Website Advies

Website Advies is een dienst die ik zelf in het leven geroepen (en benoemd) heb. Ik werd de afgelopen jaren steeds vaker benaderd door ondernemers die vroegen of ik een kritische blik op hun website wilde werpen en vanuit die vraag is deze dienst ontstaan.

Wat is Website Advies?

Zoals gezegd heb ik de term zelf verzonnen, dus het is geen dienst of vakgebied dat opereert volgens een bepaald stramien. ‘Consultancy’ was ook een gepaste term geweest, en daarnaast beperk ik mijn advies de afgelopen jaren niet meer uitsluitend tot websites. Ook apps en web-apps vallen steeds vaker onder mijn advies-projecten.
Wat ik in doe bij deze dienst is dat ik al mijn kennis van design, user experience design (gebruiksgenot) en usability (gebruiksgemak) inzet ter verbetering van een website of ander digitaal product met als doel om deze effectiever en/of prettiger te maken in het gebruik.
Zie het maar als een externe consultant die wordt ingeschakeld om met een frisse blik en veel vakkennis de vinger op de zere plek(ken) te leggen binnen digitale producten.
Soms heb ik hierbij de rol van een second opinion voor ondernemers die al een website of product hebben, maar die op zoek zijn naar verbeterpunten. Ofwel omtrent conversie (welk deel van de bezoekers klant wordt) ofwel ter verbetering van de gebruikerservaring of het imago van de website.
Andere keren wordt ik benaderd door bijvoorbeeld startups die een prototype website of app klaar hebben en graag willen dat iemand van buiten hun vertrouwde cirkel een frisse, objectieve en kritische blik werpt op hun product.
In beide gevallen vind ik het het van belang dat ik onderbouw waarom bepaalde keuzes gemaakt zouden moeten worden of waarom juist niet. Ik vind het ‘waarom?’ namelijk net zo belangrijk als het ‘hoe en wat?’. En als ik het achterliggende ‘waarom?’ toelicht (wat meestal zwaar leunt op psychologie en gedragspsychologie) dan dan leidt dat vaak tot een inzicht ‘voor het leven’. Benoem ik alleen het ‘hoe en wat?’ dan is het een ondiepe, wellicht puur cosmetische aanpassing. En dat is niet het niveau waarop ik werk. En dat geldt trouwens evenmin voor website en app-gebruikers. Beslissingen van gebruikers lijken vaak gemaakt te worden om oppervlakkige redenen, maar meestal is het een onderbuikgevoel dat voortkomt uit veel meer factoren dan alleen het visuele stuk.

Wat is het doel van Website Advies?

Het uiteindelijke doel van website advies is het verbeteren of bijsturen van de gebruikerservaring van een digitaal product. Soms is de achterliggende drive hiervan puur commercieel, maar andere keren is deze verbeterslag nodig om bestaande gebruikers tevreden te houden of nog tevredener te maken. Weer andere keren wordt ik ingeschakeld door ondernemers die een bepaald imago willen neerzetten of ontstijgen. Soms is hun website en diens uitstraling bijvoorbeeld niet langer in overeenstemming met wie ze willen zijn. Dit is niet alleen voor de ondernemers een lastige situatie, waarbij ze in zekere zin gegijzeld worden door hun vroegere imago, maar ook voor eindgebruikers is het voelbaar als dit beeld niet meer in overeenstemming is met de onderneming in zijn huidige vorm. Deze inconsistentie leidt tot aarzeling en twijfel bij de doelgroep en dit heeft vaak zijn effect op de omzet of het vertrouwen in de onderneming.
Wat het scenario ook is waarin mijn klant zich bevindt; het is mijn doel om vanuit een nieuwe positie te kijken naar de problemen en vraagstukken en om er een optimale oplossing voor te verzinnen.

Mijn ‘Website Advies-werkwijze’

Zoals gezegd is website advies een dienst die ik zelf in het leven geroepen heb, nadat bleek dat er veel vraag voor was. En waar ik het opzetten van deze dienst volledig heb afgestemd op de vraag van mijn klanten, doe ik dat met mijn werkwijze ook.
In hanteer voor website advies een volledig flexibel stramien qua werkwijze, dat geheel gestuurd wordt door de vragen van mijn klanten.
In sommige gevallen bekijk ik ‘live’ een website samen met mijn klant en lopen we deze door terwijl ik in real time feedback, ideeën en potentiële verbeterpunten aangeef.
In andere gevallen wordt ik benaderd met de vraag of ik een dag wil besteden aan het in kaart brengen van alle verbeterpunten van een digitaal product en het schrijven van een rapport waarin ik deze punten toelicht.
Ook zijn er scenario’s waarbij ik gevraagd wordt om mee te denken over één specifiek aspect (bijvoorbeeld de tekstuele communicatie) omdat mijn klant vermoedt dat dat waar de schoen wringt. En soms ontstaat er bij deze verschillende scenario’s de vraag ik door middel van een visueel prototype of wireframe (schematische lijntekening) wil aangeven hoe ik het ideaalbeeld van de oplossing voor me zie. Dit om mijn idee visueel meer tastbaar te maken voor bijvoorbeeld ontwerpers of ontwikkelaars binnen de onderneming.
Wat de vraag van mijn klant ook is. Mijn werkwijze en rol stem ik volledig af op datgene wat naar verwachting het meest waardevolle resultaat zal opleveren.

Kan website advies jou helpen?

Als ik even in een puur commerciële rol stap is het antwoord natuurlijk: “Jazeker!” Maar ik vind integriteit belangrijk dan Euro’s en daarom is mijn antwoord: “Misschien…”
Het voornaamste punt is dit: als je een website of digitaal product hebt dat al ‘loopt’ met een redelijke hoeveelheid bezoekers of gebruikers, dan is het veel makkelijker in te schatten (en te verantwoorden) wat eventuele verbeteringen zouden kunnen opleveren. Heb je nog geen product of redelijk bezoekersaantal, dan is dit moeilijker in te schatten.
Zelf ben ik altijd geneigd om te zeggen: “Zet mij daar in, waar mijn waarde het grootst is” en ik haal enorm veel voldoening uit reacties in de trend van: “Jij hebt jezelf als consultant zeker 10x terugverdiend in het afgelopen kwartaal.”. Met websites of producten die nog niet bestaan of zijn doorgebroken is dit vaak wat lastiger.
Echter, ook in die situaties is mijn waarde (puur door het aantal nieuwe inzichten waarmee ik aan kom zetten) vaak overduidelijk en minimaal één op de drie consultancy-projecten is gericht op het verbeteren van websites of producten die nog niet of net bestaan.

Wil je mij graag raadplegen als consultant of wil je even overleggen of website advies jou kan helpen?

Heb je een website of digitaal product waar je graag een goed geïnformeerde ‘pro’ naar wilt laten kijken? Neem dan even contact op, ik denk graag met je mee. Denk voortijds alvast even na over waar je het meest mee geholpen zou zijn, wat de ideale uitkomst daarvan is voor je website of product en hoeveel budget je ter beschikking hebt voor dit consultancy-project. Je budget bepaalt namelijk hoeveel uren in kan investeren in je website of product en op basis daarvan kan ik prioriteiten stellen met betrekking tot waar ik mijn focus leg en waar mijn waarde het grootst zal zijn.