Dit artikel is onderdeel van een 8-delige serie artikelen waarin de kwaliteit van websites van psychologen onderzocht is. Een introductie en overzicht van alle artikelen vind je hier: Hoe goed zijn de websites van psychologen?

Hoofdstuk 1: populatie & doelgroep

In dit hoofdstuk staat de volgende deelvraag centraal:

Hoeveel mensen zoeken mensen zelfstandig naar een psycholoog op het internet?

Om de onderzoekshoofdvraag, en deze deelvraag goed te kunnen beantwoorden is het belangrijk om inzicht te krijgen in de doelgroep. Nou zijn er binnen deze scriptie praktisch gezien twee doelgroepen. Hoewel de onderzoeksvraag zich richt op de websites van 25 psychologen praktijken in Noord Nederland, is het van belang om een heldere kijk te hebben op de cijfers van psychologen. Vragen als; “Hoeveel psychologen zijn er in Nederland, hoeveel daarvan hebben een eigen praktijk en welk deel daarvan heeft een eigen website?” staan hierin centraal.

Daarnaast is er de tweede doelgroep. De cliënten en prospecten van de psychologen. Dit zijn in deze scriptie de mensen die actief opzoek zijn op het internet naar een psycholoog. De belangrijkste bevindingen van onderzoek naar beide doelgroepen zijn als volgt:

Psychologen

De term ‘psycholoog’ is in Nederland niet wettelijk beschermd. Iedereen mag zich psycholoog noemen zonder dat dat wettelijke gevolgen heeft. Daarom richt deze scriptie zich uitsluitend op gz-psychologen. Gz-psychologen zijn namelijk officieel en wettelijk erkend. Anno 2012 telt Nederland 12.500 gz-psychologen en ongeveer 75% van deze groep bestaat uit vrouwen[1]. Wanneer we het hebben over de specifieke groep psychologen waarover deze scriptie een uitspraak doet (eerstelijns, gz-psychologen in Noord Nederland) dan praten we naar schatting over ongeveer 80 – 100 psychologen[2].

Ongeveer de helft van deze groep mensen werkt vanuit een eigen praktijk[3] waarmee de specifieke psychologendoelgroep van deze scriptie op 40 – 50 praktijken komt. Wat relevanter is, is echter de groep mensen die door deze psychologen geholpen wordt. Dat schetst namelijk het belang en de vraag naar hun werkzaamheden, en dit geeft indirect een kijk op het mogelijke belang van het inzetten van internet en websites binnen dit vakgebied.

Cliënten / prospecten

Per jaar gaan er vele tienduizenden mensen naar een psycholoog. In 2011 bezochten 90.000 mensen een psycholoog, en wanneer de stijgende lijn van de afgelopen jaren zich voort zet kan dit aantal in 2012 op 95.00 of zelfs 100.000 komen[4]. In het afzetgebied van deze scriptie (de provincies Friesland, Groningen en de bovenste helft van Drenthe) praten we dan (naar schatting) over 8380 mensen die een psycholoog zullen bezoeken in 2012[5]. Het percentage mensen dat specifiek een eerstelijnspsycholoog bezoekt is natuurlijk kleiner. 1 op de 250 Nederlanders maakt naar schatting gebruik van zorg door een eerstelijnspsycholoog[6]. Binnen het afzetgebied van deze scriptie praten we dan naar schatting over een groep van 5800 tot 6000 mensen per jaar[7].

Wat nóg belangrijker is binnen deze scriptie is echter de groep mensen die actief en zelfstandig zoekt naar een psycholoog op het internet. Dit zegt veel over het belang en gebruik van websites van psychologen in Noord Nederland. Tussen april 2011 en april 2012 zochten naar schatting 51.000 tot 62.500 mensen naar een psycholoog op het internet in Noord Nederland[8]. Dit is een grote groep mensen. Zeker wanneer we in acht nemen dat uiteindelijk 5800 tot 6000 mensen (rond de 10%) van deze groep gebruik zal maken van de zorg van een eerstelijnspsycholoog. De twee kanttekeningen die hierbij geplaatst dienen te worden zijn als volgt:

  • Deze zoekvolumes zijn afkomstig van Google. Google is verreweg de populairste zoekmachine van Nederland met een marktaandeel van ruim 93% in 2012[9], maar omdat de overige 7% van het zoekverkeer door andere (veelal niet publieke) zoekmachines wordt gegenereerd is dit cijfer niet 100% sluitend. Echter met 93% marktaandeel is dit cijfer wel zeer natuurgetrouw te noemen.
  • De tweede kanttekening is dat; hoewel er dus zeer veel gezocht wordt naar psychologen in Noord Nederland, het zoeken zelf niets zegt over de intentie van de ‘zoekende persoon’. Anders gezegd; iemand kan zoeken naar een psycholoog in Groningen omdat hij of zij wil solliciteren bij een psycholoog in Groningen. De persoon die zoekt naar een ‘psycholoog in Groningen’ hoeft dus niet een persoon te zijn die graag gebruik wil maken van de zorg van een psycholoog. Hierdoor zal het daadwerkelijk zoekvolume van de groep mensen die zoekt naar ‘hulp’ lager liggen dan de genoemde 51.000 – 62.500 zoekopdrachten.

Los daarvan laat het enorme aantal zoekopdrachten wél zien hoe groot de animo en interesse is voor psychologen in Noord Nederland, en vooral voor hun eventuele websites. Hiermee wordt natuurlijk tevens getoond hoe groot de potentie is voor websites en het inzetten van internet voor deze psychologen om hun cliënten en prospecten te bereiken.

Volgend hoofdstuk: Hoofdstuk 2: Vraag > Aanbod? Hoeveel psychologen hebben een website?

Vorig hoofdstuk: Voorwoord en Inleiding


[1] Gerard Nijssen (voorlichting NIP). (interview), Utrecht, 14 mei 2012.

[2] Bijlagerapport – Populatie, cijfers en zoekvolumes

[3] Bijlagerapport – Populatie, cijfers en zoekvolumes

[4] Steeds meer mensen stappen naar psycholoog. Geraadpleegd op 7 juni 2012, http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/254793/2009/07/22/Steeds-meer-mensen-stappen-naar-psycholoog.dhtml

[5] Bijlagerapport – Populatie, cijfers en zoekvolumes

[6] Eerstelijnspsychologen Hoe groot is het gebruik en neemt het toe of af? Geraadpleegd op 7 juli 2012,, http://www.nationaalkompas.nl/zorg/eerstelijnszorg/eerstelijnspsychologen/gebruik-trend/

[7] Bijlagerapport – Populatie, cijfers en zoekvolumes

[8] Bijlagerapport – Populatie, cijfers en zoekvolumes

[9] Nationale Search Engine Monitor. Geraadpleegd op 7 juni 2012, http://www.iprospect.nl/our-world/iprospect-onderzoek/nationale-search-engine-monitor