De cookie pop-up: irritatie is slechts het begin…

In juni 2012 trad de nieuwe Nederlandse cookiewet in werking. Deze wet maakt…