De website van belastingadviseur Gert Prins op een laptop, tablet en smartphone

2017

Webdesign & Huisstijl Ontwerp voor Belastingadviseur Gert Prins

Gert Prins benaderde mij eind 2016 met de vraag of ik zijn nieuwe website wilde ontwerpen en zijn huisstijl en logo wat wilde opfrissen. Voor Gert was het commerciële doel van de website iets minder relevant en het was hem vooral te doen om zijn naam op internet te vestigen, om vindbaar te zijn voor zijn klantenkring en prospecten en om een beeld te scheppen van het ‘hoe en wat’ dat hij doet. Gert is belastingadviseur en accounts, woonachtig in Groningen. Hij helpt ondernemers met hun belastingzaken en verzorgd boekhoudingen voor zzp’ers en mkb’ers.
Voor Gert heb ik een verzorgde, frisse one-page website ontworpen in blauwtinten die een knipoog zijn naar de Belastingdienst zelf. Zelfs Gerts kleding is daar in de foto’s op aangepast.
De site wekt een persoonlijke indruk door de foto’s van Gert zelf en wekt daardoor vertrouwen.

Klant: Drs. G. A. Prins
Datum oplevering: Q1, 2017
Website: belastingadviseurgroningen.com

Teamfoto van de medewerkers van JC Esthetiek

2016

Identity Design, Logo Ontwerp & Webdesign voor JC Esthetiek

Eind 2015 ontmoette ik Jurjen Schortinghuis en Mark Contini in Doppio Espresso te Groningen. Zij hadden het plan om een kliniek voor cosmetische ingrepen op te starten genaamd JC Esthetiek.
Na een uitgebreide kennismaking en brainstormsessie ter plekke wezen ze mij aan als de ontwerper voor deze klus en begin 2016 begon ik met het project.
Een verzorgde, strakke visuele identiteit was de eerste taak in het project en vooral het maken van een sterk logo met daarin de initialen van de oprichters is een onderdeel waar ik zeer uitgebreid naar gekeken heb.
Het eindresultaat van het project is een heel strak monogram-logo in een mintgroen-tint die zowel zacht als fris aandoet.
Daarnaast heb ik vele patronen ontwikkeld op basis van dit monogram voor toepassingen binnen de huisstijl (bijv. de visitekaartjes) en uiteindelijk heb ik daarna de (vrij omvangrijke) website opgezet die een grote informerende functie heeft. Informatie iedere behandeling van de kliniek is hier in groot detail terug te vinden en op die manier kunnen potentiële klanten zich vast informeren ten aanzien van een mogelijke ingreep.

Logo inspiratie

Tijdens onze ontmoeting in Groningen vertelden Jurjen en Mark dat ze er veel voelden voor het idee van een monogram-logo. In dit logo zouden de J en de C zodanig gedraaid en gespiegeld worden dat dat J in een andere hoek eveneens een C kon zijn, en de C een J. De taak om dit uit te werken bleek echter pittig. Een kleine aanpassing om de J meer tot een J te maken leidde tot een C die niet langer als een C gelezen kon worden.

Logo opbouw

Na vele concepten zijn we gezamenlijk tot het eindresultaat gekomen. Deze versie van het monogram is de versie waarbij de J het meest op een J lijkt, en de C op een C. Het monogram zelf staat in een vierkant waarvan twee hoeken afgerond zijn. Dit volgt de contouren van de kromming van de onderkant van de J, en de rechte hoek van de onderkant van de C. Het plaatsen van het monogram binnen dit vierkant maakt het meer tot een soort ‘stempel’. Het geheel oogt sterker en strakker en het monogram springt meer uit het gehele logo wanneer het naast het woord ‘Esthetiek’ staat.

Kleurgebruik

Ook voor het kleurgebruik zijn vele concepten doorlopen. Van marineblauw tot antraciet tot mintgroen. Uiteindelijk is een mint/jong-blad-achtige groentint naar voren gekomen als uiterst geschikt en eveneens zeer origineel binnen deze markt. Het monogram zelf, binnen het vierkante ‘zegel’ met de twee afgeronde hoeken bestaat uit een licht verloop van lichtgroen (links bovenin) naar donkerder groen (rechts onderin). Dit geeft het logo een ‘zachtere’ tint dan een volledig effen kleur.

Logo typografie

Voor de typografie van het logo is (eveneens weer na vele afwegingen) gekozen voor het lettertype ‘Source Sans Pro’. Het was belangrijk met dit logo om eerst de J en de C als monogram te ontwikkelen en daarna het meest geschikte font te vinden als match voor deze twee handgemaakte letters. Het lettertype zou uiteindelijk goed moeten passen bij deze ‘in-house’ ontwikkelde J en C, maar eveneens goed bij de markt en de beoogde uitstraling van de kliniek zelf. Source Sans Pro is een strak font, maar niet oubollig of karakterloos. Het bleek een uiterst geschikte match met de J en de C uit het monogram. De ronding van de S komt terug in de ronde hoek van de J en C, en de letter dikte is vervolgens afgestemd op dat van Source Sans Pro nadat het monogram in de basis klaar was.

Klant: Jurjen Schortinghuis & Mark Contini
Datum oplevering: Q1, 2016
Website: jc-esthetiek.nl

Een staande oranje vlag met het NLLGG-logo erop en de nieuwe mascotte: Vincent

2015

Identity Design & Logo Ontwerp voor de Nederlandse Linux Gebruikers Groep

Ko Janssen & Rutger van Sleen benaderden mij in januari van 2015 met een hele leuke en originele uitdaging. Beide heren waren bestuurslid van de NLLGG (Nederlandse Linux Gebruikers Groep), een Landelijke vereniging voor Linux- en open source-liefhebbers.
Ze hadden voor hun organisatie een zeer verouderd logo en het was tijd om een nieuw logo en beknopte visuele identiteit te ontwikkelen.
Belangrijke taak was hierbij om de NLLGG die in eerste instantie puur richtte op Linux-fanaten wat weg te trekken van Linux (en vooral Tux, de mascotte van Linux) om zo zich wat te kunnen richten op de gehele open-source community.
Na lang brainstormen en dubben kwam ik tot het idee om een ander dier als mascotte te nemen die een grote knipoog zou zijn naar de originele Linux mascotte. En zo kwam ik bij eht stokstaartje ‘Vincent’.

Logo inspiratie

Het nieuwe logo van de NLLGG bestaat uit een combinatie van de afkorting, de verenigingsnaam en het beeldmerk: een stokstaartje dat tijdens het project de mascotte werd met de onofficiële naam: Vincent. Vincent het stokstaartje is een alternatief en tevens een knipoog voor het bestaande Linux logo. De wereldberoemde pinguïn genaamd Tux.
Omdat de NLLGG breder kijkt dat alleen Linux en tevens de gehele open-source filosofie steunt is ervoor gekozen om een eigen, unieke mascotte te maken die los staat van Tux. Zo kan de NLLGG zichzelf onafhankelijker, zelfstandiger en unieker presenteren dan het geval is wanneer ze zichzelf aan de bestaande Tux zouden verbinden. Vincent is net als Tux opgebouwd uit puur zwart/wit vlakken en lijnen en is een zeer minimale weergave van een stokstaartje. Vincent is echter wel degelijk als zodanig herkenbaar en heeft ondanks zijn minimale design een frisse, nieuwsgierige blik in de ogen. Vincent zelf zit in exact dezelfde houding als zijn bekendere ‘neef’ Tux.

Logo opbouw

Zoals gezegd is het NLLGG-logo opgebouwd uit de mascotte (beeldmerk), de verenigingsafkorting en de verenigingsnaam. Omdat de lettercombinatie NLLGG regelmatig voor een struikeling zorgt wanneer men de naam voor het eerst leest/uitspreekt is ervoor gekozen om de lettercombinatie te splitsen in twee woorden waarvan in ieder geval één zeer bekend is. Door de letters NL in een ‘light’ lettertype te zetten, versus de LGG in ‘bold’ ontstaan in feite twee woorden die samengaan tot één geheel, maar die het volledige woord ‘NLLGG’ een stuk beter leesbaar maken. De slogan onder NLLGG zegt direct waar de afkorting voor staat. Het lettertype is eveneens Open Sans (net als gebruikt bij NLLGG) en er is gekozen voor een ‘bold’ lettertype om te zorgen dat de slogan zo goed mogelijk leesbaar blijft op kleinere formaten.

Kleurgebruik

Het logo van de NLLGG is (net als Tux en het Linux logo) uitgevoerd in zwart/wit. Dit is deels een knipoog naar Tux en deels omdat het logo met een uiterst donkere en de meest licht-mogelijke kleur als hoofdkleuren een enorm contrast heeft en zo beter zichtbaar/leesbaar is op kleinere formaten. Op grotere formaten zou hiervan afgeweken kunnen worden, maar vooral op kleinere/beperktere ruimtes zorgt het zwart/wit contrast voor een optimale leesbaarheid. (Helemaal ideaal i.v.m. de betrekkelijke lange verenigingsnaam en de details van Vincent).
Als potentie steunkleur is een heldere oranjetint voorgesteld. Deels omdat deze kleur prachtig matched met de zwart/wit kleuren van het logo. En deels omdat het een uiterste energieke uitstraling kan geven aan de toch al jeugdig-en-nieuwsgierig-ogende Vincent. Dat het daarnaast de ‘Nederlandse kleur’ is, was een toevallige nagedachte. Hoewel dat weer zeer mooi matched met de unieke draai van Vincent tegenover Tux en de NLLGG als zelfstandige organisatie met een eigen kleur en invulling.

Logo typografie

Het logo van de NLLGG bevat als lettertype uitsluitend: Open Sans, voor zowel de afkorting als de verenigingsnaam, in verschillende diktes.
Er is gekozen voor een open source lettertype om in de geest te blijven van de open source filosofie van Linux en de aanverwante software en ideeën die de NLLGG zo’n warm hart toedraagt.
Open Sans is een strak, doch redelijk speels lettertype met een uitstekende leesbaarheid. Wat tevens weer het logo ten goede zal komen op kleinere formaten.
Zoals aangegeven is er voor gekozen om een verschil aan te brengen tussen de NL en de LGG om zo een onbekende term op te breken in twee delen, waarvan in ieder geval één nationale bekendheid heeft. Met als doel om het logo zo makkelijker van de tong te laten rollen.
De slogan bestaat uit vier redelijk lange woorden en om de leesbaarheid daarvan zo groot mogelijk te houden is ervoor gekozen om ook dit lettertype ‘bold’ te maken. Zo krijgen de kleinere letters meer ‘gewicht’ en springen ze meer van de pagina. Wat hun leesbaarheid vergroot.

Klant: Rutger van Sleen & Ko Janssen
Datum oplevering: Q2, 2015
Website: nllgg.nl

Een sfeerimpressie voor IkBenWel.nl met het logo op een lavendel-achtergrond

2014

Identity Design, Logo Ontwerp & Webdesign voor IkBenWel.nl

In de zomer van 2014 kwam ik in contact met Ariadne Schilt, een welzijnscoach en hypnotherapeut op het punt stond om haar eigen praktijk op te richten. Voor deze praktijk (met name gericht op een vrouwelijke doelgroep) had ze een visuele identiteit en website nodig. Hierbij heb ik haar geholpen.
Ik heb het mijzelf tot taak gesteld om een zeer vrouwelijke, zachtaardige en zelfs ontspannende identiteit neer te zetten en zoals te zien is op de designs van dit project is dat uitstekend gelukt.
Ariadne had als praktijknaam ‘ikbenwel.nl’ in gedachten en vooralsnog vind ik het een geweldig sterke naam voor een praktijk als deze.

Beeldmerk

Het losstaande beeldmerk (de letter W) van ikbenwel.nl is opgebouwd uit een aaneengeschreven krullende (handtekening-achtige) lijn. Het beeldmerk is een abstracte weergave van het hulp/coaching traject van ikbenwel.nl. Er is een neerwaartse spiraal zichtbaar aan de linkerkant en na een achtbaan achtige ‘salto’ komt de lijn weer sterker, en stijgend terug aan de rechterkant. Daarnaast speelt het beeldmerk met een subtiele 3d-dimensie waardoor het tevens kan lijken dat de rechter lijn dichterbij is dan de linker. Het klein naar groot effect versterkt dit.

Logo kleurgebruik

Het totale logo (beeldmerk + bedrijfsnaam) is vormgegeven in de kleuren van lavendel en een zonsopkomst. Lavendel wordt gezien als één van de meest rustgevende kruiden die er zijn (wat goed overeenstemt met de ‘ontstressende’ functie die ikbenwel.nl zal hebben). En de woorden verschillen van elkaar in paars-tint om zo de leesbaarheid van het aaneengeschreven woord te verhogen.
De zonsopkomst staat voor energie en een nieuw begin (wat eveneens een doel/gevolg is van ikbenwel.nl) en deze kleur speelt vooral een grote rol in het W-beeldmerk.

Logo typografie

De bedrijfsnaam van ikbenwel.nl wordt in een lowercase lettertype genaamd ‘Myriad Pro, Semibold Italic’ gepresenteerd.
Dit lettertype heeft een jonge, benaderbare uitstraling en door de italic versie te gebruiken komen de rondingen en bogen van het font ideaal overeen met de rondingen en de boog van het beeldmerk. Omdat de bedrijfsnaam een rijmende klank bevat is het voor het ritme aan elkaar geschreven en om daarnaast de leesbaarheid optimaal te houden (menselijke ogen scannen naar losse herkenbare woorden) zijn de woorden ‘ik’ en ‘wel’ in een lichtere paars-tint gezet.

Webdesign

Na het creëren van de visuele identiteit en het logo was de website aan de beurt. Hierin speelden sfeerfoto’s een grote rol (o.a. een grote header-foto met lavendel in zonlicht) en de site was erop gebouwd om rust, vertrouwen en helderheid op te wekken bij de bezoeker. De site (en de praktijk van Ariadne) zijn ‘live’ gegaan in december 2014.

Klant: Ariadne Schilt
Datum oplevering: Q4, 2014

De website psycholoogamsterdamrebecca.nl op laptop, tablet en smartphone tegen een grijze achtergrond

2013

Webdesign voor Rebecca Vandenabeele (PsycholoogAmsterdamRebecca.nl)

Eind mei werd ik benaderd door Rebecca Vandenabeele, een psycholoog en loopbaancoach uit Amsterdam die op het punt stond om haar eigen praktijk te beginnen. Ze was op zoek naar een site voor haar nieuwe praktijk en had mijn scriptie ‘Hoe goed zijn de websites van psychologen?’ gelezen. Mijn expertise m.b.t. haar specifieke doelgroep als gevolg van mijn scriptieonderzoek was doorslaggevend voor haar en ze wilde graag half juni van start te gaan met haar project. Rebecca is als psycholoog vooral gespecialiseerd in het helpen van hoogopgeleiden en young professionals (vaak ICT’ers) en het was voor haar van groot belang dat de website zeer goed aansloot op specifiek die groep mensen. Na een aantal heen en weer gesprekken via telefoon en kreeg ik een beter beeld van haar exacte doelgroep, diens problemen, worstelingen en ambities. Na deze gesprekken ging mijn eigen onderzoek van start waarbij ik uitgebreid gekeken heb naar haar doelgroep, concurrentie, markt en ambities om zo een totaalbeeld te krijgen van de gehele opdracht en doelstellingen.

Webdesign

Zoals bij veel van mijn klanten zou de website van Rebecca het centrale punt zijn van haar marketing. Het doel was; het ontwerpen en online zetten van een website die gericht was op het werven van nieuwe cliënten en het leveren van voldoende informatie voor haar hoger opgeleide, vaak analytische en zeer ‘internet-vaardige’ doelgroep.
Na het vinden van een uiterst geschikt framework om haar site op te bouwen, gebaseerd op responsive webdesign (een site die schaalt naar ieder beeldschermformaat, ideaal voor tablets en smartphones) begon de daadwerkelijke ontwerpperiode. Het bepalen van een geschikte kleurencombinatie, een geschikte toon, geschikte vormen (strak, rechthoekig in plaats van rond bijvoorbeeld) en een geschikte informatie-architectuur waren de eerst onderdelen van het project.
De teksten van de website werden grotendeels door Rebecca zelf aangeleverd (die goed wist hoe haar doelgroep dacht, en las) en hier en daar hebben we deze in overleg wat bijgesteld, vereenvoudigd en pakkender gemaakt. Vervolgens zijn deze teksten onderverdeeld op een zo klein mogelijke hoeveelheid pagina’s.
Een site met een miniem aantal pagina’s was in dit geval erg gewenst, omdat het ons dwong de informatie zo bondig en to-the-point mogelijk te houden en omdat het de hoeveelheid clicks beperkt die een bezoeker moet maken om zijn informatie te vinden.
Daarnaast was het voor Rebecca erg belangrijk dat zijn zo bereikbaar mogelijk was voor haar klanten… ‘Toegankelijk, laagdrempelig en persoonlijk’ was de doelstelling. Zo is er op iedere pagina een directe contactmogelijkheid in het hoofdmenu en staat er op iedere pagina ten minste eenmaal een tweetal opvallende contactknoppen ‘Een gratis kennismakingsgesprek aanvragen’ (om de drempel voor nieuwe cliënten zo laag mogelijk te maken) en ‘Contact’ (voor algemene vragen).
Ook het feit dat de actie waar de meeste prioriteit op valt vanuit Rebecca’s kant (de gratis kennismaking) een groene knop heeft en de ‘algemenere contactmanier’ een minder opvallende oranje knop (die thuis hoort in de huisstijl) is volledig uitgedacht. Zo zorgt visuele beïnvloeding dat de aandacht valt op de actie die in eerste instantie gekoppeld is aan een kleur die nergens anders terug te vinden is in de hele website (waardoor het enorm opvalt) en wat tevens de kleur is voor ‘doorgaan’ (stoplicht) en ‘groen licht hebben om….’. Hier komen user experience design, webdesign en interface design allemaal samen.
Een ander zeer belangrijk punt waren de persoonlijke foto’s van Rebecca zelf, haar praktijk en haar sessies. Hoewel Rebecca hier eerst een professionele fotograaf voor had willen vragen, bleek deze op vakantie te zijn, waardoor ik voorstelde dat zij zelf even een half uurtje wat foto’s zou maken met haar eigen camera. Het resultaat mag er zijn. De foto’s staan schitterend in de site en geven direct een kijkje in haar praktijk, haar sessies en scheppen een beeld van wie zij zelf is. Met deze foto’s zit een bezoeker van de website praktisch bij Rebecca in de stoel zonder haar überhaupt gesproken of ontmoet te hebben, wat de drempel tot daadwerkelijk ‘fysieke’ sessies enorm verlaagt. De foto’s zelf heb ik in zwart-wit tinten geplaatst met een ‘grain’ filter er overheen om het geheel strakker en zakelijker te maken en om alles af te stemmen op haar huisstijl.

Logo Ontwerp

In overleg -en na een aantal moodboards en kleuren-testen- is er besloten tot een kleurencombinatie van overwegend wit en grijs, aangevuld door een minder aanwezige steunkleur van oranje. De lichtgrijze tint, welke als zakelijk gezien kan worden (afgestemd op haar doelgroep) zorgt tevens voor een zachter ogende website. Een lichtere kleur of zelfs helemaal wit zou zorgen voor een enorm contrast en hoewel dat in een deel van de gevallen erg goed kan werken, leek het in Rebecca’s website en vooral m.b.t. haar beroep een geschikte keus om een lichtere grijstint als achtergrond te nemen voor de website, welke overal terugkomt. De kleur oranje is er als warmere tint, en dient ervoor om aandacht te trekken naar bepaalde accenten binnen de website, en om het geheel wat vrolijker en warmer te maken.

Logo ontwerp

Het logo voor Rebecca’s website, wat sowieso zou bestaan uit de woorden ‘Psycholoog Amsterdam Rebecca’ bestaat daarnaast uit een beeldmerk van twee overlappende vierkantjes, welke een abstractie voorstelt van mijn eerste logo ontwerpen. Twee overlappende ‘conversatie bolletjes’ zoals je ze in stipboeken vindt. De twee vierkanten stellen een conversatie voor, een dialoog van twee personen schuin tegenover elkaar (eventueel van boven gezien). De ene persoon vertelt, de andere persoon reageert, en in het midden (het overlappende gebied) vindt inzicht en ‘groei’ plaats binnen de conversatie.

Klant: Drs. Rebecca Vandenabeele
Datum oplevering: Q3, 2013
Website: psycholoogamsterdamrebecca.nl

Huisstijl-drukwerk voor NatuurlijkMooier

2013

Visuele Identiteit, Logo Ontwerp & Webdesign voor NatuurlijkMooier

Richard Barkhuysen, kaakchirurg uit Eindhoven en werkzaam in het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop, benaderde mij begin september 2013 met de vraag of ik hem kon helpen met het ontwerpen van een visuele identiteit en website voor zijn nieuwe praktijk. Richard was druk bezig met het volgen van extra opleidingen voor cosmetische ingrepen en was van plan om op termijn zijn eigen cosmetische kliniek op te richten. Hij vroeg mij om zijn bedrijfsidentiteit te ontwerpen: zijn logo, zijn website en om mee te denken met het algehele ‘merk’ identiteit.
Richard kwam zelf met de naam NatuurlijkMooier als praktijknaam, waarmee benadrukt wordt dat Richard zich specifiek richt op het bereiken van een natuurlijk-ogend resultaat bij zijn behandelingen. Teveel plastische/cosmetische-chirurgiepraktijken richtten zich op het ‘jonger maken’ van hun cliënten zonder nadrukkelijk oog te hebben voor het behouden van een natuurlijke uitstraling, vond hij.
Na het vastleggen van bedrijfsnamen, domeinen en het doorlopen van een briefing ben ik van start gegaan met mijn onderzoek naar Richards doelgroep, concurrentie, afzetgebied en zijn vakgenoten in andere landen.

Logo Ontwerp

Hoewel ik me direct ben gaan oriënteren op een geschikte lay-out voor NatuurlijkMooier.nl, ben ik daarnaast tevens direct van start gegaan met het ontwikkelen van concepten voor het logo. Een bedrijfslogo wordt te vaak onderschat als merkelement, terwijl het toch in veel gevallen het meest consistent aanwezige design-onderdeel is van een bedrijf. Iedereen ziet het, het komt overal terug en het is vaak het belangrijkste punt van herkenning.
Na veel brainstormen, schetsen, en communicatie heen en weer, kwam ik op het idee om een monogram te maken van de letters N en M van het woord NatuurlijkMooier. De letters N en de M hebben veel karaktereigenschappen die overeen komen en omdat bij veel klinieken het logo bestond uit een simpele bedrijfsnaam of een bedrijfsnaam + beeldmerk leek het een verstandige zet om voor een monogram te kiezen. Om zo het logo binnen dit vakgebied in vorm al uniek te maken.
Daarnaast is in overleg besloten om (met het oog op een voornamelijk vrouwelijke doelgroep van 30+ tot 60+ jaar) te kiezen voor een elegant, zeer strak, fashion-achtig lettertype, dat qua karakter wat weg heeft van magazines als Vogue en Harpers Bazaar.
Wat mij opviel toen ik een tijd met beide letters bezig was, was het feit dat de letter M, praktisch de letter N in zich had. Wanneer de M iets aangepast en gedraaid zou worden, zou men -in het juiste lettertype, en in de juiste hoek- zowel de letter N als de M kunnen zien. Afhankelijk van waar het menselijk brein naar zoekt, ziet de lezer direct de N, of de M in het monogram. En wanneer een nietsvermoedende persoon met het monogram in aanraking komt, moet hij of zij even twee keer kijken, omdat er weliswaar een letter te zien is, maar deze niet direct in het menselijk geheugen terug te vinden is.
Naast het monogram  heb ik voor NatuurlijkMooier een speciaal, strak lettertype ontworpen dat de karaktereigenschappen van de praktijk weergeeft. Het lettertype zelf is een mix tussen de lettertypes ‘Blair’ en ‘Copperplate’, en de woorden Natuurlijk en Mooier zijn, hoewel aan elkaar geschreven (met een beetje ademruimte, maar geen volledige spatie) verdeeld in een marineblauwe kleur, en een bruin/beige-achtige tint voor optimale leesbaarheid. Het monogram zelf is spierwit (schoon, strak, rustig) en staat in een perfect vierkant met scherpe hoeken.
De kleurencombinatie zelf is grotendeels gebaseerd op de betrouwbare werking die van de kleur blauw uit gaat, de lichtbruine tint gebaseerd op de menselijke huid, en het feit dat deze kleurencombinatie vrij uniek bleek binnen Richards vakgebied. Op deze manier kan alleen de kleurencombinatie zelf al helpen bij het differentiëren van NatuurlijkMooier ten opzichte van de concurrentie.

Webdesign

Het belangrijkste marketing- en informatiemiddel van de praktijk was in eerste instantie de website. Een enorm onderdeel van dit totaalproject en tevens een onderdeel waar ik vanaf dag één mee ben begonnen. Om een goed beeld te krijgen van de beste indeling en verdeling van de informatie over de kliniek, de behandelingen, de artsen et., ben ik direct gaan nadenken over de lay-out. Dat de website responsive webdesign als framewerk zou toepassen, was vanaf het begin een absolute wens van Richard. Met responsive webdesign schaalt de website automatisch naar het optimale formaat voor het apparaat dat de website bekijkt. Zo ziet de persoon die NatuurlijkMooier.nl bezoekt op een smartphone een iets andere lay-out, tekstgrootte etc., dan de persoon die de website bekijkt met een groot computerscherm.
Het uiteindelijke raamwerk waar de website op gebouwd is bestaat in feite uit drie verticale kolommen, welke zich automatisch rangschikken afhankelijk van het beeldschermformaat. Een smartphone is niet heel breed en deze ziet één kolom, een tablet (iPad) ziet er 2 of 3 afhankelijk van de oriëntatie van het beeldscherm, en een laptop/computer laat alle drie de kolommen zien, omdat deze vaak vrij breed is.
Na het maken van vele concepten, het verfijnen van de testwebsite en alle feedback-rondes was de uiteindelijke website klaar om ‘in het wild’ getest en ge-fine-tuned te worden. De website zelf opent met een kleurrijke foto, welke is afgestemd op het seizoen. Bovenin de website zelf is het hoofdmenu te zien die is afgestemd op de vragen en eventuele onzekerheden van de doelgroep. Veel websites in de cosmetische/plastische sector vervallen in vakjargon en delen de informatie die zij willen delen. De vraag; “Wat wil de bezoeker eigenlijk weten?” lijk in teveel gevallen genegeerd te worden. NatuurlijkMooier.nl wil deze koers corrigeren en heeft daarnaast een uiterst ‘benaderbare en bereikbare’ uitstraling. Deze benadering, de ‘responsiveness’ van de website, de foto’s, het bereikbare imago en het verzorgde, unieke design van de website en huisstijl dragen allen bij aan een unieke entré van Richards nieuwe praktijk.

Klant: Drs. Richard Barkhuysen
Datum oplevering: Q3, 2013

Websites van psychologen: een scriptie, omslagontwerp

2012

Webdesign & Product Ontwerp voor “Websites van Psychologen” (Scriptie)

Begin juni 2012 ben ik afgestudeerd aan de Noordelijke Hogeschool van Leeuwarden (opleiding: Communicatie & Multimedia Design) op de onderwerpen: user experience design en website usability. Mijn afstudeerscriptie, waarin ik mij gericht heb op de vraag: “Hoe Goed Zijn de Websites van Nederlandse Psychologen?” nam iets meer dan vijf maanden in beslag en heeft een uiterst waardevolle en vernieuwende kijk opgeleverd op de kwaliteit van de websites van psychologen.
Dit is de portfolio-case van deze scriptie en hierop wordt het product ontwerp van de scriptie besproken. De stof uit de scriptie zelf (even als het volledige scriptiedocument) is terug te vinden in de artikelreeks: Hoe goed zijn de websites van Nederlandse psychologen?
Het product ontwerp van deze scriptie bestaat uit twee omslag-ontwerpen (de twee omslagen van het scriptie en reflectiedocument), visuele mock-ups van een verbeterde psychologen-website en de huisstijl van het document als het gaat om kleurgebruik en typografie.

De rorschachtest

Het meest in het oog springende onderdeel van het product ontwerp van deze scriptie is de aparte tekening/vlek op de voorkant van de twee covers. Met deze ‘inktvlek’ heb ik mij laten inspireren door de rorschachtest (of Rorschach Inktvlekken Methode (RIM)). Bij deze psychologische test wordt een persoon geconfronteerd met een vrij abstracte inktvlek op dubbelgevouwen papier en wordt hem of haar gevraagd wat hij/zij in de vlek ziet. Aan de hand van de antwoorden (interpretaties) kan een psycholoog bepaalde karaktertrekken van de testpersoon achterhalen en begrijpen.
De Rorschach-vlek op het kaft van mijn scriptie en reflectieverslag heb ik ontworpen met een meervoudige betekenis. De scriptie concludeert dat één van de grootste problemen met de websites van psychologen ‘het ontbreken van duidelijke aanwijzingen voor de bezoeker’ is. Dit leidt bij de websitebezoekers tot vragen en onduidelijkheid. De bezoeker moet letterlijk maar uitzoeken/interpreteren, wat iets is op een website, en wat hij ermee moet doen. Net als bij deze Rorschachtest.
Daarnaast is het mij zeer duidelijk geworden hoe belangrijk het werk van psychologen is en hoe veel mensen (bijna 100.000 per jaar) gebruik maken van een psycholoog wanneer ze ergens vastzitten of tegenaan lopen in hun leven. De taak van de psycholoog kan in dit geval in beeld gebracht worden als iemand die een helpende hand biedt of een hand uitsteekt naar de persoon met het probleem. En dat is exact wat de (originele) tekening van het scriptie product ontwerp voorstelt. Het is een persoon, bovenaan een berg (iemand met meer (over)zicht (de psycholoog) die iemand een hand aanreikt om hem omhoog te helpen. Deze tekening heb ik eerst geschetst, daarna digitaal uitgewerkt in Photoshop en vervolgens heb ik van deze afbeelding een inkt/verf-achtige abstractere ‘vlek’ gemaakt.

De scriptie huisstijl

Het ontwikkelen van een huisstijl voor dit scriptiedocument liep gelijk met de ontwikkeling en vormgeving van mijn nieuwe eigen website. Versie 2.0 van paulchristian.nl, te zien in portfolio item: Visuele Identiteit, Logo Ontwerp & Webdesign voor Paul Christian.
De visie voor mijn nieuwe website die als uitgangspunt ‘typografie en leesbaarheid voorop’ had, heb ik tevens toegepast op het ontwerp van mijn scriptiedocument. De content staat centraal, gevolgd hoor het leesgemak/genot en pas daarna kwamen er eventuele visuele ontwerp-elementen bij het concept kijken. Centraal staat het Droid Serif font in deze huisstijl. Droid Serif is een lettertype met schreef, maar is ondanks zijn schreef-stijl (wat vaak als autoritair, klassiek en zakelijk wordt gezien) niet oubollig of stoffig. Droid Serif heeft een licht speelse kant ondanks zijn in op het eerste oog serieuze uitstraling wat het exacte karakter is van mijn content op deze 2e versie van mijn website.
De kleur rood in zowel mijn scriptiedocument als mijn bedrijfshuisstijl staat voor passie (voor mijn vak), provocatie en zet tot actie aan. De volgende uitspraak uit een gids voor kleurenpsychologie zet daarnaast precies de toon voor mijn scriptie, bedrijf en visie: “Rood: Je weet wat je wilt en waar je voor staat. Je bent een perfectionist en geeft jouw mening zonder enige terughoudendheid je ergens een uitgesproken kijk op hebt.”

Een nieuw visie voor een psychologenwebsite

Een belangrijk onderdeel van deze scriptie was het tastbaar maken van een betere visie voor een psychologenwebsite op basis van mijn bevindingen. Zeggen wat er verbeterd kan worden en wat ondermaats is kan iedereen… Maar zonder uit te leggen hoe iets wél moet of je eigen visie duidelijk tastbaar te maken ben je net als één van die vaders aan het rand van een voetbalveld, die schreeuwen naar hun zoontje alsof hun leven er vanaf hangt.
(Vrij irritant, zelf niet in staat om het beter te doen en vaak meer geregeerd door emotie dan vakkennis.)
Om een nieuwe visie te ontwikkelen voor een psychologenwebsite heb ik één van de door mij geïnterviewde psychologen (Berni Thomassen, eerstelijns gz-psycholoog uit Groningen) gevraagd of ik zijn site fictief onder handen mochten nemen. Het resultaat is een voor en na blik op de website op basis van mijn visie en bevindingen uit mijn scriptie. In Hoofdstuk 5: Een nieuwe visie… staat een volledige beschrijving van dit proces en mijn aanpak. Eenvoud, overzicht, leesbaarheid en persoonlijkheid voerden de boventoon in deze nieuwe visie.

Gerelateerd:

BeursLoper-logo op lichtgrijze achtergrond

2012

Visuele Identiteit, Logo Ontwerp & Webdesign voor BeursLoper

Sam Hollanders is een jonge gedreven ondernemer-investeerder uit Brecht (België) die mij benaderde om zijn online beursblad (een magazine over aandelen en de beurs) naar een hoger niveau te tillen. Al enige tijd was Sam toe aan een nieuwe website, een sterker online merk met een krachtige eigen uitstraling, en in het begin van oktober 2012 ging hij tot actie over. Hij besloot zijn bestaande beursblad een andere naam te geven en wilde daarbij een nieuwe smartphone en tablet-vriendelijke website, een nieuw krachtig logo en een totaal nieuwe huisstijl. Dit was voor hem een grote stap en het feit dat hij mij benaderde (een Nederlander die (over de grens) werkt via het internet) getuigd van gedrevenheid en lef. Ik ben zeer blij dat ik Sam als mijn eerste grote Belgische klant heb mogen verwelkomen en ik hoop dat ik in de toekomst nog veel meer van onze ondernemende zuiderburen mag helpen.

Logo Ontwerp

Sam had een naam bedacht voor zijn nieuwe bedrijf/site/product waarin hij de woorden ‘Beurs’ en ‘Loper’ combineerde, met een dubbele betekenis voor het woord ‘loper’. Een ‘loper’ kan iemand symboliseren die beurzen ‘af’-loopt op zoek naar de beste aandelen en tevens is een ‘loper’ iets waarmee een slot ‘gekraakt’ kan worden wat symboliseert dat de code voor succesvol investeren gekraakt wordt in Sams product. Zo ontstond de naam BeursLoper.
Na een groot aantal schetsen en moodboards werd besloten voor twee blauwtinten die centraal zouden staan binnen de huisstijl en heb ik gezocht naar een goede balans tussen autoriteit, betrouwbaarheid, zakelijkheid en toch ‘jong, bereikbaar, en niet-oubollig’.
Om de leesbaarheid van het woord zo optimaal mogelijk te houden is er in het logo gekozen voor een duidelijk zichtbaar onderscheid tussen de twee woorden door middel van kleurverschillen en een standaard-font voor het woord ‘beurs’ en een italic versie voor het woord ‘loper’. Op deze manier zijn de woorden los van elkaar te lezen en ziet iemand die voor het eerst de term ‘beursloper’ ziet, snel dat het bestaat uit twee bekende, sprekende woorden. (de ogen van een mens zoeken naar woorden die bekend voorkomen). Wanneer ‘beursloper’ aaneen geschreven zou worden zonder verschillen in de twee woorden zou het kunnen zijn dat iemand een paar keer zou moeten kijken naar wat er nou eigenlijk stond, omdat het een onbekende woordcombinatie betreft. Net als met websites geldt ook hier de regel; duidelijkheid is goud waard. Om de term ‘beursloper’ in ‘gewone’ teksten en content net zo optimaal leesbaar te maken kan ‘beursloper’ in teksten het beste geschreven worden als ‘BeursLoper’. De twee hoofdletters waarmee ieder woord begint zorgt voor herkenning van beide woorden, en geeft tevens aan dat dit woord ‘anders’ is dan andere woorden in de tekst. Het behoeft meer aandacht… er wordt nadruk op gelegd. Op deze manier is het woord ‘beursloper’ direct zichtbaar in teksten, en is het helder dat het gaat om een bedrijf/merk en niet om een term van de beursvloer.
De naam ‘beursloper’ is in een serif font geplaatst (een lettertype met schreef en daarmee klassieker) wat gezien wordt als autoritair en betrouwbaar. Maar om het logo naast zijn verzorgde en zakelijke ‘look’ toch jong en fris te houden is er voor gekozen om geen hoofdletters in het logo te gebruiken.
Het beeldmerk van BeursLoper is een resultaat van veel onderzoek, brainstormen en schetssessies. Om het logo van BeursLoper origineel te maken en op te laten vallen in een (vrij saaie) zakelijke markt, waarin het vergeven is van de ‘stijgende lijn-grafiek-logo’s’ is gekozen voor een vereenvoudigd icoon gebaseerd op het beursgebouw van New York met zijn karakteristieke schuine dak. Dit dak wordt bijna parallel gevolgd door een ‘stijgende lijn’ die van de linker benedenhoek, naar de rechter bovenhoek van het beursgebouw gaat. Deze stijgende lijn symboliseert de toenemende waarde van aandelen en daarmee de visie van BeursLoper en dit vangt tevens de gewenste uitkomst van Sams klanten in een zeer voor zichzelf sprekend icoon.

Webdesign

Een nieuwe website was voor Sam van groot belang. Zijn bestaande website was overduidelijk aan vervanging toe. En met de naamsverandering en het nieuwe logo van zijn bedrijf zou dit zijn belangrijkste en voornaamste platvorm en marketingmiddel gaan worden. Een belangrijke wens van Sam was dat zijn website op een responsive webdesign-framework zou worden gebouwd waardoor de website automatisch schaalt naar het beeldschermformaat van zowel computers, als tablets als smartphones. Na een grote planning, brainstormen, het onderzoeken van Sams doelgroep en concurrentie en het schetsen van een aantal scenario’s en lay-outs kon het webdesign-werk beginnen. Een omvangrijk project waarin lay-out design, interface design, user experience design, usability en communicatie een grote rol speelden ging van start. Enkele weken later stond de nieuwe website van BeursLoper op het internet. Binnen het ontwerp van de website staan overzicht, ingetogenheid, klasse en bereikbaarheid centraal. De homepage geeft in een oogwenk weer wat de bezoeker op de site kan vinden en wat dat voor hem kan betekenen. En het communiceert met één sprekende stockphoto direct wat de site doet. Deze foto was een extreem gelukkkige vondst m.b.t. de eerste betekenis van het woord BeursLoper.
De site zelf is volledig ‘responsive’ en schaalt super soepel automatisch naar ieder beeldschermformaat voor een optimale ervaring op ieder type apparaat.
Het design van Sams nieuwe logo, zijn huisstijl en website hebben hem vrijwel meteen gevestigd als een ambitieuze ondernemer met visie en verstand van zaken binnen de beurs-gerelateerde markt. En vrij snel na het lanceren van zijn nieuwe ‘merk’ werd hij gevraagd om gastartikelen te schrijven voor één van de grootste beleggingswebsites in de Benelux met 70.000+ unieke bezoekers per maand.

Het oorspronkelijke logo voor (mijn) designstudio: Paul Christian

2011

Visuele Identiteit, Logo Ontwerp & Webdesign voor Paul Christian

Een design voor mijzelf… Dat komt natuurlijk ook weel eens voor.
Toen ik in oktober 2011 besloot om voor mezelf te beginnen was het aan mijzelf de taak om een visuele identiteit en website te creëren die een reflectie zou zijn van mijn waarden, smaak en vaardigheden. In deze designs is zowel versie 1.0 als versie 2.0 van mijn eigen visuele identiteit en website te zien.
Versie 1.0 kenmerkte zich door extreem veel witruimte onderbroken door kleurrijke designs en een krachtig zwart vierkant met daarin mijn naam voor ultiem contrast.
De website leunde zwaar op zeer directe copywriting en grote, pakkende headlines. De enige ‘design’-elementen binnen de website waren de actieknoppen, het logo en mijn designwerk in de portfolio-sectie. Hierdoor viel veel aandacht op deze onderdelen.
In versie 2.0 van mijn visuele identiteit heb ik als hoofdkleur rood gekozen. Voornamelijk geïnspireerd op de Seagram Mural schilderijen van Mark Rothko (één van mijn favoriete schilders).
Het logo zelf bestond uit een rode rechthoek, deels geïnspireerd door een specifiek schilderij van Rothko en deels een knipoog naar de steeds populair wordende smartphones en tablet die letterlijk de ‘lijst/het raamkozijn’ vormen van onze blik naar op het internet.
De website van versie 2.0 hield nog steeds erg vast aan grote witruimtes in verband met focus. Maar richtte zich daarnaast erg op leesbaarheid en stijlvolle typografie. Een ‘typografie-heavy’ website als het ware. In oktober 2017 heb ik versie 3.0 van mijn eigen visuele identiteit en website gelanceerd. Exact 6 jaar na versie 1.0 en 5 jaar na versie 2.0. Een grote stap voorwaarts in stijl, smaak en ‘visueel charisma’ en een kleine knipoog terug naar versie 1.0 als het gaat om het logo-ontwerp.

Datum versie 1.0: oktober, 2011
Datum versie 2.0: oktober, 2012

Het BBS-logo in chroom op een zwart-witte achtergrond

2010

Logo Ontwerp & Huisstijl Ontwerp voor Capelli / BBS (Barbershop)

Eind 2010 heb ik als freelancer enkele designs voor een mannenkapper uit de stad Groningen gemaakt. In eerste instantie genaamd Capelli, en later (een nieuwe mannensalon) genaamd de BBS (Barbershop).
Het was onder andere mijn taak op het BBS-logo te ontwerpen in de stijl van het originele Capelli-logo en aanvullend heb ik afspraakkaartjes en rolbanners voor aan het voetbalveld ontworpen om de nieuwe salon mee te promoten.

Klant: Ronal de Bont
Datum oplevering: Q4, 2010

De staande PowerSellers-banner voor seminars

2009

Huisstijl Ontwerp voor het PowerSellers seminar en de bijbehorende thuiscursus

Tot en met half 2009 werkte ik voor PowerSellers als ‘head of design’. PowerSellers was een internetmarketing-bureau gespecialiseerd in het verzorgen van trainingen omtrent marketing, zelfpromotie, sales en persoonlijke ontwikkeling.
Voor PowerSellers heb ik in 2009 enkele uitgebreide thuiscursussen vormgegeven (bestaande uit mappen en dvd-sets) en ik heb de seminars die dat jaar werden gehouden voorzien van banners en give-away producten.
Deze seminar werden gehouden rond eind 2008 en vastgelegd op film. Deze film werd vervolgens in 2009 los verkocht als dvd-set.

Klant: Eelco de Boer (PowerSellers BV)
Datum oplevering: Q2, 2009

Conceptapplicatie voor de Gemeente Leeuwarden van het digitale loket op de allereerste iPhone

2008

Ontwerp toekomstvisie en presentatie voor de Gemeente Leeuwarden

Samen met drie medestudenten heb ik als studieproject binnen de minor ‘concepting’ een visie geschetst voor de online/digitale dienstverlening van de toekomst voor de Gemeente Leeuwarden.
Op dit moment was de iPhone net op de markt en was duidelijk in hoeverre deze naar alle waarschijnlijkheid het internetlandschap zou kunnen veranderen. De gemeente zelf had op dat moment slechts een vrij eenvoudige (gedateerde) website en van apps was in deze tijd überhaupt nog helemaal geen sprake.
Aan ons was het de taak om te onderzoeken hoe mensen tegenover de vraag stonden of zij in de toekomst meer via het internet zouden gaan regelen mbt de Gemeente en wat hun eventuele twijfels en drempels waren.
Na een lange onderzoeksperiode was het aan ons om een visie uit te werken t.a.v. de ‘dienstverlening van de toekomst’ en om deze te presenteren tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad.
Belangrijke kanttekening is dat hoewel de toekomstvisie erg dicht bij de werkelijkheid ligt van vandaag de dag, er nog geen mogelijkheid was voor 3rd-party apps op e iPhone. Onze benadering toentertijd was een oplossing van Adobe genaamd ‘Air’ waarmee cross-device apps gemaakt konden worden.
Toen Steve Jobs echter de App Store opende in juli 2008 werd vrij snel duidelijk dat ‘native apps’ Adobe Air zouden verdringen.

Klant: De Gemeente Leeuwarden (in samenwerking met de NHL-Hogeschool)
Datum oplevering: juni, 2008

Logo ontwerp voor PowerSellers, in grijs/zilver op zwarte achtergrond

2007

Logo Ontwerp voor PowerSellers

In de zomer van 2007 startte internetondernemer Eelco de Boer een bedrijf dat zich volledig zou toeleggen op het ontwikkelen van ondernemers-thuiscursussen. De naam voor dit bedrijf werd PowerSellers. Een ‘powerseller’ is een persoon met een bepaalde status op verkoop-websites zoals eBay, die zodanig succesvol is dat hij de term ‘Powerseller’ krijgt toegewezen door de verkoop-website. Deze titel zegt veel positiefs over de organisatie, ethische houding en ondernemer zelf en is een teken van vertrouwen richting de prospecten en klanten van deze persoon.
Het ontwerpen en neerzetten van een krachtig logo voor dit nieuwe bedrijf was een extreem belangrijke taak, omdat het logo op de lange termijn gebruikt zou worden op heel veel verschillende producten.
Het eindresultaat van een lang brainstorm-traject en vele schetssessies is een monogram-logo met de PS prominent in beeld en PowerSellers als bedrijfsnaam verticaal aan de linkerzijde.
Een strak en (zo blijkt) zeer tijdloos logo waar ik zelfs op de dag van vandaag (10+ jaar later) content op terug kan kijken.

Klant: Eelco de Boer (PowerSellers BV)
Datum oplevering: Q3, 2007

Webdesign voor Wilcons, homepage ontwerp met de drie bladeren uitgeklapt

2006

Identity Design, Logo Ontwerp & Webdesign voor Wilcons

Wilcons was de bedrijfsnaam van een VOF gevormd door Eelco de Boer en Henk Jan Wils. Bij Wilcons ging ik als designer aan het werk in 2004 en het was mijn eerste commerciële aanstelling als ontwerper.
Een van de absolute pareltjes binnen mijn portfolio komt in de vorm van een website en visuele identiteit die ik voor Wilcons zelf ontwierp in 2006.
Voor Wilcons bedacht ik na lang wikken en wegen een logo in de vorm van een jong (vriendelijk-ogend) plantje (symbolisch voor het jonge bedrijf met twee twintigers als oprichters).
Dit plantje speelde daarna de hoofdrol binnen de bedrijfswebsite van Wilcons. Een uiterst unieke aanpak (al zeg ik het zelf) in die tijd voor een website. De website zelf bestond puur uit een bruin eilandje van aarde met daaronder de drie namen van de pagina’s die de website bevatte. Wanneer je met de muis op de paginanaam ging hangen (of over één van de drie ‘bladeren’ van het platje) kwam er een groter blad uit de plant met daarop een preview van de informatie en achterliggende pagina.
Een uniek concept en een website die Wilcons direct neerzette als het ‘anders-denkende new kid on the block’.

Klant: Wilcons
Datum oplevering: Q4, 2006