Identity design, logo ontwerp enwebdesign voor Health Travellers

Over Lucas van Hooff en zijn startup

Tegen het einde van 2015 ontving ik een e-mail van Lucas van Hooff. Lucas, een 33-jarige ondernemer uit Sittard, liep al enige tijd rond met het idee voor een startup in de gezondheidssector.
Samen met een goede vriend van hem (een tandarts uit Roemenië) had hij opgemerkt dat er een stijgende trend zichtbaar was in het aantal zogeheten ‘tandartsreizen’.
Tandartsreizen zijn reizen die men naar het buitenland maakt om tandartsingrepen te laten uitvoeren die daar (mede door het lagere uurloon en de lagere belastingen) vele malen goedkoper zijn dan in het thuisland.
Ook in Nederland was deze trend zichtbaar. Onze zorg wordt ieder jaar duurder en esthetische ingrepen (waar Lucas zich voornamelijk op richt) worden vaak überhaupt niet vergoed door de zorgverzekering. En daarbij komt ook nog eens de toenemende vergrijzing. Een groot deel van Lucas zijn beoogde doelgroep zou 50-plussers betreffen, want zo was zijn conclusie; ook op latere leeftijd willen mensen en nog graag goed uitzien.
Zo werd bij hem het idee van ‘Heath Travellers’ geboren. Health Travellers zou een startup worden in deze sector en zou deze tandartsreizen voor de Nederlandse markt in zijn geheel gaan verzorgen.
In samenwerking met zijn vriend uit Roemenië die zowel tandarts als implantoloog was, zou hij een dienst gaan opzetten waarbij Nederlanders al snel 50% van hun tandartskosten zouden kunnen besparen ten opzichte van de Nederlandse tarieven.
Ik vond het een zeer intrigerend idee voor een startup in een sector waar ik eerlijk gezegd nog weinig van gehoord had.
Mijn eigen voornaamste ‘maar’ zat hem vooral in de kwaliteit van een dergelijke dienst. Uiteraard zijn deze ingrepen in Nederland duurder, maar het opleidingsniveau en de controle op kwaliteit is hier ook heel hoog, was mijn redenering.
Lucas zelf had hier ook uitgebreid op gestudeerd en was tot de conclusie gekomen dat het opleidingsniveau in Roemenië doorgaans gelijk is aan dat van Nederland en dat de kwaliteitseisen binnen dit vakgebied even streng zijn. Dit laatste deels omdat Roemenië officieel bij de E.U. hoort sinds 2007 en daarom aan allerlei wetten en controles moet voldoen. En zo zou het verschil met Nederland voornamelijk te vinden zijn in de prijs (dat al snel kan oplopen tot een bedrag met drie nullen) en de ‘minimal invasive surgury’-techniek die de praktijk in Roemenië vaak toepast. Dit is een techniek waarbij een patiënt als gevolg van de nieuwste technieken doorgaans in één dag de hele behandeling kan doorlopen. En dus niet meerdere keren terug hoeft bij de tandartspraktijk. Dit is ideaal voor mensen die maar kort in Roemenië verblijven en zo heeft de patiënt niet tijden lang te kampen met de gevolgen van zo’n ingreep, maar is hij/zij over het algemeen in enkele dagen alweer boven Jan.
Lucas wilde de ingreep en het herstel ervan voor de patiënt nóg een slag aangenamer maken door een samenwerkingsverband aan te gaan met het meest gerenommeerde designhotel van Roemenië, dat internationaal vele prijzen heeft gewonnen.

Dit hotel in de stad Târgu Mures, genaamd Hotel Privo, ligt op een steenworp afstand van de tandartspraktijk. En door alle partijen op deze manier aan elkaar te koppelen (de vlucht, de tandartspraktijk, het verblijf, het vervoer en de terugreis) werd de dienst van Health Travellers een ontzettend goede propositie. En een aantrekkelijk alternatief voor de prijzige behandeling in eigen land.

Projectomschrijving

Het was mijn taak om gestalte te geven aan Lucas zijn ideaalbeeld. Health Travellers was in feite nog slechts een idee en een grote hoeveelheid tekst en onderzoek. Maar had nog geen eigen identiteit en ‘vorm’ als bedrijf.
Het voornaamste doel was om goed na te denken over de uitstraling en het karakter van de startup. Ook ten opzichte van de concurrentie. En daarnaast om een visuele (en tekstuele) toon, taal en een persoonlijkheid te ontwerpen die prettig over kwam, vertrouwen wekte, drempels zou verlagen en een groot onderscheidend vermogen had.
De voornaamste eindproducten binnen dit project waren het uitdenken van Health Travellers als merk, het ontwerpen van de visuele identiteit, het ontwerpen van de website en het ontwerpen van huisstijl-gerelateerd drukwerk zoals visitekaartjes, flyers en het vormgeven van het factuur/briefpapier.

Projectdoelstellingen

 • Een goed beeld krijgen de concurrentie en de markt als gevold van uitgebreid onderzoek.
 • Het bepalen van de positionering, toon en het karakter van de onderneming (brand design).
 • Health Travellers op een unieke, onderscheidende manier op de kaart zetten.
 • Het visueel uitbeelden van dit karakter binnen de visuele identiteit, de website en het aanvullende designwerk.
 • Met het ‘wekken van vertrouwen’ als voornaamste streven.
 • Gevolgd door het ‘minder spannend’ maken van het idee.
 • En het verder verlagen van drempels ten aanzien van het hele concept, het opnemen van contact en de eventuele bedenkingen omtrent de ingrepen.
 • En dit alles met een grote focus op vriendelijkheid, professionaliteit, betrouwbaarheid, uniformiteit, benaderbaarheid en transparantie

Over Lucas van Hooff en zijn startup

Tegen het einde van 2015 ontving ik een e-mail van Lucas van Hooff. Lucas, een 33-jarige ondernemer uit Sittard, liep al enige tijd rond met het idee voor een startup in de gezondheidssector.
Samen met een goede vriend van hem (een tandarts uit Roemenië) had hij opgemerkt dat er een stijgende trend zichtbaar was in het aantal zogeheten ‘tandartsreizen’.
Tandartsreizen zijn reizen die men naar het buitenland maakt om tandartsingrepen te laten uitvoeren die daar (mede door het lagere uurloon en de lagere belastingen) vele malen goedkoper zijn dan in het thuisland.
Ook in Nederland was deze trend zichtbaar. Onze zorg wordt ieder jaar duurder en esthetische ingrepen (waar Lucas zich voornamelijk op richt) worden vaak überhaupt niet vergoed door de zorgverzekering. En daarbij komt ook nog eens de toenemende vergrijzing. Een groot deel van Lucas zijn beoogde doelgroep zou 50-plussers betreffen, want zo was zijn conclusie; ook op latere leeftijd willen mensen en nog graag goed uitzien.
Zo werd bij hem het idee van ‘Heath Travellers’ geboren. Health Travellers zou een startup worden in deze sector en zou deze tandartsreizen voor de Nederlandse markt in zijn geheel gaan verzorgen.
In samenwerking met zijn vriend uit Roemenië die zowel tandarts als implantoloog was, zou hij een dienst gaan opzetten waarbij Nederlanders al snel 50% van hun tandartskosten zouden kunnen besparen ten opzichte van de Nederlandse tarieven.
Ik vond het een zeer intrigerend idee voor een startup in een sector waar ik eerlijk gezegd nog weinig van gehoord had.
Mijn eigen voornaamste ‘maar’ zat hem vooral in de kwaliteit van een dergelijke dienst. Uiteraard zijn deze ingrepen in Nederland duurder, maar het opleidingsniveau en de controle op kwaliteit is hier ook heel hoog, was mijn redenering.
Lucas zelf had hier ook uitgebreid op gestudeerd en was tot de conclusie gekomen dat het opleidingsniveau in Roemenië doorgaans gelijk is aan dat van Nederland en dat de kwaliteitseisen binnen dit vakgebied even streng zijn. Dit laatste deels omdat Roemenië officieel bij de E.U. hoort sinds 2007 en daarom aan allerlei wetten en controles moet voldoen. En zo zou het verschil met Nederland voornamelijk te vinden zijn in de prijs (dat al snel kan oplopen tot een bedrag met drie nullen) en de ‘minimal invasive surgury’-techniek die de praktijk in Roemenië vaak toepast. Dit is een techniek waarbij een patiënt als gevolg van de nieuwste technieken doorgaans in één dag de hele behandeling kan doorlopen. En dus niet meerdere keren terug hoeft bij de tandartspraktijk. Dit is ideaal voor mensen die maar kort in Roemenië verblijven en zo heeft de patiënt niet tijden lang te kampen met de gevolgen van zo’n ingreep, maar is hij/zij over het algemeen in enkele dagen alweer boven Jan.
Lucas wilde de ingreep en het herstel ervan voor de patiënt nóg een slag aangenamer maken door een samenwerkingsverband aan te gaan met het meest gerenommeerde designhotel van Roemenië, dat internationaal vele prijzen heeft gewonnen.
Dit hotel in de stad Târgu Mures, genaamd Hotel Privo, ligt op een steenworp afstand van de tandartspraktijk. En door alle partijen op deze manier aan elkaar te koppelen (de vlucht, de tandartspraktijk, het verblijf, het vervoer en de terugreis) werd de dienst van Health Travellers een ontzettend goede propositie. En een aantrekkelijk alternatief voor de prijzige behandeling in eigen land.

Een foto van een deel van het Health Travellers-team met daarop: Alexandra Paula Sărmăşan, Dr. Tamás Fehervari en eigenaar Lucas van Hooff.

Projectomschrijving

Het was mijn taak om gestalte te geven aan Lucas zijn ideaalbeeld. Health Travellers was in feite nog slechts een idee en een grote hoeveelheid tekst en onderzoek. Maar had nog geen eigen identiteit en ‘vorm’ als bedrijf.
Het voornaamste doel was om goed na te denken over de uitstraling en het karakter van de startup. Ook ten opzichte van de concurrentie. En daarnaast om een visuele (en tekstuele) toon, taal en een persoonlijkheid te ontwerpen die prettig over kwam, vertrouwen wekte, drempels zou verlagen en een groot onderscheidend vermogen had.
De voornaamste eindproducten binnen dit project waren het uitdenken van Health Travellers als merk, het ontwerpen van de visuele identiteit, het ontwerpen van de website en het ontwerpen van huisstijl-gerelateerd drukwerk zoals visitekaartjes, flyers en het vormgeven van het factuur/briefpapier.

Projectdoelstellingen

 • Een goed beeld krijgen de concurrentie en de markt als gevold van uitgebreid onderzoek.
 • Het bepalen van de positionering, toon en het karakter van de onderneming (brand design).
 • Health Travellers op een unieke, onderscheidende manier op de kaart zetten.
 • Het visueel uitbeelden van dit karakter binnen de visuele identiteit, de website en het aanvullende designwerk.
 • Met het ‘wekken van vertrouwen’ als voornaamste streven.
 • Gevolgd door het ‘minder spannend’ maken van het idee.
 • En het verder verlagen van drempels ten aanzien van het hele concept, het opnemen van contact en de eventuele bedenkingen omtrent de ingrepen.
 • En dit alles met een grote focus op vriendelijkheid, professionaliteit, betrouwbaarheid, uniformiteit, benaderbaarheid en transparantie

Brand design

De eerste taak binnen dit project was het in kaart brengen van ‘wat er al was’ in de markt. Met het idee om zo te kunnen leren van de concurrenten en om een onderscheidende positie voor Health Travellers in kaart te brengen.
De markt zelf bleek al enigszins vorm gekregen te hebben in de jaren voor Lucas mij benaderde. Er waren al enkele spelers in de markt, maar de manier waarop ze zichzelf vertegenwoordigden (doorgaans met een zeer amateuristisch, stoffig of schreeuwerig visueel karakter) was alles behalve inspirerend.
Goedkoop-ogende websites. Schreeuwerige teksten. Zeer gedateerde designs en zelden tot nooit een bedrijfsuitstraling waarvan je kon zien dat er echt iemand voor was gaan zitten die iets moois en verzorgds had willen neerzetten.
En dat in een sector waarin empathie voor de prospect mijns inziens extra in acht genomen zouden moeten worden… Want zoals gezegd; we hebben het hier niet over het kopen van een product, maar over een ingreep in het menselijk lichaam.
Na deze ontnuchterende concurrentieanalyse heb ik breed gekeken naar de unique selling points van Health Travellers. Evenals het gewenste karakter van de startup en de vraag hoe we die het beste konden uitdragen in beeld en woord.
Hiervoor zijn vele moodboards gemaakt ten aanzien van kleurgebruik, sfeerbeelden en typografie. En steeds meer hebben Lucas en ik verder ingezoomd op de kern.
Het laatste moodboard omvatte exact de sleutelwoorden voor de startup, evenals de potentieel meest geschikte kleurstellingen en vormen voor de visuele kant van de onderneming.

Logo-ontwerp (ideaalbeeld)

Na de branding-fase heb ik me gericht op het voornaamste designonderdeel: het logo-ontwerp.
Het logo is vaak het boegbeeld van een onderneming en wanneer dit goed wordt uitgedacht kan een logo in één simpel beeld het karakter van een bedrijf ‘vangen’.
Voor Health Travellers was het belangrijk dat er een zeer professioneel-ogend logo zou komen omdat dit vertrouwen zou wekken bij de doelgroep en om het bedrijf visueel apart te zetten van de concurrentie.
Daarnaast was het van belang dat het logo vriendelijk zou over komen zodat het logo het ‘spannende’ aspect van de dienst wat zou remmen. ‘Aandoenlijk’ zou waarschijnlijk te veel zijn als sleutelwoord, maar ‘vriendelijk’ was absoluut wel het streven.
En als laatste was Lucas zelf erg voorstander van het idee van een combinatielogo. Dit omvat een embleem (een symbool/icoon voor het bedrijf) plus de bedrijfsnaam. En binnen deze aanpak zou hij het het mooist vinden als het embleem uit zou beelden wat Health Travellers als organisatie deed.

Logo-ontwerp (concepting)

Omdat het embleem van het logo de hoofdrol zou spelen (deze zou ook los worden gaan gebruikt, zonder de bedrijfsnaam in bepaalde situaties) heb ik me in het begin vooral op dat onderdeel gericht.
Voor het embleem heb ik vele ideeën afgetast met o.a. de volgende sleutelwoorden: een glimlach, een mooi gebit, een wereldbol, een vliegtuig, een nieuwe ‘ik’, een medisch kruis, een luchtballon in de vorm van een kies, een postzegel, een stempel in een paspoort en een vliegende boemerang in de vorm van een glimlach.

Concepten van de eerste logo-designs in het wit op een lichtblauwe achtergrond.

Logo-ontwerp (concepting)

Omdat het embleem van het logo de hoofdrol zou spelen (deze zou ook los worden gaan gebruikt, zonder de bedrijfsnaam in bepaalde situaties) heb ik me in het begin vooral op dat onderdeel gericht.
Voor het embleem heb ik vele ideeën afgetast met o.a. de volgende sleutelwoorden: een glimlach, een mooi gebit, een wereldbol, een vliegtuig, een nieuwe ‘ik’, een medisch kruis, een luchtballon in de vorm van een kies, een postzegel, een stempel in een paspoort en een vliegende boemerang in de vorm van een glimlach.

Concepten van de eerste logo-designs in het wit op een lichtblauwe achtergrond.
Concepten van het logo-concept gebaseerd op het medische kruis en een vliegtuig in het wit op een donkerblauwe achtergrond.

Logo-ontwerp (doorbraak)

De doorbraak voor het logo van healthtravellers ontstond na vele schetssessies en concept-aftastingen. Ik merkte op dat het medische kruis dat eerder de revue passeerde in het verlengde lag van een abstract vliegtuig. Met als voornaamste verschil de bovenste en onderste vlakken die bij een kruis in een hoek van 90 graden staan en bij een vliegtuig schuin naar achter.
Toen ik met een natte vinger (een penseel in Photoshop) over een getekend kruis ging, vervaagde het kruis (wereldwijd bekend als een gezondheid/medisch-symbool) (health) en veranderde het in een abstract vliegtuig (travel).
Dit beeld ving beide aspecten van Health Travellers in één simpel en krachtig beeld en zo werd het embleem voor Health Travellers geboren.

Logo-ontwerp (doorbraak)

De doorbraak voor het logo van healthtravellers ontstond na vele schetssessies en concept-aftastingen. Ik merkte op dat het medische kruis dat eerder de revue passeerde in het verlengde lag van een abstract vliegtuig. Met als voornaamste verschil de bovenste en onderste vlakken die bij een kruis in een hoek van 90 graden staan en bij een vliegtuig schuin naar achter.
Toen ik met een natte vinger (een penseel in Photoshop) over een getekend kruis ging, vervaagde het kruis (wereldwijd bekend als een gezondheid/medisch-symbool) (health) en veranderde het in een abstract vliegtuig (travel).
Dit beeld ving beide aspecten van Health Travellers in één simpel en krachtig beeld en zo werd het embleem voor Health Travellers geboren.

Concepten van het logo-concept gebaseerd op het medische kruis en een vliegtuig in het wit op een donkerblauwe achtergrond.
Een animatie waarin een zwart kruis met een natte vinger vervaagd wordt van links naar rechts, waardoor het kruis gaat lijken op een vliegtuig dat van links naar rechts vliegt.

Logo-ontwerp (uitwerking)

Het lastige van dit idee was het vangen van beweging in een stilstaand en eenvoudig beeld.
In eerste instantie heb ik mij gericht op strepen, omdat die op een simpele en abstracte manier een beweging kunnen uitbeelden. De geweldige grafisch ontwerper Paul Rand (één van mijn persoonlijke designhelden) diende hierbij als voornaamste inspiratie.
De strepen bleken voor het Health Travellers beeldmerk echter eigenlijk in alle gevallen visueel te druk. En een goed logo is vrijwel altijd het tegenovergestelde.
Na vele sub-concepten van dit idee is er uiteindelijk gekozen voor een versie waarbij het vliegtuig en het kruis los van elkaar zijn opgebouwd uit perfecte vierkantjes en waarbij het kruis deels onder het vliegtuig ligt. Hierbij vliegt het vliegtuig over/uit het medische kruis.
Door vervolgens de vierkanten transparant te maken voor de overlappende delen is er een duidelijke suggestie van beweging in het beeldmerk te zien en zijn beide logo-elementen duidelijk beide zichtbaar. Het eindresultaat is een krachtig, dynamisch maar tevens vriendelijk-ogend kruis dat van een afstandje vooral opvalt door het aparte perspectief ervan.
Dit embleem, gecombineerd met de bedrijfsnaam in het vriendelijke maar professionele lettertype Helvetica werd het uiteindelijke logo. Hierbij staat ‘health’ boven ‘travellers’ en beide staan rechts van het embleem.
De bedrijfsnaam zelf staat volledig in lowercase (kleine letters) om zo de bedrijfsnaam iets minder autoritair en iets meer benaderbaar (vriendelijk) te maken.

Een aantal afbeeldingen van een zwart kruis dat met een natte vinger vervaagd wordt waarbij met iedere volgende afbeelding het kruis meer op een vliegtuig begint te lijken.
Een afbeelding waarop het kruis en het vliegtuig samen vallen tot één embleem dat half doorzicht is, waardoor zowel het kruis als het abstracte vliegtuig zichtbaar zijn.
Een medisch kruis (donkerblauw), zichtbaar op een ambulance (lichtblauw).
Een vliegend vliegtuig met condensspoor (donkerblauw) tegen een lichtblauwe lucht.
Het volledige logo van Health Travellers in wit-tinten op een zwarte achtergrond.
Het embleem van Health Travellers in zwarttinten op een witte achtergrond.
Het volledige logo van Health Travellers in zwarttinten op een witte achtergrond.
Het embleem van Health Travellers in wit-tinten op een zwarte achtergrond.
Dr. Tamás Fehervari behandelt een Health Travellers-klant in de tandartsstoel.

Kleurenpalet

Het logo van Health Travellers is na een uitgebreid kleuronderzoek uitgewerkt in drie tinten blauw. Deze kleuren symboliseren de zee en lucht en staan direct in verband met het ‘travel’ deel van healthtravellers.
Omdat bij healthtravellers de focus ligt op een prettige ervaring is bewust gekozen om de gebruikelijke roodtint van het medische kruis binnen de visuele identiteit achterwege te laten. Zo blijft het geheel luchtig en blijft de associatie met ‘bloed’ achterwege.
Tevens is blauw de meest vertrouwenwekkende kleur in het hele kleurenspectrum wat met een dienst als die van Health Travellers een ontzettend goede match is.
Voor deze blauwtinten is een verloop ontwikkeld, waarbij drie blauwtinten van licht naar donker verwerkt zijn in het logo.
Een versie van zeven blauwtinten van licht naar donker is vervolgens voor de website uitgewerkt. Mede om de werkwijze-stappen van de dienst ieder een eigen kleur te kunnen geven.
Naast de blauwtinten speelt wit een grote rol binnen de identiteit. Dit vooral om rust en ‘klinische reinheid’ in de visuele identiteit te brengen (ook in tandartspraktijken heeft deze kleur vaak de hoofdrol).
Als steunkleuren zijn een lichtgrijs en donkergrijze tint gebruikt. Dit voornamelijk binnen de website om bepaalde secties af te kaderen. (Binnen het drukwerk spelen deze een minder grote rol).

Vierkante kleurvlakken van wit, lichtgrijs, donkergrijs, donkerblauw en lichtblauw die elkaar deels overlappen om het samenspel van deze kleuren te tonen.
Zeven vierkante kleurvlakken lichtblauw naar donkerblauw en die elkaar deels overlappen om het samenspel van deze blauwtinten te tonen.
Screenshots van de Health Travellers-website op een smartphone, tablet, laptop en pc tegen een lichtgrijze achtergrond.

Webdesign

De website voor Health Travellers zou de ‘front office’ worden van de startup. Lucas zelf zou voornamelijk in touw zijn om zijn patiënten te begeleiden op hun reis naar Roemenië. En de website zou het uithangbord, kantoor en het voornaamste marketingmiddel van zijn bedrijf worden in digitale vorm.
Het voornaamste doel van de website was het verlagen van drempels, wegnemen van twijfels, informeren van de doelgroep en het op de kaart zetten van Health Travellers als bedrijf.
Tevens was het doel om alles behapbaar te houden, een ietwat minimalistische inslag aan te houden qua design en om het geheel zo schaalbaar mogelijk te houden met het oog op smartphones en tablets.

De website zelf werd een leven document waar Lucas (tekstueel en fototechnisch) en ik zelf (qua design en ontwikkeling) aan werkten. Het eindresultaat is een vriendelijk, laagdrempelig en overzichtelijke website die in mensentaal uitlegt wat Health Travellers doet, voor wie, waarom, en hoe.
De website beantwoord alle vragen die er doorgaans gesteld worden in deze branche. Verlaagd de  drempels van de doelgroep voor zo ver mogelijk, maakt de dienst transparant en maakt de mensen achter de dienst (zowel Lucas als het tandheelkundige team in Roemenië) zichtbaar en menselijk.
Om het gewicht van deze (medische) dienst nog één slag extra te verlichten is gebruik gemaakt van vriendelijke iconen binnen de interface.

Webdesign

De website voor Health Travellers zou de ‘front office’ worden van de startup. Lucas zelf zou voornamelijk in touw zijn om zijn patiënten te begeleiden op hun reis naar Roemenië. En de website zou het uithangbord, kantoor en het voornaamste marketingmiddel van zijn bedrijf worden in digitale vorm.
Het voornaamste doel van de website was het verlagen van drempels, wegnemen van twijfels, informeren van de doelgroep en het op de kaart zetten van Health Travellers als bedrijf.
Tevens was het doel om alles behapbaar te houden, een ietwat minimalistische inslag aan te houden qua design en om het geheel zo schaalbaar mogelijk te houden met het oog op smartphones en tablets.
De website zelf werd een leven document waar Lucas (tekstueel en fototechnisch) en ik zelf (qua design en ontwikkeling) aan werkten. Het eindresultaat is een vriendelijk, laagdrempelig en overzichtelijke website die in mensentaal uitlegt wat Health Travellers doet, voor wie, waarom, en hoe.
De website beantwoord alle vragen die er doorgaans gesteld worden in deze branche. Verlaagd de  drempels van de doelgroep voor zo ver mogelijk, maakt de dienst transparant en maakt de mensen achter de dienst (zowel Lucas als het tandheelkundige team in Roemenië) zichtbaar en menselijk.
Om het gewicht van deze (medische) dienst nog één slag extra te verlichten is gebruik gemaakt van vriendelijke iconen binnen de interface.

Drie screenshots van de Health Travellers-website op een smartphone tegen een donkerblauwe achtergrond.
Drie screenshots van de Health Travellers-website op een smartphone tegen een donkerblauwe achtergrond.
Een screenshot van de Health Travellers-website (Over Ons-pagina) op een tablet tegen een lichtgrijze achtergrond.
Een screenshot van de Health Travellers-website (Over Ons-pagina) op een tablet tegen een lichtgrijze achtergrond.
Een screenshot van de Health Travellers-website (Verblijf-pagina) op een laptop tegen een donkerblauwe achtergrond.
Een screenshot van de Health Travellers-website (Verblijf-pagina) op een laptop tegen een donkerblauwe achtergrond.
Alle iconen die gebruikt zijn in de website van Health Travellers in het wit op een lichtblauwe achtergrond.

Visual identity book

Om de visuele identiteit, de designkeuzes en de richtlijnen daaromtrent nader toe te lichten is een beknopt ‘visual identity book’ ontwikkeld voor Lucas en zijn team.
Dit boek omschrijft de aanloop, keuzes, gedachtes achter belangrijke designbeslissingen en presenteert praktische zaken in een overzichtelijk boekje. Denk hierbij aan gebruikte lettertypes, kleurnummers, en algemene instructies ten aanzien van het doorvoeren van de identiteit van Health Travellers.

Het omslag van het Identity Book van Health Travellers.
Het opengevouwen Identity Book van Health Travellers met daarin een beschrijving het logo ontwerp.

Visual identity book

Om de visuele identiteit, de designkeuzes en de richtlijnen daaromtrent nader toe te lichten is een beknopt ‘visual identity book’ ontwikkeld voor Lucas en zijn team.
Dit boek omschrijft de aanloop, keuzes, gedachtes achter belangrijke designbeslissingen en presenteert praktische zaken in een overzichtelijk boekje. Denk hierbij aan gebruikte lettertypes, kleurnummers, en algemene instructies ten aanzien van het doorvoeren van de identiteit van Health Travellers.

Het Identity Book van Health Travellers met daarin een beschrijving het logo ontwerp.
Dr. Tamás Fehervari, de tandarts en implantoloog van Health Travellers.
Marika Benczédi, de tandtechnicus van Health Travellers.
Dr. Lucian Pavelea, de tweede tandarts van Health Travellers.
Michelle Samson, de tandarts in opleiding van Health Travellers.
Alexandra Paula Sărmăşan, de tandartsassistente van Health Travellers.

Nawoord

Lucas was een ontzettend vriendelijke en betrokken klant om mee te werken. Hij dacht kritisch mee en gaf mij zowel zijn eerlijke mening als een grote creatieve vrijheid om af te tasten wat ik wilde.
Het eindresultaat is een visuele identiteit, logo en website waarvan ik nu (ook al is het project enige tijd geleden) nog steeds erg blij word.
De vervagingstechniek die ik toepaste op het medische kruis behoort nog steeds tot één van de grotere eye-openers voor mij als ontwerper. En het karakter van het eindresultaat van al het designwerk zou ik omschrijven als professioneel, vriendelijk, dynamisch en uniek. Missie geslaagd dus.
Lucas wil ik naast zijn eerlijkheid en de creatieve vrijheid die hij me bood vooral bedanken voor zijn geduld. Creatieve vrijheid leidt meestal tot het inlopen van een doodlopende straat, weer omkeren en een nieuwe ‘ingang’ zoeken en creativiteit en goede ideeën kosten daarom vaak veel tijd.
Lucas zelf had een streefdatum in gedachten, hield die in zijn ene hand en in de andere hand had hij zijn ideaalbeeld en eigen perfectionisme. En hij wist de balans tussen beide zaken heel goed te bewaren. Dit is absoluut zichtbaar in het eindresultaat en hij heeft daar dus zeker een groot aandeel in.
Ik wens hem niets dan het allerbeste met zijn mooie startup en ik ben zeer benieuwd wat hij neerzet in deze opkomende health tourism-sector.

Projectdetails

Klant: Health Travellers
Diensten: Identity Design, Huisstijl Ontwerp, Logo Ontwerp, Webdesign
Datum oplevering: Q1 2016
Projectomvang: ± 60 uur

Deel dit project via

Koffiemokken met daarop het logo van Health Travellers in lijntekening en patroonvorm.

Nawoord

Lucas was een ontzettend vriendelijke en betrokken klant om mee te werken. Hij dacht kritisch mee en gaf mij zowel zijn eerlijke mening als een grote creatieve vrijheid om af te tasten wat ik wilde.
Het eindresultaat is een visuele identiteit, logo en website waarvan ik nu (ook al is het project enige tijd geleden) nog steeds erg blij word.
De vervagingstechniek die ik toepaste op het medische kruis behoort nog steeds tot één van de grotere eye-openers voor mij als ontwerper. En het karakter van het eindresultaat van al het designwerk zou ik omschrijven als professioneel, vriendelijk, dynamisch en uniek. Missie geslaagd dus.
Lucas wil ik naast zijn eerlijkheid en de creatieve vrijheid die hij me bood vooral bedanken voor zijn geduld. Creatieve vrijheid leidt meestal tot het inlopen van een doodlopende straat, weer omkeren en een nieuwe ‘ingang’ zoeken en creativiteit en goede ideeën kosten daarom vaak veel tijd.
Lucas zelf had een streefdatum in gedachten, hield die in zijn ene hand en in de andere hand had hij zijn ideaalbeeld en eigen perfectionisme. En hij wist de balans tussen beide zaken heel goed te bewaren. Dit is absoluut zichtbaar in het eindresultaat en hij heeft daar dus zeker een groot aandeel in.
Ik wens hem niets dan het allerbeste met zijn mooie startup en ik ben zeer benieuwd wat hij neerzet in deze opkomende health tourism-sector.

Projectdetails

Klant: Health Travellers
Diensten: Identity Design, Huisstijl Ontwerp, Logo Ontwerp, Webdesign
Datum oplevering: Q1 2016
Projectomvang: 80 uur

Deel dit project via

Koffiemokken met daarop het logo van Health Travellers in lijntekening en patroonvorm.

Even overleggen?

Heb je een uitdagend project of een vraag? Neem gerust contact op. Ik denk graag met je mee. Bel: 06-42 48 46 00 of stuur een e-mail naar paul@paulchristian.nl