Identity Design, Logo Ontwerp & Webdesignvoor Echte Zorg en Echte Aandacht

Een rookwok van gekleurd stof in de kleur teal (blauw gemixt met groen)

Projectomschrijving

Echte Zorg is een arbeidsbemiddelingsbureau voor zorgpersoneel dat is opgericht door Jennifer Hakkaart. Jennifer benaderde mij nadat het bureau een jaar actief was geweest en het een forste groei had doorgemaakt. Het was tijd om de uitstraling van het bureau naar een veel hoger plan te tillen en via een zoektocht op internet kwam ze daarvoor bij mij terecht.
Het was haar plan om de visuele identiteit van het bureau helemaal vanaf nul te laten (her)ontwerpen en om de website van Echte Zorg eveneens opnieuw te maken. Het bestaande design was vrij basic en als gevolg van de gezonde groei en het groeiend aantal aanvragen was het moment daar om alles zeer professioneel aan te pakken.
Daarnaast stond Jennifer op het punt om een tweede organisatie op te zetten naast Echte Zorg, genaamd Echte Aandacht. Ook hiervoor moest een visuele identiteit ontworpen worden, evenals een website om dit nieuwe initiatief mee in de markt te zetten.

Projectdoelstellingen

  • Het ontwerpen van een professionele, originele, visuele identiteit voor Echte Zorg en Echte Aandacht met daarin het woord ‘gevoel’ als sleutelwoord.
  • Het ontwerpen van een professioneel logo als boegbeeld van deze visuele identiteiten, die de essentie van beide bedrijven vastlegt in één simpel beeld.
  • Het creëren van een identity book met daarin richtlijnen omtrent het logo, het kleurgebruik, de typografie etc.
  • Meedenken met de opzet en indeling van de websites vanuit een user experience perspectief.
  • Het ontwerpen van twee one-page websites voor beide organisaties.
Een rookwok van gekleurd stof in de kleur okergeel
Frank Ruijs & Jennifer Hakkaart

Over de klant

Jennifer komt uit Uden en was zelf werkzaam in de zorg voor ze Echte Zorg opstartte. Ze kent de sector goed en heeft connecties met de mensen die er werken.
Omdat Echte Zorg een hele gezonde groei doormaakte op het moment dat ze mij aanschreef was het zaak om tijdig een professioneel design te hebben voor beide organisaties. Mede om vertrouwen te wekken bij de steeds groter wordende (groep) klanten.
Frank, haar man, zou tevens bij het project betrokken zijn. Als second opinion (om even on zorg-termen te blijven), als 2e klankbord m.b.t. ideeën en als extra feedback-bron voor mijzelf.
De voornaamste insteek voor beide organisaties beschreef Jennifer als: “Niet de grootste, wel de beste.”. Met als streven per organisatie een team van 30 uiterst betrokken en kwalitatief hoogstaande werknemers. En zoals ze zei: “Sociaal en maatschappelijk betrokken. Idealistisch om het leven van een ieder die ons inschakelt een stukje beter te maken.”.

Over Echte Zorg

Echte Zorg is een detacheringsbureau voor zorgpersoneel opgericht door Jennifer Hakkaart. Het detacheert en bemiddelt tussen gekwalificeerde professionals voor ziekenhuizen, privéklinieken en andere zorginstellingen in heel Nederland en richt zich hierbij op alle medische, verpleegkundige en verzorgende functies.
Echte Zorg is opgericht vanuit het idee dat het beter kan binnen de zorg. Oprechte betrokkenheid met een sterke focus op empathie, de ‘aandacht van vroeger’ en de technologie en middelen van nu, kenmerkt het bureau.
Echte Zorg werkt uitsluitend met hoogwaardig gekwalificeerd, flexibel en ervaren personeel en wil graag zorg leveren vanuit het hart. De organisatie onderscheidt zich niet alleen door prijs en kwaliteit maar met name door een optimale samenwerking en grote mate van betrokkenheid.

Over Echte Aandacht

Echte Aandacht is een welzijnsorganisatie (eveneens van Jennifer) gericht op een brede ondersteuning van mensen die behoefte hebben aan persoonlijke aandacht.
Waar Echte Zorg zich specifiek richt op ‘zorg’, richt Echte Aandacht zich specifiek op welzijn en welbehagen. Dit realiseert Echte Aandacht door de inzet van zogenoemde ‘zorg-maatjes’; ervaren collega’s met levenservaring en affiniteit met de medemens.
Echte Aandacht is ontstaan vanuit het gevoel dat er betere hulp dient te zijn voor de grote groep mensen die langzaam vereenzamen, mantelzorgers die overbelast raken en hulpbehoevenden waarvoor geen plek is in de reguliere zorg.
Hoewel Echte Aandacht verschilt van doel en zij een andere groep mensen helpt, is het uitgangspunt voor beide organisaties gelijk. Oprechte betrokkenheid, menselijkheid, persoonlijke benadering en vooral; handelen vanuit het hart.
Om deze reden heeft Echte Aandacht dezelfde opzet qua toon, taal en uitstraling als die van Echte Zorg. Maar wel met een eigen logo en kleurenpallet. Zo is het duidelijk dat beide organisaties een hechte band hebben met elkaar en zijn opgezet vanuit dezelfde overtuiging en intentie. Maar toch zijn ze duidelijk individueel te herkennen en goed uit elkaar te houden.

Logo-concepten voor Echte Zorg & Echte Aandacht

Logo-ontwikkeling: ideeën

Tijdens de zoektocht naar een uniek concept dat als rode draad door de visuele identiteiten heen zou kunnen lopen is heel breed gekeken naar de juiste sleutelwoorden binnen beide bureaus en de sector zelf. Echte Zorg en Echte Aandacht doen beide iets dat op het directe welzijn en welbehagen van mensen een impact heeft, wat betekent dat het onderwerp meer beladen is dan voor bijvoorbeeld een accountantskantoor. Het gaat immers om mensenlevens. Dit heeft tot gevolg dat bepaalde zaken, bepaalde kleuren, bepaalde woorden en bepaalde foto’s off-limit zijn met het oog op fatsoen, empathie en goede smaak. Een overdaad aan bijvoorbeeld de kleur rood, een schreeuwend design of ‘spectaculaire’ lettertypes leken mij geen handige keuzes binnen de identiteit van een bureau in deze markt. Zeker niet met het oog op de doelstellingen en waarden die Jennifer had genoemd.
Na het samenstellen van een aantal moodboards en na de sleutelwoorden te hebben vastgesteld heb ik drie grote overkoepelende concepten bedacht die allen een rode draad zouden kunnen vormen binnen de visuele identiteit. Een concept genaamd ‘Handreiking’ waarbij de verbinding van mensen centraal stond. Een concept genaamd ‘Beide mens’ waarbij het verplaatsingsvermogen ‘in de medemens’ een centrale rol had. En een concept genaamd ‘Weer heel.’. Waarbij het ‘weer mens maken/weer heel maken’ van de patiënt of aandacht-behoevende persoon centraal stond.
Dit laatste concept bleek de voltreffer en de toepassingen leken al snel eindeloos…
Vervolgens parkeerde ik dit concept even om me te kunnen richten op het vinden van het meest geschikte (logo)lettertype voor het concept, alvorens alles verder gezamenlijk uit te werken.

Logo-concepten voor Echte Zorg & Echte Aandacht
Verschillende concepten voor de typografie van beide logo's

Logo-ontwikkeling: typografie

Parallel aan de ontwikkeling van deze concepten heb ik een uitgebreid lettertype-onderzoek gedaan. Hierbij heb ik 1500+ lettertype-opties bekeken om vervolgens uit te komen bij een lettertype dat erg veel klasse uitstraalt, maar daarnaast niet oubollig is.
Mijn oog viel op een stijlvol schreef-lettertype dat ervoor zorgt dat de naam van beide bureaus betrouwbaar en ‘gevestigd’ oogt.

Verfijnen van het gekozen lettertype voor beide logo's

Logo-ontwikkeling: typografie finetuning

De bedrijfsnamen in dit lettertype kregen een custom tracking (horizontale witruimte tussen de letters) voor optimale leesbaarheid. En tevens is er later een ‘small-space’ versie van het logo gemaakt met extra witruimte tussen de letters, om zo ook op heel klein formaat (tot 1,5×1,5 cm) nog goed leesbaar te kunnen zijn.

Verfijnen van het gekozen lettertype voor beide logo's

Originele tracking
(ruimte tussen de letters)

Verschil in tracking

Extra brede tracking
(voor kleinere logo’s)

Typografie-verschillen voor beide logo's op groot en kleiner formaat

Weer heel.

Het doorslaggevende concept voor de visuele identiteit

Weer heel.

Het doorslaggevende concept voor de visuele identiteit

Het logo in abstracte vorm als een soort wit ‘fiche’ dat zweeft boven de pagina

Binnen het ‘Weer heel.’-concept staat zoals gezegd ‘aanvulling en weer heel maken’ centraal. Het idee ontstond door zeer abstract te kijken naar wat organisaties als Echte Aandacht en Echte Zorg doen. Zij bieden iets dat mist bij de patiënt of aandacht behoevende… En de zorgverlener of het ‘zorgmaatje’ is hierin weliswaar de eerste directe ‘heel-makende’ factor. Maar beide bureaus zijn nodig om de juiste persoon aan de betreffende patiënt te koppelen.
Tijdens het aftasten van dit idee op visuele manier kwam onder andere het yin en yang symbool naar boven. Alsmede de zogenaamde muur-spiegels van de kunstenaar Anish Kapoor en een granieten vijzel van boven gezien (heel breed buiten de context kijken helpt).
Daarmee was het doorslaggevende concept geboren. Het idee was om visueel uit te beelden dat Echte Zorg en Echte Aandacht een rol zouden spelen bij ‘weer heel maken’ van de mens. En de bedrijfsnaam (uiteindelijk het logo) dient symbolisch in beide gevallen als het ‘aanvullende/weer heel makende’ element.

De andere helft van het logo in abstracte vorm als een rond kuiltje, iets donkerder dan de witte achtergrond
De uiteindelijke logo-vorm in grijstinten, zonder tekst

Logo-opbouw

Veel van de hierboven genoemde symbolen en elementen bestonden (toevallig of niet) uit een rode vorm. Het waren cirkels, ronde koepels of ballen. En de link naar een organisatie in de zorgsector bleek daar vervolgens goed mee te leggen. Een ronde vorm is namelijk de meest vriendelijke vorm die er bestaat, in verband met het ontbreken van scherpen (puntige)hoeken en randen.
Met dit in het achterhoofd is een logo-concept ontwikkeld waarbij de bedrijfsnaam in een ronde cirkel stond en deze cirkel tevens elders uit de afbeelding/het medium ‘geknipt’ was. Op deze manier wordt de suggestie gewekt dat het design ‘weer heel’ zou zijn zodra het logo weer in de uitgeknipte cirkel/uitholling zou worden geplaatst.
Dit idee had meerdere positieve gevolgen en bood unieke kansen binnen het totale design:

  1. Het is overduidelijk dat het design iets laat zien dat niet ‘af’ is. Het is niet perfect omdat de cirkel of bal buiten het gat ligt en het geheel valt daardoor enorm op. Imperfectie of afwijking van de norm wekt de aandacht.
  2. De perfectionist in iedere aanschouwer zal kort even het instinct hebben om in zijn gedachten de cirkel in het ronde gat te ‘schuiven’ zodat het weer een effen en ‘net’ geheel wordt.
  3. Het feit dat de cirkel (het logo) buiten het gat ligt geeft een suggestie van beweging aan het geheel. Is de cirkel zojuist uit de opening gekomen? Gaat deze naar de opening toe? Het impliceert in ieder geval iets dat ‘onderweg is’ of dat er iets gebeurd is.
De uiteindelijke logo-vorm in grijstinten, zonder tekst
Beide logo's schalen steeds kleiner 'de verte in'
Wanneer het ‘fiche’ bijna volledig in de kuil ligt ontstaat er een maantje dat 5% vol is

Omdat de ronde cirkel de grenzen van het logo bepaalt, is ervoor gekozen om de letters van Echte Zorg en Echte Aandacht boven elkaar te plaatsen. Zo is ook op kleiner formaat de bedrijfsnaam nog goed leesbaar en tevens staat zo het consistente woord van beide bureaus (‘Echte’) los en op dezelfde plek, met dezelfde afmeting.
Om duidelijk te maken dat het logo een soort ‘fiche’ is dat los en apart ligt van de opening, is ervoor gekozen om deze cirkel een 3d-effect te geven (evenals een kleurverloop) waardoor lijkt alsof het licht eraf ketst. Tevens geeft dit een soort ‘verlichtend’ effect, als een subtiele zon, aan beide logo’s, wat warm overkomt.
Ook is er in de volledige versie van het logo gekozen voor een slagschaduw die niet alleen helpt te suggereren dat het logo 3d is, maar tevens dat deze een beetje ‘zweeft’ boven de rest van het design. Omdat de ronde opening elders in het design juist uitgehold is, geeft dit een extra 3d effect binnen het hele geheel en ook dit helpt met het suggereren van het ‘in beweging zijn’ van het logo zelf.

Kleur

Tijdens de ontwerpfase van deze identiteit is ook zeer breed gekeken naar het meest geschikte en unieke potentiële kleurenpalet. In deze sector lijkt er (niet helemaal onvoorstelbaar) veel op veilig gespeeld te worden als het gaat om kleur. En daarom was kleur iets waarmee deze identiteit zich zou kunnen distantiëren van de concurrentie. Met natuurlijk in het achterhoofd het feit dat het hier wel gaat om twee organisaties die een daadwerkelijk impact hebben op het welbevinden van mensen. Dus te frivool, schreeuwerig of ‘apart’ was niet op zijn plek.
Na vele afwegingen en conceptronden kwamen twee kleuren (of eigenlijk ‘kleur-verlopen’) duidelijk naar voren. Deze waren allebei uniek, zeer toepasselijk, warm en ze oogden verfijnd. Deze kleuren waren al eerder te zien op deze pagina, maar toegelicht zijn het de volgende:

Sleutelwoorden voor Echte Zorg op de afbeelding van een oceaan in teal
Sleutelwoorden voor Echte Aandacht op de afbeelding van de zon in okergeel

Teal

Teal is een unieke blauw-groentint (primair blauw en secundair groen) die doet denken aan de waterkleur van de Grote Oceaan op bepaalde tropische locaties. En een kleur die een eind verwijderd is van de standaard basiskleuren blauw en groen die zo veel voorkomen. Een zeer rustgevende tint, die binnen de kleurenpsychologie staat voor kalmte, heldere gedachten, vredigheid, toekomstgerichtheid, vrijheidslievendheid en levenslustigheid.

Okergeel

Een warme geeltint, neigend naar oranje die vrijwel direct erg geschikt leek te zijn voor Echte Aandacht. Het ‘verwarmende’ effect van deze kleur is overduidelijk en tevens is het niet een standaard geeltint. Ook deze wijkt af van het standaard palet van de gemiddelde visuele identiteit en is (zeker binnen deze sector) heel uniek. Psychologische betekenissen van deze kleur luiden als volgt: vrolijkheid, optimisme, energie, vrijheid van handelen, levenslustig, liefdevol en het zoeken van gezelligheid bij de medemens.

Sleutelwoorden voor Echte Zorg op de afbeelding van een oceaan in teal

Teal

Teal is een unieke blauw-groentint (primair blauw en secundair groen) die doet denken aan de waterkleur van de Grote Oceaan op bepaalde tropische locaties. En een kleur die een eind verwijderd is van de standaard basiskleuren blauw en groen die zo veel voorkomen. Een zeer rustgevende tint, die binnen de kleurenpsychologie staat voor kalmte, heldere gedachten, vredigheid, toekomstgerichtheid, vrijheidslievendheid en levenslustigheid.

Sleutelwoorden voor Echte Aandacht op de afbeelding van de zon in okergeel

Okergeel

Een warme geeltint, neigend naar oranje die vrijwel direct erg geschikt leek te zijn voor Echte Aandacht. Het ‘verwarmende’ effect van deze kleur is overduidelijk en tevens is het niet een standaard geeltint. Ook deze wijkt af van het standaard palet van de gemiddelde visuele identiteit en is (zeker binnen deze sector) heel uniek. Psychologische betekenissen van deze kleur luiden als volgt: vrolijkheid, optimisme, energie, vrijheid van handelen, levenslustig, liefdevol en het zoeken van gezelligheid bij de medemens.

Een pagina uit het identity book met daarop de kleurnummers voor beide bedrijven
Een stukje van het canvas-patroon gebruikt in de kleurverlopen van beide organisaties

Kleurbewerking

Uiteraard is vanaf het begin af aan rekening gehouden met het samenspel van deze twee kleuren. En het samenspel tussen de ‘Zorg-Teal’ en ‘Aandacht-Oker’ pakt prachtig uit zoals op deze pagina te zien is. Daarnaast is deze combinatie van beide kleuren samen weer dusdanig uniek dat hij vrijwel nergens voorkomt in deze sector.
Een ander idee ontstond toen ik keek naar een eventuele afwijking van de standaard ‘effen’ dekking van de kleuren. Omdat vrijwel al het visuele designwerk tegenwoordig op de computer wordt gemaakt verliezen kleuren vaak iets aan warmte of ‘gevoel’ doordat het een effen, van-achter-belichte, digitale kleur is. Wanneer zowel de teal als oker gedrukt zouden worden op bijvoorbeeld een stof of canvas dan zou de lichtval nog meer spelen met de kleuren en er een extra dimensie aan geven. Omdat het idee van deze extra dimensie erg aansprak heb ik uitgebreid gekeken naar een verf-bewerking van deze kleuren, waarbij ik een groot aantal penseelstreken op canvas gezet heb om het effect te beoordelen. Uiteindelijk heb ik een ‘verfpatroon op canvas’ gemaakt dat een unieke dimensie geeft aan zowel de oker-tint als de teal-tint. Er zijn lichtere vlakken, donkere vlakken, er lijkt reliëf te zijn (wat weer prachtig samenvalt met het 3d effect van het logo) en bovenal maakt het de kleuren stukken ‘warmer’ en oogt het ‘menselijker’. Het lijkt handgeschilderd en daardoor authentieker. De kleuren ogen zachter en deze bewerking geeft een menselijke ‘touch’ aan een digitaal ontworpen identiteit.

Het logo van Echte Zorg in teal-kleur op een witte achtergrond
Zwart-wit foto van artsen met patiënt op brancard
Het logo van Echte Aandacht in okergeel op een witte achtergrond
Zwart-wit foto van een begeleider met een bejaarde man
De homepage van Echte Zorg en Echte Aandacht-websites op een iPad

Webdesign

Het ontwerp van een beknopte one-page website voor beide organisaties was de voornaamste taak na het ontwikkelen van de visuele identiteit en het logo. De bestaande website van Echte Zorg was zeer basic en het was zaak om vanaf nu een zeer professionele en verzorgde indruk te wekken.
De websites zouden vooral een informerende functie dienen, maar daarnaast was het belangrijk dat er met gemak vacatures op konden worden geplaatst voor functies in de zorg- en welzijnssector.
Voor de opbouw en indeling van de websites is gekozen voor een one-page opzet; één lange pagina waar de bezoeker van boven naar beneden doorheen scrolt. Deze sites zijn van boven naar beneden ingedeeld in verschillende secties, die met het oog op herkenbaarheid en gebruiksgemak veelal hetzelfde gehouden zijn tussen beide websites.
De websites openen beide met een sfeervolle headerfoto met daarin een korte introductie voor de website en organisatie. Daarna volgt een uitgebreidere toelichting van wat Echte Zorg en Echte Aandacht doen. Dan komt het ‘waarom’, met een opsomming van de voordelen en waarden van beide organisaties, gevolgd door een beschrijving van de klanten en een diensten-overzicht.

Daarna volgt de meest interactieve sectie van de site: de vacature-sectie. Deze bevat ingeklapte knoppen met daarop alleen de naam van de functie (om verticaal ruimte te besparen), die uitklapt en alle vacature-informatie toont wanneer de bezoeker erop klikt. De laatste sectie van de site bestaat uit het contactformulier en de contactgegevens.
Beide websites zelf zijn ingedeeld op een speelse manier met blokken tekst in de kleur van de visuele identiteit, afgewisseld met zwart-wit foto’s en witte blokken. En een lichtgrijze contactsectie ter afsluiting.
Beide websites zijn relatief klein in omvang (qua paginalengte en hoeveelheid tekst) en beknopt. En omdat het geheel zeer zorgvuldig is uitgedacht zijn de websites kraakhelder qua opbouw.
Door de eerder ontworpen visuele identiteit zijn de websites sfeervol en consistent met de waarden van beide organisaties. Ze tonen beide een goede mix van zakelijkheid en hartelijkheid.
Voor beide sites is daarnaast erg gelet op de responsiveness van het design. Ze schalen beide uitstekend naar smartphone- en tablet-beeldschermen en omdat het een one-page website is hoeft een bezoeker nergens op te klikken. Hij hoeft alleen maar van boven naar beneden te swipen/scrollen om alle informatie te zien.

Het ontwerp van een beknopte one-page website voor beide organisaties was de voornaamste taak na het ontwikkelen van de visuele identiteit en het logo. De bestaande website van Echte Zorg was zeer basic en het was zaak om vanaf nu een zeer professionele en verzorgde indruk te wekken.
De websites zouden vooral een informerende functie dienen, maar daarnaast was het belangrijk dat er met gemak vacatures op konden worden geplaatst voor functies in de zorg- en welzijnssector.
Voor de opbouw en indeling van de websites is gekozen voor een one-page opzet; één lange pagina waar de bezoeker van boven naar beneden doorheen scrolt. Deze sites zijn van boven naar beneden ingedeeld in verschillende secties, die met het oog op herkenbaarheid en gebruiksgemak veelal hetzelfde gehouden zijn tussen beide websites.
De websites openen beide met een sfeervolle headerfoto met daarin een korte introductie voor de website en organisatie. Daarna volgt een uitgebreidere toelichting van wat Echte Zorg en Echte Aandacht doen. Dan komt het ‘waarom’, met een opsomming van de voordelen en waarden van beide organisaties, gevolgd door een beschrijving van de klanten en een diensten-overzicht.
Daarna volgt de meest interactieve sectie van de site: de vacature-sectie. Deze bevat ingeklapte knoppen met daarop alleen de naam van de functie (om verticaal ruimte te besparen), die uitklapt en alle vacature-informatie toont wanneer de bezoeker erop klikt. De laatste sectie van de site bestaat uit het contactformulier en de contactgegevens.
Beide websites zelf zijn ingedeeld op een speelse manier met blokken tekst in de kleur van de visuele identiteit, afgewisseld met zwart-wit foto’s en witte blokken. En een lichtgrijze contactsectie ter afsluiting.
Beide websites zijn relatief klein in omvang (qua paginalengte en hoeveelheid tekst) en beknopt. En omdat het geheel zeer zorgvuldig is uitgedacht zijn de websites kraakhelder qua opbouw.
Door de eerder ontworpen visuele identiteit zijn de websites sfeervol en consistent met de waarden van beide organisaties. Ze tonen beide een goede mix van zakelijkheid en hartelijkheid.
Voor beide sites is daarnaast erg gelet op de responsiveness van het design. Ze schalen beide uitstekend naar smartphone- en tablet-beeldschermen en omdat het een one-page website is hoeft een bezoeker nergens op te klikken. Hij hoeft alleen maar van boven naar beneden te swipen/scrollen om alle informatie te zien.

Zwart-wit foto van een arts bij een patiënt in bed
De website van Echte Zorg op een smartphone en tablet
De website van Echte Zorg op een smartphone en tablet
Zwart-wit foto twee bejaarde dames arm-in-arm bij een vijver
De website van Echte Aandacht op een smartphone en tablet
De website van Echte Zorg op een smartphone en tablet
Technische (wireframe) tekening van een icoon

Logo-schaalbaarheid en icoon-ontwerp

Voor het logo van Echte Zorg en Echte Aandacht is naast de ‘full-quality’-versie een aparte ‘small-space’-versie ontwikkeld die een stuk minimalistischer is. De small-space-versie van het logo heeft een op maat gemaakte verbrede ruimte tussen alle letters om de leesbaarheid te vergroten wanner het logo op klein formaat gebruikt wordt.
Een icoon dat de website kan hanteren als een zogenaamd ‘favicon’ was daarnaast ook een onderdeel van de visuele identiteit. Dit omdat zo’n favicon vaak zichtbaar is in de browserbalk wanneer iemand een website bekijkt. Wanneer een website aan de favorieten wordt toegevoegd is dit icoontje daarnaast terug te zien in de favorietenbalk en is dit het voornaamste element waaraan een gebruiker de website zal herkennen. Op touch-apparaten zoals smartphones en tablets zijn deze ‘favicons’ wat groter (en dus meer in het oog-springend) omdat ze zo groot moeten zijn als een vingertop. Goede schaalbaarheid van dit onderdeel is dus ook van groot belang.

Technische (wireframe) tekening van een icoon
Verschillende vliegende logo's van Echte Zorg op verschillende formaten
Twee favicons (website iconen) Echte Zorg en Echte Aandacht
Verschillende vliegende logo's van Echte Aandacht op verschillende formaten
Zwart-wit portretfoto van Jennifer met twee bejaarde dames

Nawoord

Ik heb met deze visuele identiteit geprobeerd om iets neer te zetten wat zeer origineel is binnen de sector waarin Echte Zorg en Echte Aandacht opereren. Daarnaast heb ik persoonlijk veel respect voor de zorgsector (95% van de goede doelen waaraan ik geef zit in deze hoek) en ik heb geprobeerd om de menselijkheid die zo essentieel is in dit vakgebied te laten terugkomen in het design.
Mijn doel was daarnaast om mezelf creatief te overtreffen en ik heb geprobeerd om een ontwerp neer te zetten dat zou kunnen staan op het kruispunt van design, communicatie en kunst. Hiervan zijn de eerste twee woorden altijd haalbaar voor me, maar een vleugje ‘kunst’ in het geheel is vaak onvoorstelbaar moeilijk te realiseren.
Toch kan ik met een voldane glimlach terugkijken op het resultaat van dit project in relatie tot dat woord. Maar laat ik (als zeer zelfkritisch mens en eisen die iedere dag opschuiven) het woord ‘kunstig’ gebruiken… Deze identiteit is in ieder geval gemaakt ‘vanuit het hart’. En daarmee is de cirkel rond.
Ik wil Jennifer en Frank ontzettend bedanken voor hun vertrouwen en de vrijheid die ze mij gaven binnen dit project. Zonder deze ruimte was het resultaat niet in de buurt gekomen van wat er nu staat. En ik wens ze heel veel succes met hun twee prachtige ondernemingen.

Toegepast

Deel dit project via

Meer projecten

Geïnspireerd?

Laten we even overleggen. Ik ben benieuwd naar je doelen en dromen en ik kom graag voor nieuwe uitdagingen te staan.

Kennismaken →

Geïnspireerd?

Laten we even overleggen. Ik ben benieuwd naar je doelen en dromen en ik kom graag voor nieuwe uitdagingen te staan.

Kennismaken →