Scriptie: hoe goed zijn de websites van psychologen?

Om mijn studie (Communicatie & Multimedia Design / NHL Hogeschool) af te ronden heb ik van half februari 2012 tot 7 juni 2012 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de websites van Nederlandse psychologen. Hierbij heb ik mij specifiek gericht op de gebieden User Experience Design en Usability omdat hier mijn natuurlijke interesse ligt. User Experience Design houdt zich bezig met het onderzoeken en creëren van een prettige gebruikerservaring van websites. Usability richt zich daarnaast specifieker op de logica van websites. Het richt zich meer op de vraag “hoe maak ik deze websites vanzelfsprekend en zorg ik dat de bezoekers eenvoudig en snel kunnen vinden waar ze voor komen?”.

Je zou kunnen zeggen dat user experience design zich richt op het ‘gebruiksgenot’ van een website, en usability op het ‘gebruiksgemak’. Beide onderdelen zijn zeer essentieel en beide onderdelen houden zich intensief bezig met de menselijke psychologie, en het beïnvloeden van, en afstemmen op menselijk gedrag.

Omdat ik tijdens mijn zoektocht naar een geschikte doelgroep voor deze scriptie ondervond dat de websites van Nederlandse psychologen nogal wat te wensen overlieten (afgaande op mijn eerste indruk) besloot ik mijn onderzoek te richten op de websites van deze beroepsgroep.

Het resultaat van deze scriptie is op deze website in zijn geheel online te lezen. Het is mijn hoop dat de resultaten en inzichten van mijn omvangrijke onderzoek zullen leiden tot tastbare veranderingen in de manier waarop psychologen zichzelf online vertegenwoordigen. Hieronder vind je een overzicht van de scriptie inhoud, evenals een index van alle hoofdstukken die je op deze website in hun geheel kunt teruglezen.

Overzicht van deze scriptie

Deze scriptie bestaat uit verschillende onderzoeksonderdelen die allemaal op hun eigen manier bijdragen aan een totaalbeeld van het ‘hoe en waarom’ als het gaat om de vraag hoe goed de websites van Nederlandse psychologen zijn. Ik heb in deze scriptie onderzoek gedaan naar de psychologen zelf, hun kijk op hun online aanwezigheid, hun cliënten, de websites van psychologen, en ik heb geprobeerd om een ‘betere visie’ op de website van één specifieke psycholoog te geven in de vorm van een nieuw website ontwerp.

Om het lezen van deze scriptie makkelijker te maken heb ik deze scriptie en haar hoofdstukken onderverdeeld in losse artikelen. Zo blijft de lengte per pagina enigzins beperkt, en wordt het overzicht vergroot.

Opmerking: Alle voetnoten in dit scriptiedocument staan tussen de volgende twee tekens ‘[‘ ‘]’. Voetnoten verwijzen naar bronnen uit het scriptieonderzoek.

Vragen over deze scriptie, en de gebruikte bronnen kunnen gesteld worden via mijn contact pagina.

Index van de scriptie

Onderaan ieder hoofdstuk vind je de mogelijkheid om door te klikken naar het volgende, of vorige hoofdstuk. De hoofdstukken van deze scriptie zijn als volgt:

Hoe goed zijn de websites van psychologen? < Je bent nu hier.

Voorwoord en Inleiding

Hoofdstuk 1: Populatie & doelgroep

Hoofdstuk 2: Vraag > Aanbod? Hoeveel psychologen hebben een website?

Hoofdstuk 3: Wat wil de (be)zoeker?

Hoofdstuk 4: Usability en User Experience Design, 25 websites onderzocht

Hoofdstuk 5: Een nieuwe visie…

Hoofdstuk 6: Conclusie

Portfolio Item: Uitleg over het scriptie kaft-ontwerp

Case: Webdesign & Logo Ontwerp PsycholoogAmsterdamRebecca.nl