt. De letters EG zitten nog in de kubus, maar de letters EN staan erbuiten en het idee wordt gewekt dat het hele woord EGEN onderweg is om naar buiten te treden.

Verschillende logo concepten voor EGEN. Ruwe schetsen en digitale schetsen in vector.

“Iets dat van binnenuit komt, naar buiten treedt…

…en daar impact heeft op de werkelijkheid.”

Een zwart vlak met een witte vierkante inkeping aan de rechterkant. Als een half yin-yangsymbool maar dan met rechte hoeken.
Een wit vlak met een zwarte vierkante inkeping aan de linkerkant. Als een half yin-yangsymbool maar dan met rechte hoeken.

“Iets dat van binnenuit komt, naar buiten treedt…

Een vierkant, half zwart, half wit, met een wit blok in het zwarte stuk en een zwart blok in het witte stuk. Als een yin-yangsymbool.

…en daar impact heeft op de werkelijkheid.”

De uitlijning en het finetunen van het logo van EGEN door middel van hulplijnen en consistente verhoudingen.

Na een aantal conceptrondes rondom dit idee ben ik uitgekomen bij een minimalistisch en krachtig beeld dat puur en alleen met de letters van de bedrijfsnaam het idee van ‘naar buiten treden’ weet uit te beelden. Hierbij zijn de letters EG als het ware uitgeknipt en niet opgevuld waardoor ze de kleur van de achtergrond aannemen, net als een idee dat nog niet tastbaar geworden is. En de letters EN zijn wel opgevuld en daarmee tastbaar/werkelijk(heid) geworden. Op deze manier tonen de letters van de bedrijfsnaam het abstracte en symbolische concept van een innerlijke motivatie die leidt tot fysieke resultaten in de wereld. Het woord EGEN leent zich geweldig voor dit concept omdat het een kort woord is met een even aantal letters, waarbij de verticale stam van de tweede E vrijwel exact het middelpunt (overgangspunt) aangeeft van het ‘fysiek’ worden van de letters. Het eindresultaat is een standvastig beeld zonder poespas dat er strak en modern uitziet. Het logo vraagt de kijker om even tweemaal te kijken naar de daadwerkelijk opbouw ervan omdat het logo weliswaar uitstekend leesbaar is maar tevens speelt met de perceptie. Dit omdat de helft van de letters gevormd wordt door niet-opgevulde (wit)ruimte die het menselijk oog zelf moet invullen.

De uitlijning en het finetunen van het logo van EGEN door middel van hulplijnen en consistente verhoudingen.

Na een aantal conceptrondes rondom dit idee ben ik uitgekomen bij een minimalistisch en krachtig beeld dat puur en alleen met de letters van de bedrijfsnaam het idee van ‘naar buiten treden’ weet uit te beelden. Hierbij zijn de letters EG als het ware uitgeknipt en niet opgevuld waardoor ze de kleur van de achtergrond aannemen, net als een idee dat nog niet tastbaar geworden is. En de letters EN zijn wel opgevuld en daarmee tastbaar/werkelijk(heid) geworden. Op deze manier tonen de letters van de bedrijfsnaam het abstracte en symbolische concept van een innerlijke motivatie die leidt tot fysieke resultaten in de wereld. Het woord EGEN leent zich geweldig voor dit concept omdat het een kort woord is met een even aantal letters, waarbij de verticale stam van de tweede E vrijwel exact het middelpunt (overgangspunt) aangeeft van het ‘fysiek’ worden van de letters. Het eindresultaat is een standvastig beeld zonder poespas dat er strak en modern uitziet. Het logo vraagt de kijker om even tweemaal te kijken naar de daadwerkelijk opbouw ervan omdat het logo weliswaar uitstekend leesbaar is maar tevens speelt met de perceptie. Dit omdat de helft van de letters gevormd wordt door niet-opgevulde (wit)ruimte die het menselijk oog zelf moet invullen.

Het uiteindelijke logo van EGEN in lichtgrijze tint.

Voor het logo van EGEN is na uitgebreid typografisch onderzoek gekozen voor een schreefloos, modern, breed, en dik-gedrukt lettertype.
 Het woord EGEN staat volledig in hoofdletters (uppercase) om zo het logo minimalistisch te doen ogen. In veel gevallen lijken hoofdletters visueel gezien namelijk strakker en minder druk dan kleine letters (lowercase).
 Om er daarnaast voor te zorgen dat de naam EGEN statig en gevestigd oogt is gekozen voor een extra breed (extended) lettertype. Met een dergelijk lettertype neemt de bedrijfsnaam echt zijn plek in en visueel oogt de naam EGEN hiermee zeer solide.

Verschillende schrijfwijzen van de bedrijfsnaam EGEN, in kleine letters, met een hoofdletter E, volledig in grote letters en dik-gedrukt.

Voor het logo van EGEN is na uitgebreid typografisch onderzoek gekozen voor een schreefloos, modern, breed, en dik-gedrukt lettertype.
 Het woord EGEN staat volledig in hoofdletters (uppercase) om zo het logo minimalistisch te doen ogen. In veel gevallen lijken hoofdletters visueel gezien namelijk strakker en minder druk dan kleine letters (lowercase).
 Om er daarnaast voor te zorgen dat de naam EGEN statig en gevestigd oogt is gekozen voor een extra breed (extended) lettertype. Met een dergelijk lettertype neemt de bedrijfsnaam echt zijn plek in en visueel oogt de naam EGEN hiermee zeer solide.

Verschillende schrijfwijzen van de bedrijfsnaam EGEN, in kleine letters, met een hoofdletter E, volledig in grote letters en dik-gedrukt.
Een kwart van het logo van EGEN (de letter E en een deel van de letter G) dat in een schuine hoek naar beneden lijkt te vallen.
De helft van het logo van EGEN (de letter N en de letter E) dat in een schuine hoek naar beneden lijkt te vallen.

De kleuren van EGEN

Omdat EGEN in de sector van milieu en duurzaamheid opereert leek het vrij toepasselijk maar ook ietwat voor de hand liggend om de kleur groen een grote rol te geven binnen de visuele identiteit. Na een breed kleuronderzoek en een concurrentieanalyse zijn we als middenweg uitgekomen bij een groentint die (net als het logo-lettertype) statiger oogt dan de veelgebruikte ‘jong blad’ groentinten die her en der in de sector worden gebruikt. EGEN geeft op deze manier visueel aan dat het een ook bedrijf in deze sector is, maar zet zichzelf tevens apart door te kiezen voor een meer volwassen groentint die unieker en stijlvoller oogt dan de gebruikelijke kleuren in deze branche. Puur zwart en puur wit spelen daarnaast een grote rol in de identiteit en samen met de groentint vormen ze een zakelijk en modern kleurenpalet dat (vooralsnog) zeer uniek is in deze sector.

Een kwart van het logo van EGEN (de letter G) dat in een schuine hoek naar beneden lijkt te vallen.
Het logo van EGEN in het wit op een zwarte achtergrond.
Het logo van EGEN in het zwart op een witte achtergrond.
Het logo van EGEN in het wit op een groene achtergrond.
Het logo van EGEN in het groen op een witte achtergrond.
De letters E en N van het logo van EGEN die naar beneden lijken te vallen.

De kleuren van EGEN

Omdat EGEN in de sector van milieu en duurzaamheid opereert leek het vrij toepasselijk maar ook ietwat voor de hand liggend om de kleur groen een grote rol te geven binnen de visuele identiteit. Na een breed kleuronderzoek en een concurrentieanalyse zijn we als middenweg uitgekomen bij een groentint die (net als het logo-lettertype) statiger oogt dan de veelgebruikte ‘jong blad’ groentinten die her en der in de sector worden gebruikt. EGEN geeft op deze manier visueel aan dat het een ook bedrijf in deze sector is, maar zet zichzelf tevens apart door te kiezen voor een meer volwassen groentint die unieker en stijlvoller oogt dan de gebruikelijke kleuren in deze branche. Puur zwart en puur wit spelen daarnaast een grote rol in de identiteit en samen met de groentint vormen ze een zakelijk en modern kleurenpalet dat (vooralsnog) zeer uniek is in deze sector.

De letters E en G van het logo van EGEN die naar beneden lijken te vallen.
Het logo van EGEN in het wit op een zwarte achtergrond.
Het logo van EGEN in het zwart op een witte achtergrond.
Het logo van EGEN in het groen op een witte achtergrond.
Het logo van EGEN in het wit op een groene achtergrond.
Een wereldbol in groen en wittinten. De oceanen die normaal blauw zijn zijn in de EGEN-groentint gezet.
Het logo van EGEN in grote hoeveelheden naast elkaar van klein naar groot formaat. Dit om de schaalbaarheid van het logo te illustreren.
De voorkant van het identity book van EGEN. Het logo van EGEN is hier gebruikt als uitsnede en in het logo is een bos zichtbaar.

Identity Book

Om de visuele identiteit van EGEN goed vast te leggen en toe te lichten is een ‘identity book’ ontworpen. In dit boekje staan een aantal conceptuele visuele voorzetten voor de identiteit van EGEN, evenals een toelichting op het idee achter het logo en richtlijnen ten aanzien van het gebruik ervan. Daarnaast vermeldt het boekje alle kleurnummers en gebruikte lettertypes van de visuele identiteit om zo te kunnen dienen als naslagwerk binnen het team.

Een spread uit het identity book van EGEN waarop de eerste logo concepten en het uiteindelijke logo zichtbaar zijn.
Een spread uit het identity book van EGEN waarop de uitlijning en het optimale gebruik van het logo wordt toegelicht.

Identity Book

Om de visuele identiteit van EGEN goed vast te leggen en toe te lichten is een ‘identity book’ ontworpen. In dit boekje staan een aantal conceptuele visuele voorzetten voor de identiteit van EGEN, evenals een toelichting op het idee achter het logo en richtlijnen ten aanzien van het gebruik ervan. Daarnaast vermeldt het boekje alle kleurnummers en gebruikte lettertypes van de visuele identiteit om zo te kunnen dienen als naslagwerk binnen het team.

Het identity book van EGEN met de voorkant, twee spreads en achterkant zichtbaar. Dit boekje legt de visuele identiteit en het logo toe.

Nawoord

Het EGEN-project was omvangrijk en in creatieve zin voor mij grensverleggend. Het eindresultaat is een unieke en zeer verzorgde visuele identiteit en een krachtig en strak logo dat staat als een huis. Ook het bedenken van een bedrijfsnaam was een uitdagend onderdeel waar ik ontzettend veel plezier in had. Dit project is wat dat betreft doorslaggevend ten aanzien van mijn keuze om ook het bedenken van een bedrijfsnaam tot één van mijn diensten te maken. Bernard was als klant en als sparringpartner nauw-betrokken en zeer open-minded. Een perfecte samenwerking. Hij bood mij veel vrijheid en een ruime hoeveelheid aan tijdsbudget waardoor ik creatief gezien flink los kon gaan. Ik wil hem bij deze graag nogmaals bedanken voor de fijne samenwerking en ik ben zeer benieuwd wat de toekomst EGEN zal brengen.

Toegepaste vaardigheden

De achterkant van het identity book van EGEN. De letters EG staan op een witte helft, de letters EN op de groene helft van het kaft.

Nawoord

Het EGEN-project was omvangrijk en in creatieve zin voor mij grensverleggend. Het eindresultaat is een unieke en zeer verzorgde visuele identiteit en een krachtig en strak logo dat staat als een huis. Ook het bedenken van een bedrijfsnaam was een uitdagend onderdeel waar ik ontzettend veel plezier in had. Dit project is wat dat betreft doorslaggevend ten aanzien van mijn keuze om ook het bedenken van een bedrijfsnaam tot één van mijn diensten te maken. Bernard was als klant en als sparringpartner nauw-betrokken en zeer open-minded. Een perfecte samenwerking. Hij bood mij veel vrijheid en een ruime hoeveelheid aan tijdsbudget waardoor ik creatief gezien flink los kon gaan. Ik wil hem bij deze graag nogmaals bedanken voor de fijne samenwerking en ik ben zeer benieuwd wat de toekomst EGEN zal brengen.

Toegepaste vaardigheden

Op zoek naar dé ontwerper voor jouw logo en visuele identiteit?

Of heb je een ander project, of een vraag?
Ik hoor graag van je:

Projecten