Logo ontwerp + Identity design voor Health Travellers

Over Health Travellers

Lucas van Hooff is eigenaar van de startup ‘Health Travellers’ en met zijn onderneming wil hij zogenaamde tandartsreizen gaan verzorgen. Tandartsreizen zijn reizen naar het buitenland om daar prijzige (veelal ‘esthetische’) tandartsingrepen te laten doen tegen aanzienlijke lagere kosten. Deze ingrepen zouden plaatsvinden bij een erkende kliniek in Roemenië, waar strenge kwaliteitseisen worden gesteld als gevolg van het lidmaatschap van de Europese Unie, maar waar door de langere lonen al snel tot 50% op een ingreep kan worden bespaard ten opzichte van Nederland. Lucas wilde de ingreep en het herstel ervan voor de patiënt daarnaast nog een slag aangenamer maken door een samenwerkingsverband aan te gaan met een gerenommeerd designhotel Privo, dat op steenworp afstand van de tandartspraktijk ligt. Het totaalpakket van de reis, het verblijf en de ingreep zou het product worden van Health Travellers. En Lucas benaderde mij om voor zijn startup een visuele identiteit te ontwerpen.

Projectomschrijving

Het was mijn taak om na te denken over de uitstraling en het visuele karakter van Health Travellers en om deze vorm te geven. Het was van belang dat dit karakter prettig over kwam, vertrouwen wekte, drempels zou verlagen en dat het een onderscheidend vermogen had.
De voornaamste taken binnen dit project waren het uitdenken van Health Travellers als merk en het ontwerpen het logo en de visuele identiteit van de startup.

Projectdoelstellingen

  • Een goed beeld krijgen de concurrentie en de markt.
  • Het bepalen van de positionering, toon en het karakter van Health Travellers.
  • Health Travellers op een unieke, onderscheidende manier visueel op de kaart zetten door middel van een professioneel logo en een verzorgde visuele identiteit.
  • Met het ‘wekken van vertrouwen’ als voornaamste streven.
  • Gevolgd door het ‘minder spannend’ maken van tandartsreizen.
  • En dit alles met een grote focus op vriendelijkheid, professionaliteit, betrouwbaarheid en transparantie.
Een foto van een deel van het Health Travellers-team met daarop: Alexandra Paula Sărmăşan, Dr. Tamás Fehervari en eigenaar Lucas van Hooff.

Identity Design

De eerste stap binnen dit project was het in kaart brengen van de markt en andere belangrijke spelers. De markt zelf bleek al enigszins vorm gekregen te hebben (ondanks de nieuwheid van tandartsreizen als concept) maar de manier waarop veel van deze bedrijven zichzelf visueel vertegenwoordigden was niet direct inspirerend te noemen. Na deze ontnuchterende concurrentieanalyse heb ik breed gekeken naar de unique selling points van Health Travellers. Evenals het gewenste karakter van de startup en de vraag hoe we die het beste konden uitdragen in beeld en woord. Hiervoor zijn vele mood boards gemaakt ten aanzien van kleurgebruik, sfeerbeelden en typografie.

Doelstellingen voor het logo

Na de onderzoeksfase heb ik me gericht op het voornaamste design-onderdeel: het logo ontwerp. Een logo is vaak het boegbeeld van een onderneming en wanneer het goed wordt uitgedacht kan een logo in één simpel beeld het karakter van een heel bedrijf vangen. Voor Health Travellers was het belangrijk dat er een professioneel-ogend logo zou komen omdat dit vertrouwen zou wekken bij de doelgroep. Daarnaast was het van belang dat het logo vriendelijk over zou komen om zo het ‘spannende’ aspect van de dienst wat te te verzachten. En als laatste was Lucas zelf een voorstander van het idee van een combinatielogo: een logo dat zowel een symbool als de bedrijfsnaam bevat.

Logo ontwerp: concepting

Omdat het icoon van het logo de hoofdrol zou spelen (deze zou ook los gebruikt gaan worden) heb ik me in het begin met nadruk op dat onderdeel gericht. Voor het icoon heb ik vele ideeën afgetast met o.a. de sleutelwoorden: een glimlach, een mooi gebit, een wereldbol, een vliegtuig, een nieuwe ‘ik’, een medisch kruis, een stempel in een paspoort, en een vliegende boemerang in de vorm van een glimlach.

Concepten van de eerste logo-designs in het wit op een lichtblauwe achtergrond.

Logo ontwerp: concepting

Omdat het icoon van het logo de hoofdrol zou spelen (deze zou ook los gaan worden gebruikt in bepaalde situaties) heb ik me in het begin met nadruk op dat onderdeel gericht. Voor het icoon heb ik vele ideeën afgetast met o.a. de sleutelwoorden: een glimlach, een mooi gebit, een wereldbol, een vliegtuig, een nieuwe ‘ik’, een medisch kruis, een stempel in een paspoort en een vliegende boemerang in de vorm van een glimlach.

Concepten van de eerste logo-designs in het wit op een lichtblauwe achtergrond.
Concepten van het logo-concept gebaseerd op het medische kruis en een vliegtuig in het wit op een donkerblauwe achtergrond.

Logo ontwerp: doorbraak

Na een x-aantal schetssessies en concepten merkte ik op dat het medische kruis dat eerder de revue passeerde in het verlengde lag van een abstract vliegtuig. Met als voornaamste verschil de bovenste en onderste vlakken die bij een kruis in een hoek van 90 graden staan en bij een vliegtuig schuin naar achter. Toen ik met een nat penseel over een getekend kruis ging, vervaagde het kruis (health) en veranderde het in een abstract vliegtuig (travel). Dit beeld ving beide aspecten van Health Travellers in één simpel en krachtig icoon en zo werd het logo voor Health Travellers geboren.

Logo ontwerp: doorbraak

Na een x-aantal schetssessies en concepten merkte ik op dat het medische kruis dat eerder de revue passeerde in het verlengde lag van een abstract vliegtuig. Met als voornaamste verschil de bovenste en onderste vlakken die bij een kruis in een hoek van 90 graden staan en bij een vliegtuig schuin naar achter. Toen ik met een nat penseel over een getekend kruis ging, vervaagde het kruis (health) en veranderde het in een abstract vliegtuig (travel). Dit beeld ving beide aspecten van Health Travellers in één simpel en krachtig icoon en zo werd het logo voor Health Travellers geboren.

Concepten van het logo-concept gebaseerd op het medische kruis en een vliegtuig in het wit op een donkerblauwe achtergrond.
Een animatie waarin een zwart kruis met een natte vinger vervaagd wordt van links naar rechts, waardoor het kruis gaat lijken op een vliegtuig dat van links naar rechts vliegt.

Logo ontwerp: uitwerking

Het lastige van dit idee was het vangen van beweging in een stilstaand en eenvoudig beeld. In eerste instantie heb ik mij gericht op strepen, omdat die op een simpele en abstracte manier beweging kunnen uitbeelden. De grafisch ontwerper Paul Rand ↗ diende hierbij als voornaamste inspiratie. De strepen bleken voor het Health Travellers-logo echter in bijna alle gevallen visueel te druk. Na vele alternatieve concepten omtrent dit idee stuitte ik uiteindelijk op een versie waarbij het vliegtuig en het kruis los van elkaar zijn opgebouwd uit vierkantjes. Hierbij ligt het kruis deels onder het vliegtuig en vliegt het vliegtuig als het ware over/uit het medische kruis. Door vervolgens de vierkanten transparant te maken voor de overlappende delen is er een duidelijke suggestie van beweging in het beeldmerk te zien en zijn beide logo-elementen zichtbaar. Het eindresultaat is een krachtig, dynamisch, en tevens vriendelijk-ogend kruis dat van een afstandje vooral opvalt door het aparte perspectief ervan. Dit icoon, gecombineerd met de bedrijfsnaam in een vriendelijk maar professioneel lettertype werd het uiteindelijke logo. Hierbij staat ‘health’ boven, ‘travellers’ eronder, en beide staan rechts van het icoon. De bedrijfsnaam zelf staat volledig in kleine letters om zo de bedrijfsnaam iets minder formeel en iets meer benaderbaar te maken.

Een aantal afbeeldingen van een zwart kruis dat met een natte vinger vervaagd wordt waarbij met iedere volgende afbeelding het kruis meer op een vliegtuig begint te lijken.
Een afbeelding waarop het kruis en het vliegtuig samen vallen tot één embleem dat half doorzicht is, waardoor zowel het kruis als het abstracte vliegtuig zichtbaar zijn.
Een medisch kruis (donkerblauw), zichtbaar op een ambulance (lichtblauw).
Een vliegend vliegtuig met condensspoor (donkerblauw) tegen een lichtblauwe lucht.
Het volledige logo van Health Travellers in wit-tinten op een zwarte achtergrond.
Het embleem van Health Travellers in zwarttinten op een witte achtergrond.
Het volledige logo van Health Travellers in zwarttinten op een witte achtergrond.
Het embleem van Health Travellers in wit-tinten op een zwarte achtergrond.
Dr. Tamás Fehervari behandelt een Health Travellers-klant in de tandartsstoel.

Kleurenpalet

Het logo van Health Travellers is na een uitgebreid kleuronderzoek uitgewerkt in drie tinten blauw. Deze kleuren symboliseren de zee en de lucht en staan direct in verband met het ‘travel’ deel van Health Travellers. Tevens is blauw de meest vertrouwenwekkende kleur in het kleurenspectrum, wat met een dienst als die van Health Travellers een goede match is. Voor deze blauwtinten is een verloop ontwikkeld, waarvan drie blauwtinten verwerkt zijn in het logo. Naast de blauwtinten speelt wit een grote rol binnen de identiteit. Dit vooral om rust en ‘klinische reinheid’ in de visuele identiteit te brengen.

Vierkante kleurvlakken van wit, lichtgrijs, donkergrijs, donkerblauw en lichtblauw die elkaar deels overlappen om het samenspel van deze kleuren te tonen.
Zeven vierkante kleurvlakken lichtblauw naar donkerblauw en die elkaar deels overlappen om het samenspel van deze blauwtinten te tonen.
Dr. Tamás Fehervari, de tandarts en implantoloog van Health Travellers.
Marika Benczédi, de tandtechnicus van Health Travellers.
Dr. Lucian Pavelea, de tweede tandarts van Health Travellers.
Michelle Samson, de tandarts in opleiding van Health Travellers.
Alexandra Paula Sărmăşan, de tandartsassistente van Health Travellers.

Visual identity book

Om de visuele identiteit, de designkeuzes, en de richtlijnen daaromtrent nader toe te lichten is een beknopt ‘visual identity book’ ontwikkeld voor Lucas en zijn team. Dit boekje omschrijft de aanloop, keuzes en gedachtes achter belangrijke designbeslissingen en presenteert design-richtlijnen op een overzichtelijke manier.

Het omslag van het Identity Book van Health Travellers.
Het opengevouwen Identity Book van Health Travellers met daarin een beschrijving het logo ontwerp.

Visual identity book

Om de visuele identiteit, de designkeuzes, en de richtlijnen daaromtrent nader toe te lichten is een beknopt ‘visual identity book’ ontwikkeld voor Lucas en zijn team. Dit boekje omschrijft de aanloop, keuzes en gedachtes achter belangrijke designbeslissingen en presenteert design-richtlijnen op een overzichtelijke manier.

Het Identity Book van Health Travellers met daarin een beschrijving het logo ontwerp.

Nawoord

Lucas was een ontzettend vriendelijke en betrokken klant om mee te werken. Hij dacht kritisch mee en gaf mij zowel zijn ongefilterde mening als een grote creatieve vrijheid om af te tasten wat ik wilde. Het karakter van het design voor Health Travellers zou ik omschrijven als professioneel, vriendelijk, dynamisch en uniek, en Lucas was er zeer verguld mee. Ik kijk daarmee enthousiast terug op een geslaagd project en ik wens hem het allerbeste met zijn startup.

Op zoek naar dé ontwerper voor jouw logo en visuele identiteit?

Of heb je een ander project, of een vraag?
Ik hoor graag van je:

Projecten