Casestudy: EGEN

Logo Ontwerp, Visuele Identiteit & Het Bedenken Van Een Bedrijfsnaam

Over EGEN

EGEN is een consultancybedrijf dat zich richt op strategische advisering bij investerings- en innovatieprojecten op het gebied van energie, milieu, transport & duurzame mobiliteit in Nederland en Europa. 
Het bedrijf is een initiatief van PNO Consultants en is ontstaan door het samenvoegen van de teams Energie & Milieu en Transport. Vanaf 1 januari 2020 is EGEN een autonoom bedrijf met 30 enthousiaste en intrinsiek-gedreven werknemers die hun werk niet zien als werk, maar als een missie.
EGEN zal meedenken aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, energietransitie, grondstoffen schaarste en het realiseren van toekomstbestendige duurzame mobiliteits- en infrastructuuroplossingen.
 EGEN werkt hierbij voor bedrijven, overheden, kennisinstellingen en brancheorganisaties in heel Europa en heeft als doel: impactvolle duurzame projecten realiseren. Daarnaast is het de ambitie van EGEN om in Nederland uit te groeien van relevante speler naar marktleider.
De kerneigenschappen van EGEN zijn:

  • De intrinsieke motivatie van het personeel;
  • Het bijdragen aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen rondom klimaat & milieu;
  • Het realiseren van tastbare/zichtbare resultaten.

Over het project

Voor dit project werd ik benaderd door Bernard van Leeuwen, een Marketing Communication Manager bij PNO Consultants. Bernard had als taak om het nieuwe consultancy-initiatief van PNO op poten te zetten en hij was op zoek naar een ontwerper die hem daarbij kon helpen.
Het was van groot belang dat dit nieuwe bedrijf (dat aanvankelijk nog ‘Mission Green’ heette) een krachtig en treffend logo zou krijgen en dat er een visuele identiteit zou komen waaraan het bedrijf duidelijk te herkennen was.
Het zou mijn taak worden om gedurende anderhalve maand (met een tijdsbudget van 60 uur) te werken aan het ontwerpen van een visuele bedrijfsidentiteit waarvan het logo de hoeksteen zou zijn. Daarnaast moest er een visueel DNA worden uitgewerkt dat EGEN zou onderscheiden ten opzichte van haar concurrentie. Dit zou bestaan uit een combinatie van typografie, kleurgebruik, patronen en vormen en het inzetten van (al dan niet bewerkte) foto’s.
Naast het onderscheidend maken van EGEN was het van belang dat de visuele identiteit er professioneel uitzag. EGEN was weliswaar een volledig nieuw bedrijf maar het zou direct vanaf de ingangsdatum al 30+ werknemers hebben. EGEN was in die zin geen standaard startup en het design heb ik daarom benaderd alsof het een MKB-onderneming betrof met een staat van dienst van 15+ jaar.

Casestudy: EGEN

Logo Ontwerp, Visuele Identiteit & Het Bedenken Van Een Bedrijfsnaam

Over EGEN

EGEN is een consultancybedrijf dat zich richt op strategische advisering bij investerings- en innovatieprojecten op het gebied van energie, milieu, transport & duurzame mobiliteit in Nederland en Europa. 
Het bedrijf is een initiatief van PNO Consultants en is ontstaan door het samenvoegen van de teams Energie & Milieu en Transport. Vanaf 1 januari 2020 is EGEN een autonoom bedrijf met 30 enthousiaste en intrinsiek-gedreven werknemers die hun werk niet zien als werk, maar als een missie.
EGEN zal meedenken aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, energietransitie, grondstoffen schaarste en het realiseren van toekomstbestendige duurzame mobiliteits- en infrastructuuroplossingen.
 EGEN werkt hierbij voor bedrijven, overheden, kennisinstellingen en brancheorganisaties in heel Europa en heeft als doel: impactvolle duurzame projecten realiseren. Daarnaast is het de ambitie van EGEN om in Nederland uit te groeien van relevante speler naar marktleider.
De kerneigenschappen van EGEN zijn:

  • De intrinsieke motivatie van het personeel;
  • Het bijdragen aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen rondom klimaat & milieu;
  • Het realiseren van tastbare/zichtbare resultaten.

Over het project

Voor dit project werd ik benaderd door Bernard van Leeuwen, een Marketing Communication Manager bij PNO Consultants. Bernard had als taak om het nieuwe consultancy-initiatief van PNO op poten te zetten en hij was op zoek naar een ontwerper die hem daarbij kon helpen.
Het was van groot belang dat dit nieuwe bedrijf (dat aanvankelijk nog ‘Mission Green’ heette) een krachtig en treffend logo zou krijgen en dat er een visuele identiteit zou komen waaraan het bedrijf duidelijk te herkennen was.
Het zou mijn taak worden om gedurende anderhalve maand (met een tijdsbudget van 60 uur) te werken aan het ontwerpen van een visuele bedrijfsidentiteit waarvan het logo de hoeksteen zou zijn. Daarnaast moest er een visueel DNA worden uitgewerkt dat EGEN zou onderscheiden ten opzichte van haar concurrentie. Dit zou bestaan uit een combinatie van typografie, kleurgebruik, patronen en vormen en het inzetten van (al dan niet bewerkte) foto’s.
Naast het onderscheidend maken van EGEN was het van belang dat de visuele identiteit er professioneel uitzag. EGEN was weliswaar een volledig nieuw bedrijf maar het zou direct vanaf de ingangsdatum al 30+ werknemers hebben. EGEN was in die zin geen standaard startup en het design heb ik daarom benaderd alsof het een MKB-onderneming betrof met een staat van dienst van 15+ jaar.

Het bedenken van de bedrijfsnaam

Omdat de oorspronkelijke bedrijfsnaam (Mission Green) lastig vast te leggen bleek te zijn, legde Bernard mij de uitdaging voor om een nieuwe bedrijfsnaam te verzinnen voor de onderneming. Het verzinnen van bedrijfsnamen vind ik een geweldige bezigheid en ik heb mij hier twee dagen in vastgebeten. Dit leidde tot tig interessante naam-opties, waarvan ik Bernard de beste en meest treffende 14 heb voorgelegd. Net als bij logo ontwerp verliep ook dit projectonderdeel als een soort trechter en waar we breed begonnen met veel ruwe aftastingen leidde alles uiteindelijk naar één logisch en zeer weloverwogen eindpunt. De bedrijfsnaam EGEN.

Het bedenken van de bedrijfsnaam

Omdat de oorspronkelijke bedrijfsnaam (Mission Green) lastig vast te leggen bleek te zijn, legde Bernard mij de uitdaging voor om een nieuwe bedrijfsnaam te verzinnen voor de onderneming. Het verzinnen van bedrijfsnamen vind ik een geweldige bezigheid en ik heb mij hier twee dagen in vastgebeten. Dit leidde tot tig interessante naam-opties, waarvan ik Bernard de beste en meest treffende 14 heb voorgelegd. Net als bij logo ontwerp verliep ook dit projectonderdeel als een soort trechter en waar we breed begonnen met veel ruwe aftastingen leidde alles uiteindelijk naar één logisch en zeer weloverwogen eindpunt. De bedrijfsnaam EGEN.

Tijdens de zoektocht naar een treffende bedrijfsnaam heb ik breed gekeken naar omschrijvende sleutelwoorden, termen uit de mythologie, namen uit religies, buitenlandse woorden en anagrammen. 
Na een aantal selectierondes kwam de naam EGEN als winnaar uit de bus en EGEN (dat erg dichtbij het Nederlandse ‘eigen’ ligt) betekent ‘intrinsiek’ in het Zweeds. Intrinsiek is hét sleutelwoord dat keer op keer terugkwam in het businessplan en de gesprekken met het personeel en het wijst één van de kerneigenschappen van het team aan. Zij zijn (ook buiten werktijden) ‘van binnenuit’ gedreven om een verschil te maken op het gebied van duurzaamheid en milieu.
EGEN laat zich van het Zweeds vertalen naar Nederlandse termen als: intrinsiek, eigen, eigen merk, eigenaardig, bijzonder en eigen label. En uitgelicht laat het woord ‘intrinsiek’ zich vertalen naar termen als: wezenlijk, belangrijk, echt, eigenlijk, elementair, essentieel, feitelijk, fundamenteel, in wezen, innerlijk, waarachtig, werkelijk, reëel wezenlijk, onvermengd, volstrekt, zuiverwezenlijk en principieel.
Een zeer unieke naam die daarnaast kort, en goed te onthouden is. “Eigen zonder i”. De onderstreepte woorden hierboven voerden vervolgens de boventoon bij het ontwerpen van het logo.

Tijdens de zoektocht naar een treffende bedrijfsnaam heb ik breed gekeken naar omschrijvende sleutelwoorden, termen uit de mythologie, namen uit religies, buitenlandse woorden en anagrammen. 
Na een aantal selectierondes kwam de naam EGEN als winnaar uit de bus en EGEN (dat erg dichtbij het Nederlandse ‘eigen’ ligt) betekent ‘intrinsiek’ in het Zweeds. Intrinsiek is hét sleutelwoord dat keer op keer terugkwam in het businessplan en de gesprekken met het personeel en het wijst één van de kerneigenschappen van het team aan. Zij zijn (ook buiten werktijden) ‘van binnenuit’ gedreven om een verschil te maken op het gebied van duurzaamheid en milieu.
EGEN laat zich van het Zweeds vertalen naar Nederlandse termen als: intrinsiek, eigen, eigen merk, eigenaardig, bijzonder en eigen label. En uitgelicht laat het woord ‘intrinsiek’ zich vertalen naar termen als: wezenlijk, belangrijk, echt, eigenlijk, elementair, essentieel, feitelijk, fundamenteel, in wezen, innerlijk, waarachtig, werkelijk, reëel wezenlijk, onvermengd, volstrekt, zuiverwezenlijk en principieel.
Een zeer unieke naam die daarnaast kort, en goed te onthouden is. “Eigen zonder i”. De onderstreepte woorden hierboven voerden vervolgens de boventoon bij het ontwerpen van het logo.

Het logo van EGEN

Voor EGEN zijn vele logo-concepten afgetast waarbij uiteenlopende ideeën centraal stonden zoals: impact hebben, het domino-effect, het ‘ripple-effect’, ‘a change of state’ (van een oude situatie naar een nieuwe), een nieuwe bladzijde, lichtval door een deuropening die een verandering (verlichting) aankondigt en het idee van iets dat van binnenuit (intrinsiek) naar buiten treedt (extrinsiek) en dat leidt tot tastbare resultaten.
Na vele conceptrondes en afwegingen is uitgekomen bij een logo-concept dat in één simpel beeld op abstracte wijze uitbeeldt wat EGEN is en doet.
Het idee ontstond door de vraag te stellen hoe de intrinsieke motivatie van EGEN’s medewerkers en de tastbare resultaten die zij graag willen behalen visueel gemaakt zouden kunnen worden. Iets dat van binnenuit komt, dat naar buiten treedt en daar impact heeft op de werkelijkheid.
De eerste schetsen omtrent dit idee tonen een vierkante kubus waar het woord EGEN half uit komt. De letters EG zitten nog in de kubus, maar de letters EN staan erbuiten en het idee wordt gewekt dat het hele woord EGEN onderweg is om naar buiten te treden.

Het logo van EGEN

Voor EGEN zijn vele logo-concepten afgetast waarbij uiteenlopende ideeën centraal stonden zoals: impact hebben, het domino-effect, het ‘ripple-effect’, ‘a change of state’ (van een oude situatie naar een nieuwe), een nieuwe bladzijde, lichtval door een deuropening die een verandering (verlichting) aankondigt en het idee van iets dat van binnenuit (intrinsiek) naar buiten treedt (extrinsiek) en dat leidt tot tastbare resultaten.
Na vele conceptrondes en afwegingen is uitgekomen bij een logo-concept dat in één simpel beeld op abstracte wijze uitbeeldt wat EGEN is en doet.
Het idee ontstond door de vraag te stellen hoe de intrinsieke motivatie van EGEN’s medewerkers en de tastbare resultaten die zij graag willen behalen visueel gemaakt zouden kunnen worden. Iets dat van binnenuit komt, dat naar buiten treedt en daar impact heeft op de werkelijkheid.
De eerste schetsen omtrent dit idee tonen een vierkante kubus waar het woord EGEN half uit komt. De letters EG zitten nog in de kubus, maar de letters EN staan erbuiten en het idee wordt gewekt dat het hele woord EGEN onderweg is om naar buiten te treden.

“Iets dat van binnenuit komt, naar buiten treedt…

…en daar impact heeft op de werkelijkheid.”

“Iets dat van binnenuit komt, naar buiten treedt…

…en daar impact heeft op de werkelijkheid.”

Na een aantal conceptrondes rondom dit idee is uitgekomen bij een minimalistisch en krachtig beeld dat puur en alleen met de letters van de bedrijfsnaam het idee van ‘naar buiten treden’ weet uit te beelden. Hierbij zijn de letters EG als het ware uitgeknipt en niet opgevuld waardoor ze de kleur van de achtergrond aannemen, net als een idee dat nog niet tastbaar geworden is. De letters EN zijn wel opgevuld en daarmee tastbaar/werkelijk(heid) geworden.
Op deze manier tonen de letters van de bedrijfsnaam het abstracte en symbolische concept van een innerlijke motivatie die leidt tot fysieke resultaten in de wereld. Het woord EGEN leent zich geweldig voor dit concept omdat het een kort woord is met een even aantal letters, waarbij de verticale stam van de tweede E vrijwel exact het middelpunt (overgangspunt) aangeeft van het ‘fysiek’ worden van de letters.
Het eindresultaat is een standvastig beeld zonder poespas dat er strak en modern uitziet. Het logo vraagt de kijker om even tweemaal te kijken naar de daadwerkelijk opbouw ervan omdat het logo weliswaar uitstekend leesbaar is maar tevens speelt met de perceptie. Dit omdat de helft van de letters gevormd wordt door niet-opgevulde (wit)ruimte die het menselijk oog zelf moet invullen.

Na een aantal conceptrondes rondom dit idee is uitgekomen bij een minimalistisch en krachtig beeld dat puur en alleen met de letters van de bedrijfsnaam het idee van ‘naar buiten treden’ weet uit te beelden. Hierbij zijn de letters EG als het ware uitgeknipt en niet opgevuld waardoor ze de kleur van de achtergrond aannemen, net als een idee dat nog niet tastbaar geworden is. De letters EN zijn wel opgevuld en daarmee tastbaar/werkelijk(heid) geworden.
Op deze manier tonen de letters van de bedrijfsnaam het abstracte en symbolische concept van een innerlijke motivatie die leidt tot fysieke resultaten in de wereld. Het woord EGEN leent zich geweldig voor dit concept omdat het een kort woord is met een even aantal letters, waarbij de verticale stam van de tweede E vrijwel exact het middelpunt (overgangspunt) aangeeft van het ‘fysiek’ worden van de letters.
Het eindresultaat is een standvastig beeld zonder poespas dat er strak en modern uitziet. Het logo vraagt de kijker om even tweemaal te kijken naar de daadwerkelijk opbouw ervan omdat het logo weliswaar uitstekend leesbaar is maar tevens speelt met de perceptie. Dit omdat de helft van de letters gevormd wordt door niet-opgevulde (wit)ruimte die het menselijk oog zelf moet invullen.

Voor het logo van EGEN is na uitgebreid typografisch onderzoek gekozen voor een schreefloos, modern, breed, en dikgedrukt lettertype.
 Het woord EGEN staat volledig in hoofdletters (uppercase) om zo het logo minimalistisch te doen ogen. In veel gevallen lijken hoofdletters visueel gezien namelijk strakker en minder druk dan kleine letters (lowercase).
 Om er daarnaast voor te zorgen dat de naam EGEN statig en gevestigd oogt is gekozen voor een extra breed (extended) lettertype. Met een dergelijk lettertype neemt de bedrijfsnaam echt zijn plek in en visueel oogt de naam EGEN hiermee zeer solide.

Voor het logo van EGEN is na uitgebreid typografisch onderzoek gekozen voor een schreefloos, modern, breed, en dikgedrukt lettertype.
 Het woord EGEN staat volledig in hoofdletters (uppercase) om zo het logo minimalistisch te doen ogen. In veel gevallen lijken hoofdletters visueel gezien namelijk strakker en minder druk dan kleine letters (lowercase).
 Om er daarnaast voor te zorgen dat de naam EGEN statig en gevestigd oogt is gekozen voor een extra breed (extended) lettertype. Met een dergelijk lettertype neemt de bedrijfsnaam echt zijn plek in en visueel oogt de naam EGEN hiermee zeer solide.

De kleuren van EGEN

Omdat EGEN in de sector van milieu en duurzaamheid opereert leek het vrij toepasselijk maar ook ietwat voor de hand liggend om de kleur groen een grote rol te geven binnen de visuele identiteit. Na een breed kleuronderzoek en een concurrentieanalyse zijn we als middenweg uitgekomen bij een groentint die (net als het logo-lettertype) statiger oogt dan de veelgebruikte ‘jong blad’ groentinten die her en der in de sector worden gebruikt. EGEN geeft op deze manier visueel aan dat het een ook bedrijf in deze sector is, maar zet zichzelf tevens apart door te kiezen voor een meer volwassen groentint die unieker en stijlvoller oogt dan de gebruikelijke kleuren in deze branche. Puur zwart en puur wit spelen daarnaast een grote rol in de identiteit en samen met de groentint vormen ze een zakelijk, modern en smaakvol kleurenpalet die (vooralsnog) zeer uniek is in deze sector.

De kleuren van EGEN

Omdat EGEN in de sector van milieu en duurzaamheid opereert leek het vrij toepasselijk maar ook ietwat voor de hand liggend om de kleur groen een grote rol te geven binnen de visuele identiteit. Na een breed kleuronderzoek en een concurrentieanalyse zijn we als middenweg uitgekomen bij een groentint die (net als het logo-lettertype) statiger oogt dan de veelgebruikte ‘jong blad’ groentinten die her en der in de sector worden gebruikt. EGEN geeft op deze manier visueel aan dat het een ook bedrijf in deze sector is, maar zet zichzelf tevens apart door te kiezen voor een meer volwassen groentint die unieker en stijlvoller oogt dan de gebruikelijke kleuren in deze branche. Puur zwart en puur wit spelen daarnaast een grote rol in de identiteit en samen met de groentint vormen ze een zakelijk, modern en smaakvol kleurenpalet die (vooralsnog) zeer uniek is in deze sector.

Identity Book

Om de visuele identiteit van EGEN goed vast te leggen en toe te lichten is een identiteitsboekje ontworpen. In dit boekje staan een aantal conceptuele visuele voorzetten voor de identiteit van EGEN, evenals een toelichting op het idee achter het logo en richtlijnen ten aanzien van het gebruik ervan. Daarnaast vermeld het boekje alle kleurnummers en gebruikte lettertypes van de visuele identiteit om zo te kunnen dienen als naslagwerk binnen het team.

Identity Book

Om de visuele identiteit van EGEN goed vast te leggen en toe te lichten is een identiteitsboekje ontworpen. In dit boekje staan een aantal conceptuele visuele voorzetten voor de identiteit van EGEN, evenals een toelichting op het idee achter het logo en richtlijnen ten aanzien van het gebruik ervan. Daarnaast vermeld het boekje alle kleurnummers en gebruikte lettertypes van de visuele identiteit om zo te kunnen dienen als naslagwerk binnen het team.

Nawoord

Het EGEN-project was omvangrijk en in creatieve zin voor mij grensverleggend. Het eindresultaat is een unieke en zeer verzorgde visuele identiteit en een krachtig en strak logo dat staat als een huis.
Ook het verzinnen van een bedrijfsnaam was een uitdagend onderdeel waar ik ontzettend veel plezier in had. Dit project is wat dat betreft doorslaggevend ten aanzien van mijn keuze om ook het verzinnen van een bedrijfsnaam tot één van mijn diensten te maken.
Bernard was als klant en sparringpartner nauw-betrokken en zeer open-minded. Een perfecte samenwerking. Hij bood mij enorm veel vrijheid en een ruime hoeveelheid aan tijdsbudget waardoor ik creatief gezien flink los kan gaan. Ik wil hem bij deze graag nogmaals bedanken voor de fijne samenwerking en ik ben zeer benieuwd wat de toekomst EGEN zal brengen.

Toegepast

Diensten: Identity DesignLogo Ontwerp
Vaardigheden: Grafisch Ontwerp
Kennisgebieden: Art Direction, Branding, Typografie

Deel dit project via

Nawoord

Het EGEN-project was omvangrijk en in creatieve zin voor mij grensverleggend. Het eindresultaat is een unieke en zeer verzorgde visuele identiteit en een krachtig en strak logo dat staat als een huis.
Ook het verzinnen van een bedrijfsnaam was een uitdagend onderdeel waar ik ontzettend veel plezier in had. Dit project is wat dat betreft doorslaggevend ten aanzien van mijn keuze om ook het verzinnen van een bedrijfsnaam tot één van mijn diensten te maken.
Bernard was als klant en sparringpartner nauw-betrokken en zeer open-minded. Een perfecte samenwerking. Hij bood mij enorm veel vrijheid en een ruime hoeveelheid aan tijdsbudget waardoor ik creatief gezien flink los kan gaan. Ik wil hem bij deze graag nogmaals bedanken voor de fijne samenwerking en ik ben zeer benieuwd wat de toekomst EGEN zal brengen.

Toegepast

Diensten: Identity DesignLogo Ontwerp
Vaardigheden: Grafisch Ontwerp
Kennisgebieden: Art Direction, Branding, Typografie

Deel dit project via

Meer projecten

Geïnspireerd?

Laten we even overleggen. Ik ben benieuwd naar je doelen en dromen en ik kom graag voor nieuwe uitdagingen te staan.

Kennismaken →

Geïnspireerd?

Laten we even overleggen. Ik ben benieuwd naar je doelen en dromen en ik kom graag voor nieuwe uitdagingen te staan.

Kennismaken →