Identity Design & Logo Ontwerp voor Marcai

Identity Design & Logo Ontwerp voor Marcai

Over de klant

Eind april 2017 werd ik benaderd door Mariëtte Ouwehand. Mariëtte was op zoek naar een ontwerper die voor haar nieuwe bedrijf genaamd: ‘Marcai’, een logo en visuele identiteit zou kunnen ontwerpen.
Met haar bedrijf Marcai (dat “merk op!” betekent in het Portugees) heeft ze als doel om zorgorganisaties te ondersteunen bij ontwikkel- en verander-vraagstukken.
Mariëtte, woonachtig in Lelystad, werkt zelf al jarenlang in zorgorganisaties en is de afgelopen jaren een directe getuige geweest van de veranderingen (en de gevolgen daarvan) binnen de zorgsector.
Door middel van haar bedrijf wil Mariëtte als externe Coach, Adviseur en Interim-manager, (CAI) een frisse blik werpen op de vraagstukken en drempels die deze veranderingen met zich meebrengen. En omdat ze niet langer ‘in’ deze organisaties werkt maar ‘er naast/buiten’ staat, kan ze van een afstand de problemen opmerken en overzien. De frisse blik/het nieuwe perspectief van een geïnformeerde buitenstaander als het ware.
Dit ‘nieuwe perspectief’ zou later een rode draad blijken bij het ontwerp van het logo. En de slogan van Marcai werd: “Een helder perspectief voor verander-vraagstukken in de zorg.”.

Projectomschrijving

Mariëtte’s voornaamste wens was een verzorgd en uniek logo dat het boegbeeld zou zijn van een daarop-afgestemde en vertrouwenwekkende visuele identiteit.
Het logo zou idealiter ‘vangen wat zij doet met haar bedrijf, in één simpel beeld’. En voor de visuele identiteit was het nadrukkelijk van belang dat deze zeer verzorgd zou overkomen. Mede omdat Marcai direct zou gaan werken voor zorgorganisaties en instellingen die belang hechten aan zorgvuldigheid en professionaliteit

Mariëtte Ouwehand, oprichter van Marcai

Taken & Projectdoelstellingen

  • Het ontwerpen van een uniek logo dat uitbeeldt wat Marcai doet.
  • Het voorleggen van meerdere logo-concepten en daarbij-horende achterliggende verhalen/gedachten op weg naar het uiteindelijke logo.
  • Het ontwerpen van een aantrekkelijke visuele identiteit voor Marcai die een verzorgde en professionele indruk wekt bij de grootste (en meest veeleisende) zorginstellingen van Nederland.
  • Het beschrijven van deze gehele visuele identiteit in een ‘identity book’, met daarin uitleg over het logo-ontwerp, kleurgebruik, patronen en de lettertype keuzes.
  • Het meedenken met de toon, taal en positionering van Marcai en het werpen van een kritische (2nd opinion) blik op de introductieteksten in haar identity book. Met als doel dat alle tekst voor ook de ongeïnformeerde buitenstaander (zonder kennis van zorg-gerelateerde vaktermen) goed te volgen is.
Visitekaartjes-concept voor Marcai met paarse voorkant en koraalrode achterkant

Logo-ontwerp: de typografie

Tijdens de logo-ontwikkeling (gestart rond eind mei) is breed gekeken naar inspirerend materiaal en potentieel geschikte lettertypes. Er zijn meerdere moodboards gemaakt met kleurencombinaties, lettertypes, schrijfwijzen van de naam en inspirerende producten, om zo de toon en visuele ‘taal’ af te tasten die voor Marcai het meest geschikt zou zijn.
Marcai is een unieke bedrijfsnaam en daarom bleek al snel dat een paar lettertypes zeer geschikt waren en een groot aantal anderen zeer ongeschikt.
Leesbaarheid is met een onbekend woord namelijk van essentieel belang. Maar tevens was het zaak dat het bedrijf (door de Portugese naam) niet als een exotisch restaurant of buitenlands bedrijf gezien zou worden.
Na vele afwegingen is voor het lettertype ‘Tungsten Seimibold’ gekozen. Een strak maar toch menselijk lettertype, dat expres Westers oogt.
Doordat het een gecondenseerd lettertype is vormt de bedrijfsnaam een soort visueel blok dat staat als een huis. En om het bedrijf een benaderbare uitstraling te geven is gekozen voor een lowercase (kleine letters) schrijfwijze van de bedrijfsnaam, waardoor alleen het puntje op de letter ‘i’ boven het woord uitsteekt. Iets dat met het latere logo-concept nog erg van pas zou komen.
Nadat het lettertype was vastgesteld zijn er meerdere logo-concepten bedacht om te kijken hoe de missie en visie van Marcai als bedrijf het beste in één sterk beeldmerk tot uiting kon komen. Deze concepten heetten o.a. ‘de rode draad’, ‘het doolhof’, ‘helicopter-perspectief’, ‘herstel’, ‘uit de knoop’ en ‘weer zicht op de zaak’.
Onderwerpen die binnen deze concepten de hoofdrol spelen waren: teruggaan naar de kern/de draad weer oppakken, de uitgang van een doolhof aanwijzen, een frisse blik vanaf een hoge positie op een probleem, het heel maken van een puzzel, van vaag zicht naar scherp zicht, en het uit de knoop halen van een bol wol/touw.

Typografie-concepten voor het Marcai-logo in het paars op een koraalrode achtergrond
Logoconcepten voor het Marcai-logo in het zwart op een witte achtergrond

Logo-ontwerp: het doorslaggevende concept

De uiteindelijke keus voor het logo viel op een combinatie van het ‘helikopter-perspectief’ en ‘weer zicht op de zaak’ -concept. Het logo is eerst geschreven als MAR en CAI onder elkaar, waardoor er een vrijwel exact vierkant ontstaat (het fijne van een bedrijfsnaam met een even aantal letters). En dit woord is verdraaid op zowel de horizontale als verticale as. Hierdoor kijk je niet alleen op de bedrijfsnaam ‘neer’ van boven (helikopter-perspectief), maar tevens beeldt het de ‘frisse blik van een buitenstaander’ uit die Marcai zelf te bieden heeft. Omdat het perspectief letterlijk afwijkend is van hoe je normaliter een tekst voor je ziet.
Omdat Marcai denkt in individuen in plaats van grote organisaties is de ‘i’ van Marcai overeind gezet in tegenstelling tot de ‘liggende’ rest van de bedrijfsnaam. De ‘i’ lijkt het meest van alle letters in het alfabet op een persoon en tevens krijgt de bedrijfsnaam hierdoor letterlijk een uniek ‘perspectief’.

Logo-ontwerp: het doorslaggevende concept

De uiteindelijke keus voor het logo viel op een combinatie van het ‘helikopter-perspectief’ en ‘weer zicht op de zaak’ -concept. Het logo is eerst geschreven als MAR en CAI onder elkaar, waardoor er een vrijwel exact vierkant ontstaat (het fijne van een bedrijfsnaam met een even aantal letters). En dit woord is verdraaid op zowel de horizontale als verticale as. Hierdoor kijk je niet alleen op de bedrijfsnaam ‘neer’ van boven (helikopter-perspectief), maar tevens beeldt het de ‘frisse blik van een buitenstaander’ uit die Marcai zelf te bieden heeft. Omdat het perspectief letterlijk afwijkend is van hoe je normaliter een tekst voor je ziet.
Omdat Marcai denkt in individuen in plaats van grote organisaties is de ‘i’ van Marcai overeind gezet in tegenstelling tot de ‘liggende’ rest van de bedrijfsnaam. De ‘i’ het meest van alle letters in het alfabet op een persoontje en tevens krijgt de bedrijfsnaam hierdoor letterlijk een uniek ‘perspectief’.

Logoconcepten voor het Marcai-logo in het zwart op een witte achtergrond

Logo-ontwerp: de verfijning

Om het verdraaide perspectief nog wat extra aan te zetten is een versie van het logo ontwikkeld met een in perspectief-verdraaide vierkant om de bedrijfsnaam heen.
En ook kreeg in de laatste revisie de letter ‘i’, die tevens de persoon in het logo voorstelt, een slagschaduw die weer in lijn lag met het perspectief van de rest van de bedrijfsnaam. Wat het logo nog wat speelser maakt en enkele vragen doet oproepen…
Als de ‘i’ een persoon is, gaat deze dan net staan? Of moet de persoon gaan liggen om de bedrijfsnaam compleet te maken? Of moet de bedrijfsnaam overeind komen om deze persoon compleet te maken? Al deze vragen kun je stellen bij het logo en daardoor krijgt het geheel diepte en lijkt het meer een verhaal te vertellen dan dat het een simpel ‘stempel’ is.
Alle letters zijn vervolgens met hulplijnen en een op-maat-gemaakte tracking (de ruimte tussen de letters) in balans gebracht, zodat er een uiterst strak eindresultaat ontstond.

Verfijning van het Marcai-logo met hulplijnen, in het koraalrood op een paarse achtergrond
Het uiteindelijk Marcai-logo in het zwart op een witte achtergrond
Schaalbaarheid-sectietitel in grijze letters van klein naar groot

Schaalbaarheid binnen een logo is van groot belang. Zeker als het een logo betreft met een ongebruikelijke bedrijfsnaam waarbij leesbaarheid sowieso al belangrijk is… Het verdraaien van het perspectief van het logo is daarnaast weliswaar mooi, maar ook dit beïnvloedt natuurlijk de leesbaarheid van een woord. Dus het goed uitdenken van de tussenruimte tussen de letters en de slagschaduw van het logo en het vierkant (indien toegepast) was een uiterst belangrijk onderdeel van het logo zelf. Idealiter is een logo nog steeds leesbaar als het op de grootte van een vingertop te zien is. En dankzij veel passen en meten is dat in het Marcai-logo geweldig gelukt.

Het Marcai-logo van klein naar groot in koraalrood op lichtgrijze achtergrond

Kleurgebruik

Kleurgebruik

Op het moment dat het logo vast stond was het tijd om te kijken naar het kleurgebruik. Kleur doet vaak even veel als het ontwerp van het logo zelf, zo niet meer. En het bepaalt in veel gevallen de sfeer en visuele ‘toon’ van een bedrijf.
Een van de eerste concepten bevatte een koraalrood-tint als hoofdkleur. Het voordeel van deze kleur is dat hij zowel warm (hartelijk) als gedimd/zacht was. Want hard-rood (of ‘bloedrood’) zou ongelukkig gekozen zijn voor de identiteit van Marcai.
Naast deze koraalrode kleur zijn er geeltinten, oranjetinten, groentinten en blauw/paars-tinten bekeken om te zien wat ze zouden doen in combinatie met het logo.
Omdat het logo bijvoorbeeld scherpe hoeken heeft en het woord ‘Marcai’ best een scherpe klank heeft (door de letter C) zouden warme kleuren deze twee eigenschappen wat dimmen/afremmen. Waar bijvoorbeeld een koele blauwe of groene kleur deze effecten eerder zou versterken.
Uiteindelijk is er een combinatie gevonden van koraalrood en een eveneens warme paars-tint met een scheut blauw erdoor (indigo) die de doorslag gaf.
Het samenspel van de twee kleuren is prachtig en het geheel geeft Marcai als bedrijf een vrolijke uitstraling. Alsof er reden is voor optimisme, ook al gaat de zorgsector op het moment door grote veranderingen heen die veel mensen oncomfortabel maken.
De genoemde koraalrood en indigo vormen de samen hoofdkleuren van Marcai. En daarnaast hebben een wit- en een zachte lichtgrijs-tint (ook gebruikt binnen deze casestudie) een belangrijke rol in de visuele identiteit.

Het kleurenpallet van Marcai met koraalrood, paars, lichtgrijs en wit
Het Marcai-logo in koraalrood op paarse achtergrond
Het Marcai-logo in koraalrood op witte achtergrond
Het Marcai-logo in koraalrood op witte achtergrond
Het Marcai-logo in koraalrood op paarse achtergrond
Het Marcai-logo in het paars op witte achtergrond
Het Marcai-logo in het paars op een koraalrode achtergrond

Visual Identity Book

Visual Identity Book

Op het moment dat het logo en de visuele identiteit waren uitgedacht was het tijd om deze in een document te vatten. Zodat Mariëtte te allen tijde een beschrijving/mini-handleiding zou hebben van het ‘visuele DNA’ van Marcai waar zij op terug kon vallen.
Het boek opent met een beschrijving van het bedrijf en geeft vervolgens een beschrijving van de logo-concepten, de conceptkeuze, het kleurenpallet en alle bijbehorende kleurnummers, lettertype-afwegingen, aanvullende typografie-opties en meer.
In dit 19 bladzijden-tellende boekje wordt alles wat relevant is omtrent de visuele identiteit beschreven, toegelicht en grafisch uitgebeeld.

Identity Book omslag in het paars met koraalrode titel
Spread van het identity book met de introductietekst en het voorstellen van Marcai als bedrijf
Paperback concept-ontwerp van Greep Op De Zaak

Nawoord

Op maandag 10 juli heb ik de visuele identiteit van Marcai aan Mariette overhandigd en kon zij zelf aan de verder slag met Marcai. Het project had een doorlooptijd van enkele weken (onderbroken door haar zomervakantie) en omvatte een tijdsbestek van ongeveer 20 uur aan werk.
De samenwerking met Mariëtte was erg prettig. Zelf werkt ze voornamelijk vanuit het co-creatie principe binnen haar vakgebied en hoewel de term mijzelf onbekend was bleek dat ik binnen mijn vakgebied in feite al jaren exact datzelfde doe. Ik stuur mijn klanten met grote regelmaat updates, gedachten of ideeën toe en zij reageren dan met hun feedback en eigen ideeën. Deze methode werkt extreem prettig en het voordeel voor de klant is niet alleen dat ze zeer betrokken zijn bij het proces, maar dat hij of zij ook een goede vinger aan de pols hebben met betrekking tot wat ik doe en denk.
De samenwerking met Mariëtte verliep vlot. Wat altijd prettig is omdat dat het project lekker door laat rollen. Zelfs tijdens haar vakantie was zij nog in staat om mijn ideeën en visuele voorstellen nog van feedback te voorzien.
Ik wil haar dan ook bij deze bedanken voor haar input, betrokkenheid en voortvarendheid. Ik wens haar alle goeds toe met haar mooie initiatief en hoop dat ze een grote impact maakt binnen de sector die haar dienst volgens mij heel goed kan gebruiken.

Toegepast

Diensten: Identity DesignLogo Ontwerp
Vaardigheden: Grafisch Ontwerp
Kennisgebieden: Art Direction

Deel dit project via

Even overleggen?

Heb je een uitdagend project of een vraag? Neem gerust contact op. Ik denk graag met je mee. Bel: 06-42 48 46 00 of stuur een e-mail naar paul@paulchristian.nl