Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Paul Christian

Je vindt mijn contactgegevens onder contact en onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als je vragen of klachten hebt?”. In deze privacyverklaring informeer ik je over het gebruik van jouw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door Paul Christian.

Korte privacyverklaring

Ik verzamel en verwerk persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • Voor de uitvoering van de specifieke dienst waarvan je gebruikmaakt
 • Voor identificatiedoeleinden
 • Om mijn klanten op de hoogte te houden van de registratie, de boeking en/of bestelling
 • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van mijn (financiële) administratie
 • Het per email op de hoogte houden van mijn aanbod, nieuws en acties en zo nu en dan voor klantonderzoeken
 • Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken

De personen van wie ik de persoonsgegevens verwerk hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.

Waarvoor gebruik ik jouw gegevens?

Ik gebruik jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor de uitvoering van de specifieke dienst waarvan je gebruikmaakt
 • Voor identificatiedoeleinden
 • Om het mogelijk te maken een account te maken en het account te beveiligen
 • Om elektronische bevestigingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen
 • Om mijn klanten op de hoogte te houden van de registratie, de boeking en/of bestelling
 • Om mijn (leden)administratie te kunnen voeren
 • Om met mijn klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
 • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van mijn (financiële) administratie
 • Om de bestelling te kunnen verwerken
 • Om reviews via andere kanalen te tonen
 • Het per email op de hoogte houden van mijn aanbod, nieuws en acties en zo nu en dan voor klantonderzoeken
 • Om de browser en/of het apparaat te herkennen.
 • Voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van deze website
 • Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken

Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van jouw gegevens gebaseerd?

Ik gebruik jouw gegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”):

 • Jouw toestemming.
 • De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die ik met jou heb, of waar je partij bij bent.
 • De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op mij rustende wettelijke verplichting.
 • De gegevens zijn nodig voor mijn gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”:
 • Mijn commerciële belang om meer inzicht te krijgen in mijn gebruikers en mijn klanten en hun wensen.

Worden jouw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, ik geef jouw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?

Ik bewaar jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ik ze verzamel, ontvang en/of gebruik. In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens

Bewaartermijn


Klantgegevens (NAW-gegevens, email adres, telefoonnummer):

Tot 2 jaar na de laatste transactie.


Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens:

7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.


Gegevens in de (leden)administratie:

Zolang als je met mij een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.


Accountgegevens (inlognaam, wachtwoorden):

Zolang als je het account hebt.


Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen):

Zolang als je met mij een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.


Correspondentie:

Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met mij hebt en tot 2 jaar daarna.


Reviews:

Zolang de review relevant is.


Welke rechten heb je?

Je hebt op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • om een kopie en inzage te vragen in jouw gegevens
 • om informatie te ontvangen over de verwerking van jouw gegevens
 • om incorrecte gegevens te laten corrigeren
 • om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt
 • in bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten verwijderen
 • in bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten “beperken”
 • in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van jouw gegevens
 • in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van jouw gegevens
 • om, als je toestemming hebt gegeven voor gebruik van jouw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van jouw gegevens
 • als je de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door jou zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van jouw gebruik van onze dienst), en je daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: dan heb je het recht om jouw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technische mogelijk is, de gegevens op jouw verzoek op die manier aan een andere partij over te laten dragen
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van jouw gewone verblijfplaats, waar je je werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om jouw rechten uit te oefenen, kan je contact met mij opnemen via contact of via de contactgegevens die staan genoemd bij “Wat als je vragen of klachten hebt?”

Het kan zijn dat ik in bepaalde gevallen het recht heb om jouw verzoek te weigeren. In dat geval zal ik toelichten waarom ik het verzoek weiger. Het kan zijn dat ik de overeenkomst met je niet meer kan uitvoeren als ik bepaalde gegevens niet van je heb, dit zal ik ook toelichten.

Voor inzage in jouw gegevens, kan je rechtstreeks contact met mij opnemen (zie: “Wat als ik vragen of klachten heb”?).

In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat je je kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

Wat als je vragen of klachten hebt?

Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van jouw gegevens of over deze privacyverklaring kan je contact opnemen met:

Paul Christian
Ganzevoortsingel 17A, 9711AJ Groningen
studio@paulchristian.nl
06-42 48 46 00

Kan ik deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van 17-05-2018. En ik behoud mij het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zal ik je daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door je daar een e-mail over te sturen.