Logo ontwerp + Identity design voor Suzan de Jong

Advocatenkantoor Suzan de Jong

‘Advocatenkantoor Suzan de Jong’ is de naam van een advocatenkantoor uit Groningen dat gespecialiseerd is in rechtsgebieden rond de onderwerpen werk, inkomen, uitkeringen, en arbeidsongeschiktheid. Het kantoor helpt particulieren en bedrijven met vraagstukken rond arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, en jeugdrecht, en het kantoor richt zich voornamelijk op cliënten uit Noord-Nederland. De eigenaar van het kantoor is Suzan de Jong, een advocaat met 25 jaar ervaring.

Projectomschrijving

Toen Suzan contact opnam stond ze op het punt om voor zichzelf te beginnen. Ze had al veel voorwerk en onderzoek gedaan en ze was er helemaal klaar voor om te starten als zelfstandig advocaat. Suzan had behoefte aan een verzorgde visuele identiteit en een verzorgd logo die goed zouden samenvallen met het karakter van zowel haarzelf als haar kantoor.

Projectdoelstellingen

  • Onderzoek doen naar de mark en concurrentie en diens toon, taal, positionering en uitstraling.
  • Het ontwerpen van een verzorgd logo dat zowel professioneel als benaderbaar over komt.
  • Het uitdenken en ontwerpen van een opvallende, frisse, professionele, maar tevens benaderbare visuele identiteit.

Conceptontwikkeling en onderzoek

De visuele identiteit van Suzan de Jong is ontstaan aan de hand van een aantal concepten en na een ruim onderzoek naar de concurrentie en beroepsgroep. Voor de visuele stijl, het kleurgebruik, en de typografie zijn vervolgens meerdere mood boards ontwikkeld om af te tasten wat vernieuwend, professioneel en tevens benaderbaar over zou komen. Na een brede onderzoeksfase bleek de sector zelf qua design vrij behoudend, wat Suzan de kans bood om zichzelf te onderscheiden.

Logoconcepten en schetsen in het lichtgrijs op een witte achtergrond.
De letter S in doorzichtig teal-groen en lichtgroen, bovenop een zwart-witfoto van het Goudkantoor te Groningen.

Conceptkeuze

Voor Suzan zijn er tijdens de concepting-fase een aantal ideeën geselecteerd die een rode draad zouden vormen binnen de visuele identiteit van haar kantoor. Zo was het een voornaam doel om haar kantoor persoonlijk te laten ogen om daarmee de benaderbaarheid van kantoor te vergroten. Maar dat de uitstraling daarnaast professioneel zou blijven was wel een eis. Een tweede uitgangspunt was gericht op Groningen. Suzan woont en werkt in Groningen en het opwekken van een soort ‘ons kent ons’-gevoel zou kunnen bijdragen aan het verlagen van drempels en het benaderbaar maken van haar kantoor. Dit uitgangspunt komt terug in de foto’s die zijn ingezet binnen haar designs. Een laatste concept dat in de identiteit is doorgevoerd is gericht op het ‘terugschakelen’ van juridische taal naar een mensentaal. Veel juridische taal is complex en Suzan vindt het belangrijk om steeds een vertaalslag te maken naar gewone mensentaal om zo goed met haar klant op één lijn te kunnen zitten. Ze communiceert graag op gelijkwaardig niveau.

Logo ontwerp en opbouw

Omdat Suzan graag haar eigen naam wilde gebruiken in haar bedrijfsnaam (mede om het persoonlijke aspect van haar kantoor te benadrukken) is er eerst uitgebreid gekeken naar typografie. Het doel was om een lettertype voor haar logo te vinden dat zowel een professionele noot had als een moderne, en dat daarnaast benaderbaar zou lijken. Na uitgebreid onderzoek werd een schreef-lettertype met een moderne bijklank gevonden. Een perfecte match qua toon en uitstraling. Dit lettertype geeft een knipoog naar een meer klassiekere uitstraling (wat past bij dit beroep), maar is tevens zeer modern en zelfs een paar procent ‘informeel’ te noemen. Voor het logo is een ontwerp gemaakt met Suzans voornaam boven haar achternaam. Hierdoor oogt haar bedrijfsnaam meer als een krachtig visueel blok in plaats van als een lange zin. Daarnaast is er zowel een variant met ‘advocatenkantoor’ ervoor ontworpen (in een hoek van 90 graden) als een versie zonder. De versie zonder dit woord is vooral voor plekken waar het logo klein wordt ingezet en waar ‘advocatenkantoor’ onleesbaar zou worden, en voor situaties waar al bekend is dat Suzan de Jong een advocatenkantoor is. In deze situaties is puur haar naam voldoende en ook dit leidt tot een ‘ons kent ons’ gevoel. Naast het officiële logo is er een versie ontwikkeld over de volledige breedte (in één lange zin) voor grote toepassingen, een versie met ’S. de Jong’ voor op kleinere plekken zoals iconen, en een versie met alleen ‘SJ’ voor het favicon van haar website.

Het uitwerken en finetunen van Suzans logo in lichtgrijze tinten op een witte achtergrond.
Suzans logo in het wit op een lichtgroene achtergrond.
Suzans logo in het wit op een teal-groene achtergrond.
De letter U met daarin Suzans logo op meerdere formaten van groot tot klein, bovenop een zwart-witfoto van de Prinsenhof te Groningen.
De letter U met daarin Suzans logo op meerdere formaten van groot tot klein, bovenop een zwart-witfoto van de Prinsenhof te Groningen.

Tekst-typografie

Omdat voor het logo een lettertype met schreef werd geselecteerd dat (zeker van een afstand) al snel een iets meer klassieke visuele klank heeft, is er voor het body-lettertype (voor langere teksten) een tegenpool gezocht. Het lettertype voor tekst, dat heel goed samengaat met het logo-lettertype is strak, modern, ietwat gecondenseerd (smaller dan gemiddeld) en oogt zeer eigentijds. Het mooie is dat de combinatie van deze twee lettertypes eveneens een knipoog is naar haar zowel professionele als persoonlijke manier van werken.

Typografieselectie voor de visuele identiteit van Advocatenkantoor Suzan de Jong.
De letter Z in een zwart patroon van juridische termen. En een tweede letter Z in een groter patroon van zwarte letters.
Typografie-samples in lichtgroen op een teal-groene achtergrond.
Typografie-samples in lichtgroen op een teal-groene achtergrond.

Kleurgebruik

Kleurgebruik

Ook het kleurenpalet is benaderd door de lens van ‘professioneel maar tevens benaderbaar en persoonlijk’. Na uitgebreid onderzoek en meerdere mood boards zijn we uitgekomen bij een combinatie van een frisse groentint (jong gras) en een donkere groentint (tussen ‘petrol’ en ‘teal-groen’) als accentkleuren en daarnaast een selectie aan grijstinten en puur zwart en puur wit. De lichte groentint, die je zou kunnen omschrijven als ‘jong, fris, vriendelijk, activerend en benaderbaar’, vertegenwoordigt het persoonlijke aspect in Suzan’s beoogde uitstraling. De donkergroene tint die meer chique, professioneel, iets koeler en meer formeel overkomt, vertegenwoordigt het professionele aspect van haar kantoor.

Het kleurenpalet van Advocatenkantoor Suzan de Jong van lichtgroen, teal-groen, wit, grijs en zwart toegelicht met kleurnummers in RGB en CMYK.
Het logo van Advocatenkantoor Suzan de Jong in twaalf verschillende kleurencombinaties.

“Paul heeft voor mij een logo, visuele identiteit en een aantal huisstijl-producten ontworpen. In beeld en tekst heeft hij een mooie vertaling weten te maken van wat ik graag wil uitstralen richting mijn cliënten: deskundig, persoonlijk, fris, maar met voldoende professionele distantie. Paul is heel precies en stelt hoge eisen aan zijn werk. Kleur, sfeer, lettertypes, fotobewerkingen: alles wordt zeer nauwkeurig en zorgvuldig afgewogen.”
– Suzan de Jong

Een foto van Suzan de Jong in zwart-wit.

“Paul heeft voor mij een logo, visuele identiteit en een aantal huisstijl-producten ontworpen. In beeld en tekst heeft hij een mooie vertaling weten te maken van wat ik graag wil uitstralen richting mijn cliënten: deskundig, persoonlijk, fris, maar met voldoende professionele distantie. Paul is heel precies en stelt hoge eisen aan zijn werk. Kleur, sfeer, lettertypes, fotobewerkingen: alles wordt zeer nauwkeurig en zorgvuldig afgewogen.”
– Suzan de Jong

Foto’s en fotobewerking

Foto’s zouden een belangrijke rol spelen binnen de visuele identiteit van het kantoor. Al in een vroeg stadium kwamen we tot de conclusie dat persoonlijke foto’s noodzakelijk waren om het persoonlijke en benaderbare aspect van de identiteit kracht bij te zetten. En daarnaast leek het ons erg leuk om foto’s uit de regio in te zetten om het ‘ons kent ons’ gevoel op te wekken. Voor de foto’s is gekozen voor een bewerking die in het verlengde ligt van zwart-wit fotografie, maar dan in de tinten lichtgrijs en donkergrijs. Met dit effect ogen de foto’s iets klassieker, maar wel warm (er is expres voor een meer warme grijstint gekozen) en zo is er meer uniformiteit tussen de verschillende soorten foto’s dan wanneer ze in full-color zouden worden ingezet. Daarnaast zorgt dit effect voor meer rust in de visuele identiteit, waardoor de groentinten van het kantoor meer de boventoon kunnen voeren.

Patroon-ontwerp:
een creatief zijspoor

Het uitbeelden van het eerdergenoemde ‘begrijpelijk maken van complexe juridische zaken’ bleek visueel lastig te vangen. Tekstueel is dit goed te doen en op de website is dit zeker terug te zien in die context. Maar de art director in mij wilde als creatief zijspoor graag aftasten wat een visuele uitbeelding van dit idee zou kunnen zijn. Na een aantal schetssessies en brainstorm-rondes kwam ik op het idee om juridische documenten weer te geven zoals ze (naar alle waarschijnlijkheid) op een gemiddelde persoon over zouden komen: als een wirwar van termen waartussen je af en toe een woord tegenkomt die je herkent. Daarna kwam ik op het idee om dit geheel niet puur als tekst weer te geven, maar ook nog eens gezien door de ogen van iemand die in een lastige juridische situatie zit. Emoties voeren vaak de boventoon in deze situaties (zeker als het gaat om werk en inkomen) en mensen in deze posities hebben vaak met stress te kampen. Niet alleen zouden pittige juridische termen als onbegrijpelijk over komen, maar de extra emotionele lading zou de betekenis van de woorden (en het begrip ervan) wellicht nog verder verdraaien. Dit zou leiden tot een woordenbrij waar geen touw aan vast te knopen valt en waar een gemiddeld mens weinig meer in zou kunnen herkennen, zo was mijn redenering. De visuele uitwerking van dit idee toont zich als een aantal juridische documenten, die ik over elkaar gelegd heb (alsof je dubbel ziet) waardoor de normale structuur van herkenbare woorden en zinnen vervalt tot een samenklontering van zwarte inkt die oogt als een chaos. Dit concept is redelijk ‘out there’ en het bleek binnen Suzan’s project (zeker qua schaal) op dit moment lastig in te zetten. Echter, als creatieve exploratie (in eigen tijd, omdat ik het zag als zelfontplooiing) was het voor mij inspirerend. Door deze casestudie heen zijn een aantal ontwerpen te zien op basis van dit concept in de vorm van deze ‘chaotische woordpatronen’. Deze dienen vooral als sfeerbeelden en visuele indicaties van hoe ver er ‘out-of-the-box’ is gedacht tijdens het identity design-proces.

Zwart patroon van samengeklonterde letters en juridische termen met daarop een witte letter A.

Het uitbeelden van het eerdergenoemde ‘begrijpelijk maken van complexe juridische zaken’ bleek visueel lastig te vangen. Tekstueel is dit goed te doen en op de website is dit zeker terug te zien in die context. Maar de art director in mij wilde als creatief zijspoor graag aftasten wat een visuele uitbeelding van dit idee zou kunnen zijn. Na een aantal schetssessies en brainstorm-rondes kwam ik op het idee om juridische documenten weer te geven zoals ze (naar alle waarschijnlijkheid) op een gemiddelde persoon over zouden komen: als een wirwar van termen waartussen je af en toe een woord tegenkomt die je herkent. Daarna kwam ik op het idee om dit geheel niet puur als tekst weer te geven, maar ook nog eens gezien door de ogen van iemand die in een lastige juridische situatie zit. Emoties voeren vaak de boventoon in deze situaties (zeker als het gaat om werk en inkomen) en mensen in deze posities hebben vaak met stress te kampen. Niet alleen zouden pittige juridische termen als onbegrijpelijk over komen, maar de extra emotionele lading zou de betekenis van de woorden (en het begrip ervan) wellicht nog verder verdraaien. Dit zou leiden tot een woordenbrij waar geen touw aan vast te knopen valt en waar een gemiddeld mens weinig meer in zou kunnen herkennen, zo was mijn redenering. De visuele uitwerking van dit idee toont zich als een aantal juridische documenten, die ik over elkaar gelegd heb (alsof je dubbel ziet) waardoor de normale structuur van herkenbare woorden en zinnen vervalt tot een samenklontering van zwarte inkt die oogt als een chaos. Dit concept is redelijk ‘out there’ en het bleek binnen Suzan’s project (zeker qua schaal) op dit moment lastig in te zetten. Echter, als creatieve exploratie (in eigen tijd, omdat ik het zag als zelfontplooiing) was het voor mij inspirerend. Door deze casestudie heen zijn een aantal ontwerpen te zien op basis van dit concept in de vorm van deze ‘chaotische woordpatronen’. Deze dienen vooral als sfeerbeelden en visuele indicaties van hoe ver er ‘out-of-the-box’ is gedacht tijdens het identity design-proces.

Zwart patroon van samengeklonterde letters en juridische termen waar Suzans groene logo zich een weg doorheen ‘boort’.

Huisstijl-drukwerk

Na het ontwerpen van de visuele identiteit was Suzan’s huisstijl-drukwerk aan de beurt. Suzan had aangegeven in eerste instantie behoefte te hebben aan visitekaartjes voor netwerkborrels en aan briefpapier en enveloppen voor de communicatie en facturatie aan haar cliënten. Het drukwerk van Suzan is gestyled in de kleuren van haar visuele identiteit en voor specifiek de visitekaartjes is een toespeling naar een eerdergenoemd concept gemaakt. Waar de lichtgroene tint meer informeel en vriendelijk over komt is de donkergroene tint meer formeel en chique. Op basis daarvan ontstond het idee om twee visitekaartjes te ontwerpen in plaatst van één. Waarbij er een lichtgroene variant zou komen voor de particuliere cliënten (informeler) en een donkergroene variant voor haar zakelijke cliënten (meer formeel).

Dit mede omdat particulieren haar vaak benaderen als medemens en bedrijven haar aanspreken als kantoor. Tevens ontstond het idee om op één kant van het kaartje Suzan’s logo te zetten die deels buiten beeld valt. In het ene geval heb ik vrijwel alleen het woord ‘Suzan’ zichtbaar gemaakt en valt de rest van het logo buiten beeld. En in het zakelijke visitekaartje bijna alleen het woord ‘de Jong’. Ook dit is een toespeling op formeel vs. informeel. Bijkomend voordeel is dat dit deels zichtbare logo een duidelijk afwijkende factor is binnen een sector die beheerst wordt door zeer formele visuele uitingen. Suzan’s visitekaartje valt op.

Na het ontwerpen van de visuele identiteit was Suzan’s huisstijl-drukwerk aan de beurt. Suzan had aangegeven in eerste instantie behoefte te hebben aan visitekaartjes voor netwerkborrels en aan briefpapier en enveloppen voor de communicatie en facturatie aan haar cliënten. Het drukwerk van Suzan is gestyled in de kleuren van haar visuele identiteit en voor specifiek de visitekaartjes is een toespeling naar een eerdergenoemd concept gemaakt. Waar de lichtgroene tint meer informeel en vriendelijk over komt is de donkergroene tint meer formeel en chique. Op basis daarvan ontstond het idee om twee visitekaartjes te ontwerpen in plaatst van één. Waarbij er een lichtgroene variant zou komen voor de particuliere cliënten (informeler) en een donkergroene variant voor haar zakelijke cliënten (meer formeel). Dit mede omdat particulieren haar vaak benaderen als medemens en bedrijven haar aanspreken als kantoor. Tevens ontstond het idee om op één kant van het kaartje Suzan’s logo te zetten die deels buiten beeld valt. In het ene geval heb ik vrijwel alleen het woord ‘Suzan’ zichtbaar gemaakt en valt de rest van het logo buiten beeld. En in het zakelijke visitekaartje bijna alleen het woord ‘de Jong’. Ook dit is een toespeling op formeel vs. informeel. Bijkomend voordeel is dat dit deels zichtbare logo een duidelijk afwijkende factor is binnen een sector die beheerst wordt door zeer formele visuele uitingen. Suzan’s visitekaartje valt op.

De visitekaartjes van Advocatenkantoor Suzan de Jong op een grasgroene achtergrond.
Huisstijl drukwerk van Advocatenkantoor Suzan de Jong op een zwart patroon.
Huisstijl drukwerk van Advocatenkantoor Suzan de Jong op een zwart patroon.

Nawoord

Werken met Suzan was prettig en inspirerend. In veel gevallen spreek ik mijn klanten telefonisch en via de mail, maar omdat Suzan in Groningen woont was koffie drinken en face-to-face de voortgang bespreken een leuke afwisseling. Iets ontwerpen voor een sector die daarnaast vrij behoudend is op design-vlak vond ik eveneens erg verrijkend. Met de visuele identiteit voor Suzan heb ik (namens Suzan) een soort steentje in deze vijver willen gooien, waarvan ik hoop dat de golfjes in een bredere context voelbaar of zichtbaar zullen zijn. Het hoeft immers niet allemaal donkerblauw met klassieke lettertypes te zijn in deze sector. Suzan zelf was een betrokken klant en een prettige sparringspartner in dit project en haar ‘persoonlijke en professionele’ houding kan ik ook in deze context onderschrijven.

Zwart-witfoto van het Van Starkenborghkanaal te Groningen.

Op zoek naar dé ontwerper voor jouw logo en visuele identiteit?

Of heb je een ander project, of een vraag?
Ik hoor graag van je:

Projecten